Gradski prijevoz > Vozni park

Tablica povijesnog voznog parka

(1/2) > >>

kico101:
POVIJESNI VOZNI PARK

Garažni broj ( registracija )   Tip                                            Vrsta         U prometu od     Rashod                     Raspored vrata         Ostalo
47   ( RI 22-92 )                          OM Orione                               Solo                                                             
48                                                 OM Orione                               Solo
49                                                 OM Orione                               Solo
50   ( RI 43-77 )                          OM Orione                               Solo
50A                                              OM Super Orione                   Zglobni
51                                                 OM Orione                               Solo
52                                                 OM Orione                               Solo
53                                                 OM Orione                               Solo
54                                                 OM Orione                               Solo
55   ( RI 21-98 )                          OM Orione                               Solo
56                                                 OM Orione                               Solo
57   ( RI 22-01 )                          OM Orione                               Solo
58   ( RI 22-02 )                          OM Orione                               Solo
59   ( RI 22-03 )                          OM Orione                               Solo
60   ( RI 22-04 )                          OM Orione                               Solo
61   ( RI 22-05 )                          OM Orione                               Solo
62                                                 OM Orione                               Solo
63                                                 OM Orione                               Solo
64 ( H 13274 )                             OM Orione                               Solo
65                                                 OM Orione                               Solo
66                                                 OM Orione                               Solo
67                                                 OM Orione                               Solo
68                                                 OM Orione                               Solo
68A                                               OM Super Orione                    Zglobni                                                                                                 Motor 170 KS
69                                                 Alfa Romeo 800                     Solo
70   ( RI 22-13 )                          Alfa Romeo 910 AU Goša       Solo         1956.                                               0+Š4+Š4                      H 8262, Motor 130 KS
71   ( RI 22-14 )                          Alfa Romeo 910 AU Goša       Solo         1956.                                               0+Š4+Š4                      H 8263, Motor 130 KS
72   ( RI 22-15 )                          Alfa Romeo 910 AU Goša       Solo         1956.                                               0+Š4+Š4                      H 8264, Motor 130 KS
73   ( RI 22-16 )                          Alfa Romeo 910 AU Goša       Solo         1956.                                               0+Š4+Š4                      H 8265, Motor 130 KS
74   ( RI 22-17 )                          Alfa Romeo 910 AU Goša       Solo         1956.                                               0+Š4+Š4                      H 8266, Motor 130 KS
101   ( RI 52-93 )                        Alfa Mille                                Solo                                                                 U2+0+U2
102   ( RI 53-44  )                       Alfa Mille                                Solo                                                                 U2+0+U2
103   ( RI 53-43 )                        Alfa Mille                                Solo                                                                 U2+0+U2       
104   ( RI 53-42 )                        Alfa Mille                                Solo                                                                 U2+0+U2
105   ( RI 53-41 )                        Alfa Mille                                Solo                                                                 U2+0+U2
106                                              Alfa Mille                                 Solo                                                                 U2+0+U2
107   (RI 53-72 )                        Alfa Mille                                 Solo                                                                 U2+0+U2
108   ( RI 53-73 )                       Alfa Mille                                 Solo                                                                 U2+0+U2
109   ( RI 54-48 )                       Alfa Mille                                 Solo                                                                 U2+0+U2
110   ( RI 55-76 )                       Alfa Mille                                 Solo                                                                 U2+0+U2
111   ( RI 55-77 )                       FAP G80                                   Solo                                                                 0+Š4+Š4                      Motor 130 KS
112   ( RI 56-28 )                       FAP G80                                   Solo                                                                 0+Š4+Š4                      Motor 130 KS
113   ( RI 56-52 )                       FAP G80                                   Solo                                                                 0+Š4+Š4                      Motor 130 KS
114   ( RI 56-83 )                       FAP G80                                   Solo                                                                 0+Š4+Š4                      Motor 130 KS
115   ( RI 56-86 )                       FAP G80                                   Solo                                                                 0+Š4+Š4                      Motor 130 KS
130                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
131   ( RI 61-51 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
132   ( RI 61-52 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
133                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
134                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
135                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
136   ( RI 61-71 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
137                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
138   ( RI 61-73 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
139   ( RI 61-74 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
140   ( RI 66-83 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                0+U2+U2
141   ( RI 66-84 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
142   ( RI 66-85 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
143                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
144                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
145   ( RI 30-02 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
146                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
147   ( RI 30-00 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
148   ( RI 29-99 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
149                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
150   ( RI 46-14 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
151   ( RI 33-31 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
152                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
153   ( RI 67-19 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
154  ( RI 44-90 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
155   ( RI 67-49 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
156   ( RI 67-50 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
157   ( RI 67-51 )                       FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
158                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
159                                              FAP Ohrid                                 Solo                                                                 0+U2+U2
160                                              TAM AS 3500                            Solo                                                                                                   Gradski tip
161   ( RI 89-69 )                       TAM AS 3500                            Solo                                                                                                   Gradski tip
162   ( RI 88-44 )                       TAM AS 3500                            Solo                                                                                                   Gradski tip
163                                              TAM AS 3500                            Solo                                                                                                   Turistički
164   ( RI 94-89 )                       TAM AS 3500                            Solo                                                                                                    Turistički
165                                              Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
166   ( RI 117-25 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
167   ( RI 117-26 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
168   ( RI 117-27 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
169   ( RI 117-28 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
170   ( RI 117-29 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2                   RI 11-90
171   ( RI 117-30 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2                   RI 55-84
172   ( RI 117-31 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
173   ( RI 117-46 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
174   ( RI 117-47 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
