Gradski prijevoz > Vozni park

Tablica povijesnog voznog parka

<< < (2/2)

kico101:
Garažni broj ( registracija )   Tip                                            Vrsta         U prometu od     Rashod                                  Raspored vrata         Ostalo
572   ( RI 971-AO )                        Sanos S415                                           Solo                  1990.                    1995.                                                 U2+0+U2                       RI 260-307, izgorio u Kostreni u siječnju 1995.
573   ( RI 249-HJ )                         Sanos S415                                           Solo                  1990.                    2007.                                                 U2+0+U2                       RI 260-308, ustupljen Vupiku Vukovar
574   ( RI 563-AR )                        Sanos S415                                           Solo                  1990.                     2007.                                                U2+0+U2                        RI 260-309, ustupljen Vupiku Vukovar
575   ( RI 973-AO )                        Sanos S415                                           Solo                  1990.                     2007.                                                U2+0+U2                        RI 260-310, UKV radio, opatijsko područje, ustupljen Vupiku ( VU 736-AJ )
576   ( RI 682-CJ )                         TAM 260 A 119 L                                   Solo                  1990.                     2011.                                                U1+0+U1
577   ( RI 764-RV )                        TAM 260 A 119 L                                   Solo                  1990.                     2013.                                                U1+0+U1                       RI 429-CC
578   ( RI 498-CC )                         TAM 260 A 119 L                                   Solo                  1990.                     2007.                                                U1+0+U1
579   ( RI 499-CC )                         TAM 260 A 119 L                                   Solo                  1990.                     2012.                                                U1+0+U1
580   ( RI 277-OB )                        TAM 260 A 119 L                                   Solo                  1990.                     2011.                                                U1+0+U1                        RI 263-755,
581    ( RI 467 TU )                        MAN SG 240 Avtomontaža                 zglobni                1994.                     2020.                                              Š2+Š2+0+Š2                  RI 495-EV, RI 564-DO
582    ( RI 699-SP )                        MAN SG 240 Avtomontaža                 zglobni                1994.                     2017.                                              Š2+Š2+0+Š2                 RI 597-HA, RI 561-DO
584    ( RI 169-UU )                       MAN SU 240 Avtomontaža                    solo                   1994.                     2017.                                              Š2+Š2+Š2                      RI 849-TK, RI 578-DO, ugrađen motor od gbr 500
585    ( RI 579-DO )                       MAN SU 240 Avtomontaža                    solo                  1994.                     2018.                                              Š2+Š2+Š2
586    ( RI 581-DO )                       MAN SU 240 Avtomontaža                    solo                   1994.                    2019.                                              Š2+Š2+Š2                 Rashod nakon udara u zid na Bezjakima.
587   ( RI 582-DO )                        MAN SU 240 Avtomontaža                    solo                   1994.                    2019.                                              Š2+Š2+Š2
588   ( RI 969-DN )                        MAN SU 240 Avtomontaža                    solo                   1994.                    2020.                                               Š2+Š2+Š2
590    ( RI 664-ZV )                        MAN SU 240 Avtomontaža                    solo                   1994.                    2017.                                               Š2+Š2+Š2                      RI 943-VA, RI 962-DN, RI 590-DU, pogonski dodatak na plin
591    ( RI 483-EL )                        MAN SG 240 Avtomontaža                  zglobni                 1995.                   2018.                                               Š2+Š2+0+Š2
592   ( RI 481-EL )                         MAN SG 240                                         Zglobni                1995.                    2014.                                              Š2+Š2+0+Š2                  1998-me dobio mali prednji display koji nije dugo trajao 
593  ( RI 482-EL )                          MAN SG 240 Avtomontaža                  Zglobni                1995.                    2020.                                               Š2+Š2+0+Š2
596  ( RI 839-EL )                   MAN SG 240 Avtomontaža          Zglobni             1995.               2019.                                         Š2+Š2+0+Š2
604   ( RI 387-TB )                         MAN EL 202                                           Solo                  1995.                     2013.                                               Š2+Š2+0                         RI 285-KH, RI 298-EN
605   ( RI 635-KF )                         MAN EL 202                                           Solo                  1995.                     2015.                                               Š2+Š2+0                         RI 296-EN, težak sudar kod Jezera ( Grobnik ) 2002.
606   ( RI 579-PB )                         MAN EL 202                                           Solo                  1995.                     2013.                                               Š2+Š2+0                         RI 297-EN