175   ( RI 117-48 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
176   ( RI 117-49 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
177   ( RI 117-50 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
178   ( RI 117-51 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
179   ( RI 117-41 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
180   ( RI 118-66 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
181   ( RI 118-67 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
182   ( RI 118-68 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
183   ( RI 118-69 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2                    RI 28-22
184                                              Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2                    RI 28-24
185                                              Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2                    RI 10-53
186   ( RI 123-53 )                     Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
187                                              Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
188                                              Sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
189                                              sanos A13                                Solo                                                                 U2+0+U2
         

kico101:
Garažni broj ( registracija )   Tip                                            Vrsta         U prometu od     Rashod                     Raspored vrata         Ostalo
201   ( RI 153-52 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                              Š4+0+Š4
202   ( RI 153-53 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                               Š4+0+Š4
203   ( RI 153-54 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                               Š4+0+Š4
204   ( RI 153-55 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                              Š4+0+Š4
205   ( RI 155-03 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                              Š4+0+Š4
206   ( RI 155-02 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                               Š4+0+Š4
207   ( RI 155-01 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                              Š4+0+Š4
208   ( RI 155-00 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                              Š4+0+Š4
209   ( RI 154-99 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                              Š4+0+Š4
210   ( RI 154-98 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                              Š4+0+Š4
211   ( RI 154-97 )                     Alfa 1000                                Solo
212   ( RI 154-96 )                     Alfa 1000                                Solo
213   ( RI 154-95 )                    Alfa 1000                                Solo
214   ( RI 155-96 )                     Alfa 1000                                Solo
215   ( RI 155-97 )                     Alfa 1000                                Solo
216   ( RI 155-98 )                     Alfa 1000                                Solo
217   ( RI 155-99 )                     Alfa 1000                                Solo
218   ( RI 156-00 )                     Alfa 1000                                Solo
219   ( RI 156-01 )                     Alfa 1000                                Solo
220   ( RI 156-02 )                     Alfa 1000                                Solo
221   ( RI 154-94 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                                  Š4+U2+Š4
222   ( RI 154-93 )                     Alfa 1000                                Solo                                         Sredina '80-ih                  Š4+U2+Š4
223   ( RI 156-03 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                                  Š4+U2+Š4
224   ( RI 156-04 )                     Alfa 1000                                Solo                                         Sredina '80-ih                   Š4+U2+Š4                Prije rashoda-vučno vozilo
225   ( RI 156-05 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                                  Š4+U2+Š4
226   ( RI 156-06 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                                  Š4+U2+Š4
227   ( RI 156-07 )                    Alfa 1000                                Solo                                                                                  Š4+U2+Š4
228   ( RI 156-08 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                                  Š4+U2+Š4
229   ( RI 154-66 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                                  Š4+U2+Š4
230   ( RI 154-67 )                     Alfa 1000                                Solo                                                                                  Š4+U2+Š4
233   ( RI 250-68 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Početak '80-ih                  Š4+Š4+Š4
234   ( RI 250-69 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Potkraj '80-ih                   Š4+Š4+Š4                 Ponarančastio
235   ( RI 250-70 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
236   ( RI 250-71 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Prijelaz'80/90-te              Š4+Š4+Š4                Ponarančastio
237   ( RI 250-72 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
238   ( RI 250-73 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
239   ( RI 250-74 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
240   ( RI 250-75 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Prva polovica '80-ih         Š4+Š4+Š4
241   ( RI 250-76 )                      MB O 317                                Solo          1969.                      Prva polovica '80-ih         Š4+Š4+Š4
242   ( RI 250-77 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
243   ( RI 250-78 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Prijelaz '80/90-te             Š4+Š4+Š4                 Ponarančastio
244   ( RI 250-79 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Prva polovica '80-ih          Š4+Š4+Š4
245   ( RI 250-80 )                      MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
246   ( RI 250-81 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
247   ( RI 250-82 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
248   ( RI 250-83 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
249   ( RI 250-84 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
250   ( RI 250-85 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
251   ( RI 250-86 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
252   ( RI 250-87 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Druga polovica '80-ih       Š4+Š4+Š4
253   ( RI 250-88 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
254   ( RI 250-89 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Druga polovica '80-ih       Š4+Š4+Š4
255   ( RI 250-90 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
256   ( RI 250-91 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Druga polovica '80-ih       Š4+Š4+Š4
257   ( RI 250-92 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
258   ( RI 250-93 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
259   ( RI 250-94 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
260   ( RI 250-95 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Početak '90-ih                  Š4+Š4+Š4                   Ponarančastio
261   ( RI 250-96 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Početak '80-ih                  Š4+Š4+Š4
262   ( RI 250-97 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
263   ( RI 250-98 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Početak '80-ih                  Š4+Š4+Š4
264   ( RI 250-99 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Krajem '80-ih                   Š4+Š4+Š4
265   ( RI 251-00 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Krajem '80-ih                   Š4+Š4+Š4
266   ( RI 251-01 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4                  Opatijsko područje
267   ( RI 251-02 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4                  Opatijsko područje
268   ( RI 251-03 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4                  Opatijsko područje
269   ( RI 251-04 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4                  Opatijsko područje
270   ( RI 251-05 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
271   ( RI 251-06 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Sredinom '80-ih                Š4+Š4+Š4
272   ( RI 251-07 )                     MB O 317                                Solo          1969.                      Početkom '80-ih               Š4+Š4+Š4
273   ( RI 251-08 )                     MB O 317K                              Solo          1969.                      1992.                                U2+Š4+0                    Opatijsko/Lovransko područje, ponarančastio
274                                             Sanos S14-M                            Solo          1970.                      Početkom '80-ih              U2+0+U2                   230 KS
275   ( RI 317-71 )                     MB O 317G                             Zglobni      1970.                      Potkraj '80-ih                  U2+Š4+Š4+Š4           Bez krovnih poklopaca, uglavnom na liniji 10
276   ( RI 317-72 )                     MB O 317G                             Zglobni      1970.                      Potkraj '80-ih                  U2+Š4+Š4+Š4
277   ( RI 317-73 )                     MB O 317G                             Zglobni      1970.                      Potkraj '80-ih                  U2+Š4+Š4+Š4
278   ( RI 317-74 )                     MB O 317G                             Zglobni      1970.                      Potkraj '80-ih                  U2+Š4+Š4+Š4           Ponarančastio ( prvi koji je prebojan iz sivo-plave )
279   ( RI 317-75 )                    MB O 317G                             Zglobni      1970.                      Potkraj '80-ih                  U2+Š4+Š4+Š4           Ponarančastio
280   ( RI 349-41 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Potkraj '80-ih                  Š4+0+Š4                    Ponarančastio
281   ( RI 349-42 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Potkraj '80-ih                  Š4+0+Š4                    Ponarančastio
282   ( RI 349-43 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4                   
283   ( RI 349-44 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4
284   ( RI 349-45 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4
285   ( RI 349-46 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Potkraj '80-ih                  Š4+0+Š4                    Ponarančastio
286  ( RI 243-CJ )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Početkom '90-ih              Š4+0+Š4                    RI 349-47, ponarančastio, posljednji iz serije 2xx povučen iz prometa
287   ( RI 349-48 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4                 
288   ( RI 349-49 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4
289   ( RI 349-50 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4                    U originalu s 5-brzinskim mjenjačem
290   ( RI 349-51 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4
291 ( RI 349-52 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4
292   ( RI 349-53 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Potkraj '80-ih                  Š4+0+Š4                    Ponarančastio
293   ( RI 349-54 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4
294   ( RI 349-55 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Početkom '90-ih              Š4+0+Š4                    Ponarančastio, prodan Konstruktoru ( vozio do 1995-te )
295   ( RI 349-56 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Potkraj '80-ih                  Š4+0+Š4                    Ponarančastio
296   ( RI 349-57 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Potkraj '80-ih                  Š4+0+Š4                    Ponarančastio
297   ( RI 349-58 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4
298   ( RI 349-59 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Sredinom '80-ih               Š4+0+Š4
299   ( RI 349-60 )                     MB O 317                                Solo           1971.                      Potkraj '80-ih                  Š4+0+Š4                    Ponarančastio   

   

kico101:
Garažni broj ( registracija )   Tip                                            Vrsta         U prometu od     Rashod                                  Raspored vrata         Ostalo

300   ( RI 450-28 )                     MB O 317G                            Zglobni           1973.              Druga polovica '80-ih          U2+Š4+Š4+Š4
301   ( RI 450-29 )                     MB O 317G                            Zglobni           1973.              Potkraj '80-ih                        U2+Š4+Š4+Š4
302   ( RI 452-06 )                     MB O 317G                            Zglobni           1973.              Potkraj '80-ih                        U2+Š4+Š4+Š4
303   ( RI 452-05 )                     MB O 317G                            Zglobni           1973.              Početkom '90-ih                   U2+Š4+Š4+Š4           Ponarančastio
304   ( RI 452-07 )                     MB O 317G                            Zglobni           1973.              Početkom '90-ih                   U2+Š4+Š4+Š4           Ponarančastio, tamnija nijansa
306   ( RI 473-56 )                     Sanos S14                             Solo                 1973.              Početkom '80-ih                   U2+0+U2
307   ( RI 473-57 )                     Sanos S14                             Solo                 1973.              Sredinom '80-ih                    U2+0+U2
308   ( RI 473-58 )                     Sanos S14                             Solo                 1973.              Sredinom '80-ih                    U2+0+U2
309   ( RI 473-59 )                     Sanos S14                             Solo                 1973.              Sredinom '80-ih                    U2+0+U2
310   ( RI 473-60 )                     Sanos S14                             Solo                 1973.              Sredinom '80-ih                    U2+0+U2
311   ( RI 473-61 )                     Sanos S14                             Solo                 1973.              Sredinom '80-ih                    U2+0+U2
312   ( RI 473-62 )                     Sanos S14                             Solo                 1973.              Sredinom '80-ih                    U2+0+U2
313   ( RI 473-63 )                     Sanos S14                             Solo                 1973.              Sredinom '80-ih                    U2+0+U2
314   ( RI 473-64 )                     Sanos S14                             Solo                 1973.              Sredinom '80-ih                    U2+0+U2
315   ( RI 473-65 )                     Sanos S14?                           Solo                 1973.              Sredinom '80-ih                    U2+0+U2                   Nejasan
316   ( RI 654-CA )                     MB O 317                              Solo                 1973.              1997.                                    Š4+Š4+Š4                  RI 222-432, ponarančastio
317   ( RI 518-CR )                    MB O 317                              Solo                 1973.              1997.                                    Š4+Š4+Š4                  Ponarančastio, prodan u Skopje
318   ( RI 626-CA )                    MB O 317                              Solo                 1973.              1998.                                    Š4+Š4+Š4                  Ponarančastio
319  ( RI 229-412 )                  MB O 317                              Solo                 1973.               Sredinom '90-ih                   Š4+Š4+Š4                  Ponarančastio
320   ( RI 849-DV )                    MB O 317                              Solo                  1973.              Sredinom '90-ih                   Š4+Š4+Š4                  RI 713-CI, RI 561-56, ponarančastio ( tamnija nijansa )
321  ( RI 848-DV )                     MB O 317                              Solo                  1973.              Početkom '90-ih                   Š4+0+Š4                   RI 273-DC, RI 706-A, RI 219-226, RI 561-55, ponarančastio
322   ( RI 629-BK )                    MB O 317                              Solo                  1973.              Početkom '90-ih                   Š4+0+Š4                   RI 561-59, ponarančastio
323   ( RI 712-CI )                     MB O 317                              Solo                  1973.              Početkom '90-ih                   Š4+0+Š4                   RI 561-58, ponarančastio
324   ( RI 632-BK )                    MB O 317                              Solo                  1973.              Sredinom '90-ih                    Š4+Š4+Š4                 RI 561-57, ponarančastio, Opatijsko područje
325   ( RI 705-BJ )                     MB O 317                              Solo                  1973.              Sredinom '90-ih                    Š4+Š4+Š4                 RI 561-60, ponarančastio ( tamnija nijansa ), prodan u Čazmatrans Vukovar
326   ( RI 571-83 )                     MB O 317G                           Zglobni              1974.              Potkraj '80-ih                       U2+Š4+Š4+Š4          Ponarančastio
327   ( RI 571-84 )                     MB O 317G                           Zglobni              1974.              Potkraj '80-ih                       U2+Š4+Š4+Š4          Ponarančastio
328   ( RI 571-85 )                     MB O 317G                           Zglobni              1974.              Potkraj '80-ih                       U2+Š4+Š4+Š4          Ponarančastio
329   ( RI 571-86 )                     MB O 317G                           Zglobni              1974.              Potkraj '80-ih                       U2+Š4+Š4+Š4          Ponarančastio
330   ( RI 571-87 )                     MB O 317G                           Zglobni              1974.              Potkraj '80-ih                       U2+Š4+Š4+Š4          Ponarančastio
331   ( RI 571-88 )                     MB O 317G                           Zglobni              1974.              Potkraj '80-ih                       U2+Š4+Š4+Š4          Ponarančastio
332   ( RI 571-89 )                     MB O 317G                           Zglobni              1974.              Potkraj '80-ih                       U2+Š4+Š4+Š4          Ponarančastio
333   ( RI 571-90 )                     MB O 317G                           Zglobni              1974.              Potkraj '80-ih                       U2+Š4+Š4+Š4          Ponarančastio
334   ( RI 571-91 )                     MB O 317G                           Zglobni              1974.              Potkraj '80-ih                       U2+Š4+Š4+Š4          Ponarančastio, gotovo stalno na liniji 10
335   ( RI 516-CJ )                     MB O 317G                           Zglobni              1975.               1997.                                    U2+Š4+Š4+Š4          Ponarančastio, zadnji O317G s uskim prednjim vratima povučen iz prometa
336    ( RI 740-92 )                    MB O 317G                           Zglobni              1975.               1997.                                    Š4+Š4+Š4+Š4           Ponarančastio
337    ( RI 740-91 )                    MB O 317G                           Zglobni              1975.               Prijelaz '80-'90-te                Š4+Š4+Š4+Š4           Ponarančastio
338    ( RI 740-89 )                    MB O 317G                           Zglobni              1975.               Početak '90-ih                      Š4+Š4+Š4+Š4           Ponarančastio ( prvi zglobni u gradu s narančastim bojanjem )
339   ( RI 740-88 )                    MB O 317G                           Zglobni              1975.               Početak 90-ih                       Š4+Š4+Š4+Š4           Ponarančastio
340   ( RI 996-BI )                    MB O 317G                           Zglobni              1975.               1997.                                     Š4+Š4+Š4+Š4           Ponarančastio, prvi s ukinutim kondukterskim mjestom
341   ( RI 647-BJ )                    MB O 317G                           Zglobni              1975.               1997.                                     Š4+Š4+Š4+Š4           RI 740-86, ponarančastio