607   ( RI 295-EN )                         MAN EL 202                                           Solo                  1995.                     2014.                                               Š2+Š2+0
608   ( RI 426-GL )                         MAN EL 202                                           Solo                  1995.                     2015.                                               Š2+Š2+0                         RI 256-EN
609   ( RI 257-EN )                         MAN EL 202                                           Solo                  1995.                     2013.                                               Š2+Š2+0
610   ( RI 569-SR )                         MAN EL 202                                           Solo                  1995.                     2014.                                               Š2+Š2+0                         RI 294-EN, opatijsko područje, UKV radio
611    ( RI 617-EU )                        MAN SG 322                                          Zglobni               1996.                    2016.                                               Š2+Š2+Š2+0                 Rashod 02/16
612   ( RI 612-EU )                         MAN SG 322                                          Zglobni              1996.                     2014.                                               Š2+Š2+Š2+0                  Prvi SG 322 u prometu
613   ( RI 613-EZ )                         MAN SG 322                                           Zglobni               1996.                    2012.                                               Š2+Š2+Š2+0                  Rashodovan nakon "bježanja" sa okretišta na Drenovi i udara u zid
614   ( RI 247-TR )                         MAN SG 322                                            zglobni              1996.                     2016.                                               Š2+Š2+Š2+0             RI 859-RE, RI 614-EU, rashod 09/2016
615   ( RI 615-EU )                        MAN SG 322                                          zglobni                1996.                    2017.                                                Š2+Š2+Š2+0   
616   ( RI 598-TI )                         MAN EL 262                                            Solo                  1997.                     2014.                                               Š2+Š2+0                         RI 616-FZ, motor prebačen u 644
617   ( RI 584-IA )                         MAN EL 262                                            Solo                  1997.                     2014.                                               Š2+Š2+0
618   ( RI 618-FZ )                         MAN EL 262                                            Solo                  1997.                     2015.                                               Š2+Š2+0
619   ( RI 453-LN )                         MAN EL 262                                            Solo                  1997.                     2015.                                               Š2+Š2+0
620   ( RI 430-LT )                         MAN EL 262                                            Solo                  1997.                     2015.                                                Š2+Š2+0                         RI 619-FZ
621   ( RI 368-ZM )                        MAN SG 312                                          Zglobni              1997.                     2017.                                               Š2+Š2+Š2+0                   RI 169-OU, RI 764-GF
622   ( RI 371-NC )                        MAN SG 312                                           Zglobni              1997.                     2020.                                               Š2+Š2+Š2+0                  RI 768-GF
623   ( RI 314-VJ )                         MAN SG 312                                           Zglobni              1997.                     2017.                                               Š2+Š2+Š2+0                  RI 214-OP, RI 769-GF
624   ( RI 203-UE )                         MAN SG 312                                          Zglobni               1997.                     2020.                                              Š2+Š2+Š2+0
625   ( RI 763-GF )                         MAN SG 312                                          Zglobni               1997.                     2019.                                              Š2+Š2+Š2+0                   1.187.000 km
626   ( RI 516-GH )                         MAN SL 222 Manas                                Solo                   1997.                    2020.                                               Š2+Š2+0                         
627   ( RI 519-GH )                         MAN SL 222 Manas                                Solo                   1997.                    2019.                                               Š2+Š2+0
628   ( RI 518-GH )                         MAN SL 222 Manas                                Solo                   1997.                    2020.                                               Š2+Š2+0                         Posljednji SL 222 povučen iz prometa
629   ( RI 913-SM )                         MAN SL 222 Manas                                Solo                   1997.                    2019.                                               Š2+Š2+0                         RI 475-GH, 1.358.000 km, požar na motoru
630   ( RI 512-GH )                         MAN SL 222 Manas                                Solo                   1997.                    2020.                                               Š2+Š2+0
631   ( RI 879-TU )                         MAN SL 222 Manas                                 Solo                   1997.                    2018.                                              Š2+Š2+0                         RI 514-GH, rashod nakon požara na Drenovi ( 01/18 ).
632   ( RI 517-GH )                        MAN SL 222 Manas                