342   ( RI 969-AO )                    MB O 317                             Solo                   1975.               Sredinom '90-ih                    U2+0+U2                   RI 214-131, RI 885-75, ponarančastio
343   ( RI 869-AH )                    MB O 317                             Solo                   1975.               Sredinom '90-ih                    U2+0+U2                   RI 885-76, ponarančastio
344   ( RI 549-DO )                    MB O 317                             Solo                   1975.               Sredinom '90-ih                    U2+0+U2                   RI 569-AH, RI 885-72, ponarančastio, stražnja kutna stakla zamijenjena s limom
345   ( RI 715-AO )                    MB O 317                             Solo                   1975.               Početkom '90-ih                   U2+0+U2                   RI 278-456, RI 885-73, ponarančastio
346   ( RI 297-AS )                    MB O 317                             Solo                   1975.               Početkom 990-ih                   U2+0+U2                   RI 121-655, RI 885-74, ponarančastio
347   ( RI 672-FA )                    MB O 317                             Solo                   1975.               1997.                                     Š4+Š4+Š4                  RI 815-BZ, ponarančastio, prodan u Istratrans Labin
348   ( RI 591-AM )                   MB O 317                             Solo                   1975.                Sredinom '90-ih                    Š4+Š4+Š4                  Ponarančastio
349   ( RI 592-AM )                   MB O 317                             Solo                   1975.                Sredinom '90-ih                    Š4+Š4+Š4                  Ponarančastio
350   ( RI 890-89 )                    MB O 317                             Solo                   1975.               Druga polovica '80-ih            Š4+Š4+Š4
351   ( RI 582-EJ )                     MB O 317                             Solo                   1975.               1996.                                     Š4+Š4+Š4                  RI 185-G, ponarančastio
352   ( RI 244-CJ )                     Sanos S14                           Solo                    1976.               Sredinom '90-ih                    U2+0+U2
353   ( RI 241-AS )                    Sanos S14                            Solo                   1976.               Krajem '90-ih                        U2+0+U2                   RI 106-173, tamno plava linija na sivoplavoj podlozi
354   ( RI 301-GG )                    Sanos S14                            Solo                   1976.               2004.                                     U2+0+U2                   RI 631-BK, RI 106-174, ponarančastio ( bez krem linije )
355   ( RI 167-DO )                    Sanos S14                            Solo                   1976.               Druga polovica '90-ih           U2+0+U2                    RI 240-AS, RI 106-175, ponarančastio ( tamnija nijansa bez krem linije )
356  ( RI 197-EF )                     Sanos S14                            Solo                   1976.               2005.                                    U2+0+U2                    RI 347-AS, RI 106-176, ponarančastio (s krem linijom )
357   ( RI 295-AS )                     Sanos S14                           Solo                   1976.                2003.                                    U2+0+U2                    RI 106-177, ponarančastio ( s krem linijom )
358   ( RI 385-AS )                     Sanos S14                           Solo                   1976.                2003.                                    U2+0+U2                    RI 106-178, ponarančastio ( bez krem linije ), ustupljen Čazmatransu Vukovar ( VU 750-AG )
359   ( RI 768-CA )                     Sanos S14                            Solo                   1976.                2005.                                    U2+0+U2                    RI 106-179, ponarančastio ( s krem linijom )
360  ( RI 425-BI )                      Sanos S14                           Solo                   1976.                 Sredinom 90-ih                    U2+0+U2                    RI 106-180, ponarančastio ( bez krem linije ), opatijsko područje
361  ( RI 106-181 )                    Sanos S14                           Solo                   1976.                 Početkom '90-ih                  U2+0+U2                    Opatijsko područje
362   ( RI 101-084 )                   MB O 317                             Solo                   1977.                Druga polovica '80-ih          Š4+Š4+Š4                   
363   ( RI 670-AO )                    MB O 317                             Solo                   1977.                1995.                                    Š4+Š4+Š4                   Ponarančastio
364   ( RI 958-BZ )                     MB O 317                            Solo                   1977.                1998.                                    Š4+Š4+Š4                   Ponarančastio
365   ( RI 622-CT )                     MB O 317                            Solo                   1977.                1998.                                    Š4+Š4+Š4                   Ponarančastio
366  ( RI 101-083 )                   MB O 317                            Solo                   1977.                Druga polovica '80-ih          Š4+Š4+Š4
367   ( RI 351-DV )                     MB O 317                            Solo                   1977.                1998.                                   Š4+Š4+Š4                    RI 821-P, Ponarančastio, ustupljen Čazmatransu Vukovar
368   ( RI 318-CA )                     MB O 317G                          Zglobni              1977.                1998.                                   Š4+Š4+Š4+Š4             Ponarančastio, podignuta stražnja platforma,  posljednji O317G povučen iz prometa
369   ( RI 702-FJ )                      Sanos S14                           Solo                   1978.                2002.                                   U2+0+U2                     RI 767-U, RI 117-943, Ponarančastio ( tamnija nijansa s krem linijom ), nakon rashoda na Sv. Katarini
370   ( RI 883-U )                       Sanos S14                           Solo                   1978.                2001.                                   U2+0+U2                     RI 117-944, ponarančastio ( tamnija nijansa s krem linijom )
371   ( RI 117-945 )                   Sanos S14                           Solo                    1978.                Prijelaz '80-'90-te              U2+0+U2                     Ponarančastio, Uništen u slijetanju s ceste
372   ( RI 114-AC )                     Sanos S14                           Solo                    1978.                1992.                                  U2+0+U2                     RI 117-946, ponarančastio, uništen 01.09.1992. u teškom sudaru s kamionom na Urinju
373   ( RI 678-AR )                     Sanos S14                           Solo                    1978.                1999.                                  U2+0+U2                     RI 117-947, plavo bojanje s krem linijom
374   ( RI 112-AC )                     Sanos S14                           Solo                    1978.                2005.                                   U2+0+U2                    RI 117-948, ponarančastio ( s krem linijom )
375   ( RI 891-HT )                     Sanos S14                           Solo                    1978.                1999.                                   U2+0+U2                    RI 891-ET, RI 154-DE, RI 689-AH, RI 120-042
376   ( RI 246-AI )                     Sanos S14                           Solo                    1978.                 2005.                                  U2+0+U2                     RI 120-041, ponarančastio ( s krem linijom ), posljednji S14 povučen iz prometa
377   ( RI 709-FA )                     Sanos S14                           Solo                    1978.                 2005.                                  U2+0+U2                     RI 120-457, ponarančastio ( s krem linijom ), kasnije dobio prednju i stražnju masku od S314
378   ( RI 527-AI )                     Sanos S14                           Solo                    1978.                 2004.                                  U2+0+U2                     RI 120-468, ponarančastio ( tamnija nijansa, bez krem linije )
379   ( RI 120-470 )                   Sanos S14                           Solo                    1978.                 Krajem '80-ih                     U2+0+U2                     Opatijsko područje
380   ( RI 130-115 )                   Sanos S110                         Solo                    1979.                 Početkom '90-ih                 U2+0+U2                   
381   ( RI 344-CU )                     Sanos S110                         Solo                    1979.                 Sredinom '90-ih                  U2+0+U2                     RI 130-116, ponarančastio ( tamnija nijansa s krem linijom )
382   ( RI 130-117 )                   Sanos S110                         Solo                    1979.                 Početkom '90-ih                  U2+0+U2
383   ( RI 954-DA )                    Sanos S110                         Solo                    1979.                  Sredinom '90-ih                  U2+0+U2                     RI 130-118
384   ( RI 130-119 )                   Sanos S110                         Solo                    1979.                  Početkom '90-ih                 U2+0+U2                 
385   ( RI 296-AS )                     Sanos S110                         Solo                    1979.                  Prva polovica '90-ih          Š4+Š4+Š4                    Ponarančastio ( svjetlija nijansa bez krem linije )
386   ( RI 373-J )                        Sanos S110                        Solo                     1979.                  Sredinom '90-ih                 Š4+Š4+Š4                    Ponarančastio ( tamnija nijansa s krem linijom ), poljednji povučeni S110
387   ( RI 691-BK )                     Sanos S110                        Solo                     1979.                  Prva polovica '90-ih          Š4+Š4+Š4                    RI 130-228, ponarančastio ( svijetlija nijansa bez krem linije ).
388   ( RI 158-L )                       Sanos S110                         Solo                     1979.                  Prva polovixa '90-ih          Š4+Š4+Š4                    RI 130-231
389   ( RI 529-J )                       Sanos S110                         Solo                     1979.                  Prva polovica '90-ih           Š4+Š4+Š4                   Ponarančastio ( tamnija nijansa s krem linijom )
390   ( RI 502-DJ )                     MB O 317                            Solo                     1980.                  Sredinom '90-ih                 Š4+Š4+U2                   RI 136-736, Opatijsko područje
391   ( RI 826-EL )                     MB O 317                            Solo                     1980.                  Sredinom '90-ih                 Š4+Š4+U2                    RI 140-AM, RI 136-737, opatijsko područje
392   ( RI 679-AR )                    MB O 317                            Solo                     1980.                   1999.                                 Š4+Š4+Š4                    RI 136-738, posljedni povučeni O317, prodan u Istratrans Labin
393   ( RI 864-AR )                    MB O 317                            Solo                     1980.                   Sredinom '90-ih                Š4+Š4+Š4                    RI 136-739
394   ( RI 812-AR )                    MB O 317                            Solo                     1980.                   1999.                                 Š4+Š4+Š4                    RI 136-740
395   ( RI 974-BK )                    Sanos S110                         Solo                     1980.                   1996.                                 Š4+Š4+Š4                    Stražnja kutna stakla kasnije zamijenjena limom
396   ( RI 376-CT )                     Sanos S110                         Solo                     1980.                   Početkom '90-ih               Š4+Š4+Š4
397   ( RI 139-201 )                   Sanos S110                         Solo                     1980.                   Početkom '90-ih               Š4+Š4+Š4                     
398   ( RI 139-202 )                   Sanos S110                         Solo                     1980.                   Početkom '90-ih               Š4+Š4+Š4
399   ( RI 114-BL )                     Sanos S110                         Solo                     1980.                   Sredinom '90-ih                Š4+Š4+Š4        

kico101:
Garažni broj ( registracija )   Tip                                            Vrsta         U prometu od     Rashod                                  Raspored vrata         Ostalo
400   ( RI 283-CA )                            Sanos S14                                                Solo               1980.                         Sredinom '90-ih                                  U2+0+U2                                                                                                                                                     
401   ( RI 187-CA )                            Sanos S14                                                Solo               1980.                         Sredinom '90-ih                                  U2+0+U2                          Opatijsko područje                                                                                           
402   ( RI 940-EO )                            Sanos S14                                                Solo               1980.                         Sredinom '90-ih                                  U2+0+U2                          Bojanje sa krem linijom                                                                                   
403   ( RI 116-CC )                            Sanos S14                                                Solo               1980.                         Sredinom '90-ih                                  U2+0+U2                                                                                                                                                     
404   ( RI 575-CA )                           Sanos S14                                                 Solo               1980.                         Sredinom '90-ih                                  U2+0+U2                                                                                                                                                     
405   ( RI 746-CR )                           MAN SU 220                                              Solo               1980.                         2007.                                                   Š2+0+Š2
406   ( RI 846-CR )                           MAN SU 220                                              Solo               1980.                         2007.                                                   Š2+0+Š2
407   ( RI 809-CR )                           MAN SU 220                                              Solo               1980.                         2007.                                                   Š2+0+Š2                           Imao težak sudar na Preluku
408   ( RI 409-LN )                           MAN SU 220                                              Solo               1980.                         2007.                                                   Š2+0+Š2                            RI 611-CR
409   ( RI 863-AR )                           MAN SU 220                                              Solo               1980.                         Početkom '90-ih                                 Š2+0+Š2                            Rashod po izletavanju s ceste na Pulcu
410   ( RI 730-CT )                            MAN SU 220                                              Solo               1980.                         2007.                                                  Š2+Š2+Š2
411   ( RI 245-JT )                            MAN SU 220                                              Solo               1980.                         2007.                                                  Š2+Š2+Š2                          RI 882-U, RI 654 HE, imao izletanje s okretišta na Podmurvicama
412   ( RI 354-FF )                            MAN SU 220                                              Solo               1980.                         2012.                                                  Š2+Š2+Š2                          RI 910-CT, bio u planu za obnovu kao oldtimer, otpalo
413   ( RI 394-EA )                            MAN SU 220                                              Solo               1980.                         2006.                                                  Š2+Š2+Š2                          RI 881-U
414   ( RI 258-CU )                            MAN SU 220                                              Solo               1980.                         2007.                                                  Š2+Š2+Š2
415   ( RI 509-AJ )                            Sanos S314                                               Solo               1981.                         1994.                                                  U2+0+U2                           
416   ( RI 609-DJ )                            Sanos S314                                               Solo               1981.                         2005.                                                  U2+0+U2                            Narančasto bojanje sa krem i crvenom linijom, prodan u Klanu
417   ( RI 784-CI )                            MAN SG 220                                              Zglobni           1981.                         2009.                                                 Š2+Š2+0+Š2                      UKV radio stanica
418   ( RI 421-CJ )                            MAN SG 220                                              Zglobni           1981.                         2013.                                                 Š2+Š2+0+Š2                       Posljednji autobus gbr 4xx povučen iz prometa ( lipanj 2013. )
419   ( RI 522-U )                              MAN SG 220                                             Zglobni           1981.                          2007.                                                Š2+Š2+0+Š2                       Teška nesreća '80-ih na Toreti, modernizacija 1997.
420   ( RI 520-U )                              MAN SG 220                                             Zglobni           1981.                          2007.                                                Š2+Š2+0+Š2                       Modernizacija 1996.
421   ( RI 437-HT )                            MAN SG 220                                             Zglobni           1981.                          2009.                                                Š2+Š2+0+Š2                       RI 593-AM,modernizacija 1996.
422   ( RI 139-AM )                           MAN SG 220                                             Zglobni            1981.                         2009.                                                 Š2+Š2+0+Š2                       
423   ( RI 847-JI )                             MAN SG 220                                             Zglobni            1981.                         2013.                                                Š2+Š2+0+Š2                        RI 970 AO, RI 852-EL
424   ( RI 594-AM )                           MAN SG 220                                             Zglobni            1981.                          2009.                                                Š2+Š2+0+Š2                       Naknadno ugrađen motor OM 427h
425   ( RI 508-AI )                            Sanos S314                                               Solo                1982.                          Sredinom '90-ih                               U2+0+U2                              Tamnija nijansa narančaste s krem linijom
426   ( RI 118-AI )                            Sanos S314                                               Solo                1982.                          Sredinom '90-ih                               U2+0+U2                              Tamnija nijansa narančaste s krem linijom
427   ( RI 338-DH )                            Sanos S314                                              Solo                1982.                          Prva polovica '90-ih                         U2+0+U2
428   ( RI 596-AM )                           Sanos S314                                               Solo                1982.                          1992.                                                U2+0+U2                              Zapaljenje motora u J.P.Kamovoj 
429   ( RI 588-AI )                            Sanos S314                                               Solo                1982.                           Sredinom '90-ih                              U2+0+U2
430   ( RI 884-EO )                            Sanos S314                                               Solo                1982.                           1996.                                               U2+0+U2                               RI 169-086, posljednji povučen iz serije 425-435
431   ( RI 169-716 )                          Sanos S314                                               Solo                1982.                           Prva polovica '90-ih                        U2+0+U2
432   ( RI 765-CR )                            Sanos S314                                               Solo                1982.                           Sredinom '90-ih                              U2+0+U2                               Prodan u Mune
433   ( RI 170-688 )                          Sanos S314                                               Solo                 1982.                          Početkom '90-ih                              U2+0+U2
434   ( RI 170-689 )                          Sanos S314                                               Solo                 1982.                          Početkom '90-ih                              U2+0+U2                               Jedini S314 s reklamom ( Jugobanka )
435   ( RI 170-690 )                          Sanos S314                                               Solo                 1982.                          Početkom '90-ih                              U2+0+U2
436   ( RI 332-KC )                            MAN SG 220                                             Zglobni             1982.                          2012.                                               Š2+Š2+0+Š2                         Modernizacija 2005.
437   ( RI 354-ET )                            MAN SG 220                                             Zglobni             1982.                           2009.                                              Š2+Š2+0+Š2                         RI 451-D, naknadno ugrađen motor OM 427h
438   ( RI 332-G )                              Sanos S115 ( 1. gen. )                             Solo                  1982.                          2005.                                               U2+Š4+Š4
439   ( RI 857-F )                              Sanos S115 ( 1. gen. )                              Solo                 1982.                           Potkraj '90-ih                                 U2+Š4+Š4
440  ( RI 172-734 )                          Sanos S115 ( 1. gen. )                              Solo                 1982.                           Potkraj '80-ih                                 U2+Š4+Š4                             Opatijsko područje
441   ( RI 929-F )                              Sanos S115 ( 1. gen. )                              Solo                 1982.                           Potkraj '90-ih                                 U2+Š4+Š4                             Prodan u Pulapromet ( gbr. 191; PU 284-FK )
442   ( RI 731-U )                              Sanos S115 ( 1. gen. )                              Solo                 1982.                           Početkom '90-ih                             U2+Š4+Š4
443   ( RI 374-J )                               Sanos S115 ( 1. gen. )                              Solo                 1982.                          2005.                                               U2+Š4+Š4                             Tamnija nijansa s krem linijom ( nakon modernizacije )
444   ( RI 238-J )                               Sanos S115 ( 1. gen. )                              Solo                 1982.                           Sredinom '90-ih                             U2+Š4+Š4
445   ( RI 230-EI )                             MAN SG 220                                              Zglobni             1982.                          2007.                                              Š2+Š2+0+Š2                          RI 390-U ,modernizacija 1997.
446   ( RI 292-O )                              MAN SG 220                                              Zglobni             1982.                          2010.                                              Š2+Š2+0+Š2                          Modernizacija 1998.
447   ( RI 177-445 )                          TAM 170 A8                                               Midi                  1983.                          Druga polovica '80-ih                     U1+0+U1                                Bordo bojanje
448   ( RI-177-814 )                             Ikarus IK 160                                            Zglobni            1983.                          Sredinom '80-ih                              Š2+Š2+Š2+Š2                        Bijelo bojanje sa tamno crvenim linijama, prodan u Promet Split (#629) 1986.
449   ( RI 574-MB )                           MAN SG 220                                               Zglobni             1983.                          2009.                                              Š2+Š2+0+Š2                          RI 348-BL, automatski mjenjač
450   ( RI 831-HT )                            MAN SG 220                                               Zglobni            1984.                           2007.                                              Š2+Š2+0+Š2                            RI 792-DJ, RI 637-C, u osnovnoj opremi sa ugrađenim radiom, modernizacija 2000.
451   ( RI 530-J )                               MAN SG 220                                               Zglobni            1984.                           2009.                                              Š2+Š2+0+Š2                          Zatamnjena stakla u prikolici, modernizacija 1999.
452   ( RI 726-R )                              MAN SG 220                                               Zglobni             1984.                          2010.                                              Š2+Š2+0+Š2                          Naknadno ugrađen motor OM427h, modernizacija 1998.
453   ( RI 107-U )                              MAN SG 220                                               Zglobni             1984.                          2009.                                              Š2+Š2+0+Š2                          Naknadno ugrađen motor OM427h
454   ( RI 108-U )                              MAN SG 220                                               Zglobni             1984.                          2012.                                              Š2+Š2+0+Š2                          Naknadno ugrađen motor OM427h, modernizacija 2005.
455   ( RI 671-MC )                            MAN SG 220                                               Zglobni             1984.                          2012.                                              Š2+Š2+0+Š2               RI 681-U                     Modernizacija 2006
456   ( RI 592-EK )                            Sanos S115 ( 1. gen. )                               Solo                  1984.                          2005.                                              U2+Š4+Š4                              Služio kao privremeni prometni ured na Delti
457   ( RI 981-AH )                            Sanos S115 ( 1. gen. )                               Solo                  1984.                          Sredinom '90-ih                             U2+Š4+Š4
458   ( RI 663-ET )                             Sanos S115 ( 1. gen. )                              Solo                   1984.                          Sredinom '90-ih                             U2+Š4+Š4                              Tamnija nijansa bez krem linije, prodan u Pulapromet ( gbr. 192; PU 976-FK )
459   ( RI 449-DP )                            Sanos S115 ( 1. gen. )                               Solo                   1984.                          1998.                                             U2+Š4+Š4                              Prodan u Pulu
460   ( RI 569-R )                              Sanos S115 ( 1. gen. )                               Solo                   1984.                          2005.                                             U2+Š4+Š4
461   ( RI 697-AM )                           Sanos S314                                                 Solo                   1984.                          2005.                                             U2+0+U2
462   ( RI 587-AO )                            Sanos S314                                                Solo                   1984.                          2005.                                             U2+0+U2                                UKV radio stanica, opatijsko područje
463   ( RI 985-AH )                            Sanos S200                                                Zglobni              1984.                          1993.                                             Š4+Š4+Š4+Š4
464  ( RI 540-BI )                             Sanos S200                                                Zglobni              1984.                          1997.                                             Š4+Š4+Š4+Š4                        Narančasti retrovizori
465   ( RI 580-BI )                             Sanos S200                                                Zglobni              1984.                          1997.                                             Š4+Š4+Š4+Š4                        Narančasti retrovizori
466   ( RI 592-D )                               MAN SG 220                                               Zglobni              1984.                          2013.                                             Š2+Š2+0+Š2                          Naknadno ugrađen motor OM427h
467   ( RI 268-FK )                             MAN SU 220                                               Solo                   1985.                          2013.                                             Š2+Š2+Š2
468   ( RI 980-AH )                             MAN SU 220                                               Solo                   1985.                          2013.                                             Š2+Š2+Š2
469   ( RI 698-AM )                            MAN SU 220                                                Solo                   1985.                          2007.                                             Š2+Š2+Š2                              Stražnji bočni prozori naknadno opiturani u krem boju
470   ( RI 928-AR )                             MAN SU 220                                               Solo                   1985.                          2013.                                             Š2+Š2+Š2                              Naknadno ugrađena instalacija za šlepanje
471   ( RI 200-725 )                           Sanos S200                                                Zglobni               1985.                          Početkom '90-ih                           Š4+Š4+0+Š4
472   ( RI 371-BJ )                             Sanos S200                                                Zglobni               1985.                           1995.                                            Š4+Š4+Š4+Š4
473   ( RI 390-EL )                             Sanos S200                                                Zglobni                1985.                          1997.                                            Š4+Š4+0+Š4                          Prodan u Antonio Tours Šibenik ( ŠI 328-AP )
474   ( RI 467-BJ )                             Sanos S200                                                Zglobni                1985.                          1994.                                            Š4+Š4+Š4+Š4
475   ( RI 424-BI )                             Sanos S200                                                Zglobni                1985.                          1995.                                            Š4+Š4+0+Š4                          Okrugla stražnja svjetla
476   ( RI 292-BJ )                             Sanos S200                                                Zglobni                1985.                          Početkom '90-ih                           Š4+Š4+Š4+Š4
477   ( RI 121-DU )                            Sanos S200                                                Zglobni                1985.                           1996.                                            Š4+Š4+Š4+Š4
478   ( RI 708-BJ )                             Sanos S200                                                Zglobni                1985.    &

kico101:
Garažni broj ( registracija )   Tip                                            Vrsta         U prometu od     Rashod                                  Raspored vrata         Ostalo
479   ( RI 274-CI )                     Sanos S415                            Solo            1985.                    Prva polovica '90-ih           U2+0+U2                    Žuta turistička sjedala
480   ( RI 275-CI )                     Sanos S415                            Solo            1985.                    2005.                                   U2+0+U2
481   ( RI 219-FS )                    Sanos S415                            Solo            1985.                    2005.                                   U2+0+U2
482   ( RI 613-C )                      TAM 260 A 116 M                  Solo             1985.                    Sredinom '90-ih                  Š2+Š2+Š2
483   ( RI 765-DG )                   TAM 260 A 116 M                  Solo             1985.                    1995.                                   Š2+Š2+Š2                    ex RI-220-C
484   ( RI 911-DG )                   TAM 260 A 116 M                  Solo             1985.                    1995.                                   Š2+Š2+Š2
485   ( RI 612-C )                      TAM 260 A 116 M                  Solo             1985.                    Sredinom '90-ih                  Š2+Š2+Š2                   
486   ( RI 739-DH )                   TAM 260 A 116 M                  Solo             1985.                    1995.                                   Š2+Š2+Š2                    ex RI-611-C
487   ( RI 142-DM )                   TAM 260 A 116 M                  Solo             1985.                    1997.                                   Š2+Š2+Š2                    ex RI-222-C
488   ( RI 538-EF )                    TAM 260 A 116 M                  Solo             1985.                    1998.                                   Š2+Š2+Š2                  RI 207-352, svjetlija nijansa bojanja, modernizacija                    ex RI-274-C
489   ( RI 367-A )                      TAM 260 A 116 M                  Solo             1985.                    2001.                                   Š2+Š2+Š2                  Opatijsko područje
490   ( RI 495-C )                      TAM 260 A 116 M                  Solo             1985.                    Sredinom '90-ih                   Š2+Š2+Š2                  Izgorio na Pavlovcu ( linija 33 ), opatijsko područje
491   ( RI 931-F )                      TAM 260 A 116 M                  Solo             1985.                    Druga polovica '90-ih          Š2+Š2+Š2                  Opatijsko područje
492   ( RI 725-R )                      Sanos S415                           Solo             1985.                    2007.                                    U2+0+U2                   Ugrađen TAM-ov motor
493   ( RI 567-R )                      Sanos S415                           Solo             1985.                    2008.                                    U2+0+U2                   Prodan, posljednji Sanos koji je vozio u Autotroleju
494   ( RI 673-T )                      Sanos S415                           Solo             1985.                    2007.                                    U2+0+U2
495   ( RI 577-U )                      Sanos S415                           Solo             1985.                    2007.                                    U2+0+U2
496   ( RI 692-RZ )                    MAN SG 220                          Zglobni        1986.                    2012.                                    Š2+Š2+0+Š2             RI 897-T, RI 249-FK, modernizacija 2006.
497   ( RI 872-MU )                   MAN SG 220                          Zglobni         1986.                   2012.                                    Š2+Š2+0+Š2             RI 568-R, UKV radio stanica, modernizacija ( 2004. ), po dolasku sa svjetlećom oznakom Linija 32 ( crvena )
498   ( RI 258-DO )                   MAN SG 220                          Zglobni         1986.                    2009.                                    Š2+Š2+0+Š2
499   ( RI 521-U )                      MAN SG 220                         Zglobni          1986.                   2012.                                    Š2+Š2+0+Š2             UKV radio stanica, modernizacija ( 2005. )
500   ( RI 447-AI )                    MAN SG 220                         Zglobni          1986.                   2014.                                    Š2+Š2+0+Š2             Po dolasku sa svjetlećom oznakom Linija 32 ( svjetlo plave boje )
501   ( RI 277-AI )                    TAM 260 A 116 M                  Solo              1986.                   2000.                                     Š2+Š2+Š2                 Prodan u Viktor Lenac, još vozi ( 2016. )
502   ( RI 364-AI )                    TAM 260 A 116 M                  Solo              1986.                   2002.                                    Š2+Š2+Š2                   Prodan u Čazmatrans Vukovar ( VU 728-AL )
503   ( RI 189-DS )                    TAM 260 A 116 M                  Solo              1986.                   1999.                                    Š2+Š2+Š2
504   ( RI 363-AI )                    TAM 260 A 116 M                  Solo              1986.                   Početkom '90-ih                   Š2+Š2+Š2
505   ( RI 491-AI )                    TAM 260 A 116 M                  Solo              1986.                    1997.                                   Š2+Š2+Š2                   RI 213-359
506   ( RI 448-AI )                    TAM 260 A 116 M                  Solo              1986.                    1992.                                   Š2+Š2+Š2                   RI 213-360
507   ( RI 580-DU )                   TAM 260 A 116 M                  Solo               1986.                    Potkraj '90-ih                     Š2+Š2+Š2                   Svjetlija nijansa narančaste ( poslije )
508   ( RI 213-362 )                  TAM 260 A 116 M                  Solo              1986.                     1989.                                  Š2+Š2+Š2                   Najranije povučen iz prometa od serije 501-510
509   ( RI 449-AI )                    TAM 260 A 116 M                  Solo              1986.                     Početkom '90-ih                 Š2+Š2+Š2                   Rashod nakon teškog sudara
510   ( RI 492-AI )                    TAM 260 A 116 M                  Solo              1986.                     2005.                                  Š2+Š2+Š2                   Prodan Valjan Prijevozu
511   ( RI 863-BK )                    MAN SG 220                         Zglobni          1986.                     2000.                                  Š2+Š2+0+Š2              Imao težak sudar '80-ih na Kantridi ( sa 518 ), žuta harmonika
512   ( RI 763-BK )                    MAN SG 220                         Zglobni          1986.                     2000.                                  Š2+Š2+0+Š2
513   ( RI 345-OE )                    MAN SG 220                         Zglobni          1986.                     2010.                                  Š2+Š2+0+Š2               RI 812-BK
514   ( RI 574-CA )                    Sanos S413                           Solo              1986.                     Prva polovica '90-ih           U2+0+U2                     UKV radio stanica, opatijsko područje
515   ( RI 432-HT )                    Sanos S413                           Solo              1986.                     2005.                                   U2+0+U2                    Opatijsko područje     ex RI-783-F
516   ( RI 319-CA )                    Sanos S413                           Solo              1986.                     Prva polovica '90-ih            U2+0+U2                    Ustupljen Čazmatransu Vukovar ( VU 521-AT )
517   ( RI 689-CA )                    Sanos S413                           Solo              1986.                     Početkom 2000-ih               U2+0+U2                    Jedini S413 s turističkim sjedalima
518   ( RI 714-CI )                     Sanos S200                           Zglobni         1986.                     2007.                                   Š4+Š4+Š4+Š4            Težak sudar na Kantridi ( sa 511 ), posljednji S200 povučen iz prometa
519   ( RI 314-FF )                     Sanos S200                           Zglobni         1986.                     2007.                                   Š4+Š4+Š4+Š4
520   ( RI 220-454 )                   TAM 260 A 116 P                  Solo               1987.                    Prijelaz '80/'90-te              U1+0+U1                     Najranije povučen iz serije 520-527
521   ( RI 320-CJ )                     TAM 260 A 116 P                   Solo              1987.                     1995.                                  U1+0+U1                     "Glumio" u spotu Putokaza ( 1993. )
522   ( RI 539-CS )                     TAM 260 A 116 P                   Solo              1987.                     1995.                                  U1+0+U1
523   ( RI 321-CJ )                     TAM 260 A 116 P                   Solo               1987.                    1998.                                  U1+0+U1                      Kasnije ugrađena sjedala od Sanosa S14, bijeli branik
524   ( RI 548-CS )                     TAM 260 A 116 P                   Solo               1987.                    1998.                                  U1+0+U1
525   ( RI 220-459 )                   TAM 260 A 116 P                   Solo               1987.                    Početkom '90-ih                 U1+0+U1
526   ( RI 220-460 )                   TAM 260 A 116 P                   Solo               1987.                    2000.                                  U1+0+U1                     Kasnije ugrađena sjedala od Sanosa S14, ustupljen Čazmatransu Vukovar ( VU 208-AH )
527   ( RI 360-CJ )                     TAM 260 A 116 P                   Solo               1987.                    2005.                                  U1+0+U1                      Kasnije ugrađena sjedala od Sanosa S14, prodan Valjan Prijevozu
528   ( RI 411-CA )                     Sanos S200                           Zglobni          1987.                    2005.                                  Š4+Š4+Š4+Š4
529   ( RI 334-HO )                     Sanos S200                           Zglobni          1987.                    2005.                                  Š4+Š4+Š4+Š4               RI 578-U
530   ( RI 445-U )                       Sanos S200                           Zglobni          1987.                    2005.                                  Š4+Š4+Š4+Š4              Moderniziran ( 2004. ), nakon rashoda dovezen na vježbalište int. policije na Sv. Katarini
531   ( RI 382-DL )                     Sanos S200                           Zglobni          1987.                    2001.                                  Š4+Š4+Š4+Š4              Nakon rashoda "glumio" na Trgu Republike Hrvatske u predstavi "Autotrolej i mi"
532   ( RI 605-EM )                     Sanos S200                           Zglobni          1987.                    2007.                                  Š4+Š4+Š4+Š4             
533   ( RI 924-GZ )                     Sanos S200                           Zglobni          1987.                    2005.                                  Š4+Š4+Š4+Š4               RI 546-DL, motor nakon rashoda prebačen u 562
534   ( RI 494-OG )                     MAN SG 220                          Zglobni          1987.                    2009.                                  Š2+Š2+0+Š2                 RI 136-CA, tapecirane klupe, navodno kupljen od ZET-a
535   ( RI 593-JE )                      MAN SG 220                          Zglobni          1987.                    2013.                                  Š2+Š2+0+Š2                  RI 659-CA, navodno kupljen od ZET-a, modernizacija ( 2005. ), naknadno ugrađen motor OM427h
536   ( RI 834-CI )                      MAN SG 220                          Zglobni          1987.                    2013.                                  Š2+Š2+0+Š2                  Navodno kupljen od ZET-a
537   ( RI 564-FN )                     Sanos S115 ( 2. gen. )          Solo               1987.                    2007.                                  Š4+Š4+Š4                       
538   ( RI 737-FE )                     Sanos S115 ( 2. gen. )          Solo               1987.                    2007.                                  Š4+Š4+Š4
539  ( RI 231-338 )                   Sanos S115 ( 2. gen. )          Solo               1987.                    Početkom '90-ih                 Š4+Š4+Š4                      Rashodovan nakon kvara, zbog nestašice dijelova
540  ( RI 231-339 )                   Sanos S115 ( 2. gen. )          Solo               1987.                    Početkom '90-ih                 Š4+Š4+Š4                      Rashodovan nakon kvara, zbog nestašice dijelova
541   ( RI 978-JO )                    Sanos S115 ( 2. gen. )         Solo                1987.                    2007.                                  Š4+Š4+Š4                     Modernizacija ( 2002. ), nakon nje obojan u tamniju nijansu narančaste
542   ( RI 463-CT )                     Sanos S115 ( 2. gen. )          Solo               1987.                    2007.                                   Š4+Š4+Š4
543   ( RI 533-DB )                     Sanos S115 ( 2. gen. )          Solo              1987.                     2007.                                  Š4+Š4+Š4                      Nakon modernizacije izmjenjen dio prozora vozača i stražnji bočni prozori, na karnevalu 2007. "glumio" 680
544   ( RI 322-CJ )                      TAM 260 A 116 P                   Solo              1988.                     2005.                                  U1+0+U1                       Posljednji povučen iz prometa od serije 544-547
545   ( RI 964-CT )                      TAM 260 A 116 P                   Solo              1988.                     1998.                                  U1+0+U1
546   ( RI 729-CT )                      TAM 260 A 116 P                   Solo              1988.                     2001.                                  U1+0+U1                       Modernizacija ( svjetlija shema bojanja ), nakon rashoda ustupljen Čazmatransu Vukovar
547   ( RI 949-CT )                      TAM 260 A 116 P                   Solo              1988.                     1998.                                  U1+0+U1
548   ( RI 978-E )                        Sanos S415                            Solo              1988.                     2007.                                  U2+0+U2                       Shema bojanja bez donje krem linije, sudar između Rukavca i Veprinca ( 2005. ), sletio na livadu
549   ( RI 764-I )                         Sanos S115 ( 2. gen. )          Solo              1988.                     2007.                                  Š4+Š4+Š4                      Imao instalaciju za šlepanje
550   ( RI 251-EL )                      Sanos S115 ( 2. gen. )           Solo              1988.                     2007.                                  Š4+Š4+Š4
551   ( RI 855-I )                         Sanos S115 ( 2. gen. )          Solo              1988.                      Sredinom '90-ih                 Š4+Š4+Š4
552   ( RI 854-I )                         Sanos S115 ( 2. gen. )          Solo              1988.                      2007.                                  Š4+Š4+Š4                     Izmjenjen prednji dio ( nakon sudara ? )
553   ( RI 523-U )                        Sanos S115 ( 2. gen. )           Solo              1988.                     2005.                                  Š4+Š4+Š4
554   ( RI 362-HR )                      MAN SG 220                           Zglobni         1988.                      2004.                                 Š2+Š2+Š2+Š2               RI 186-G, RI 331-DT, prvi SG 220 sa četvora vrata u Autotroleju
555   ( RI 306-CU )                      TAM 260 A 116 P                    Solo              1988.                      2000.                                 U1+0+U1                       Moderniziran ( svjetlije bojanje ), nakon rashoda ustupljen Čazmatransu Vukovar, VU 788 AH
556   ( RI 882-AO )                      TAM 260 A 116 P                    Solo              1988.                      2000.                                 U1+0+U1                       Moderniziran ( svjetlije bojanje )
557   ( RI 345-CU )                      TAM 260 A 116 P                     Solo             1988.                      1998.                                 U1+0+U1                       RI 243-664
558   ( RI 943-CT )                      TAM 260 A 116 P                    Solo              1988.                     2005.                                  U1+0+U1
559   ( RI 257-CU )                      TAM 260 A 116 P                     Solo              1988.                      2001.                                 U1+0+U1
560   ( RI 136-GE )                      TAM 260 A 116 P                     Solo              1988.                      1998.                                 U1+0+U1
561   ( RI 305-CU )                      TAM 260 A 116 P                     Solo              1988.                      1994.                                 U1+0+U1
562   ( RI 693-DH )                      MAN SG 220                            Zglobni         1989.                       2010.                                Š2+Š2+Š2+Š2              RI 971-E, naknadno ugrađen motor OM427h ( iz 533 )
563   ( RI 972-E )                         MAN SG 220                            Zglobni         1989.                       2010.                                Š2+Š2+Š2+Š2
564   ( RI 283-RI )                       MAN SG 220                            Zglobni         1989.                       2010.                                Š2+Š2+Š2+Š2              RI 992-O, RI 615-DD, po dolasku ugrađen svjetleći natpis Linija 32 ( maslinasto zeleni )
565   ( RI 715-TR )                       MAN SG 220                            Zglobni         1989.                       2014.                                Š2+Š2+Š2+Š2              RI 782-P, modernizacija ( 2005. ), naknadno ugrađen motor OM427h, predviđen za preinaku u midi ( odustalo se )
566   ( RI 870-AH )                       MAN SG 220                            Zglobni         1989.                       2014.                               Š2+Š2+Š2+Š2               Modernizacija ( 2006. ), naknadno ugrađen motor OM427h ( prvi SG 220 kome je ugrađen )
567    ( RI 248-IO )                      MAN SG 220                            Zglobni          1990.                       2016.                               Š2+Š2+Š2+Š2               RI 994-DA, novi motor MB OM427h, RI 256-143, rashod 02/16
568   ( RI 965-EG )                       MAN SG 220                            Zglobni         1990.                       2007.                                Š2+Š2+Š2+Š2              RI 239-J, RI 759-DI, različita prednja maska ( raniji sudar ), karijeru završio nakon sudara sa Autotransovim 1098 na Pećinama
569( RI 568-IZ )                        MAN SG 220                            Zglobni          1990.                      2014.                                Š2+Š2+Š2+Š2              RI 179-J, naknadno ugrađen motor OM427h
570   ( RI 541-DL )                      MAN SG 220                            Zglobni          1990.                       2010.                                Š2+Š2+Š2+Š2              RI 129-M, zatamnjena stakla u stražnjem dijelu
571   ( RI 997-I )                       MAN SG 220                         Zglobni          1990.                   2010.                              Š2+Š2+Š2+Š2                                  

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju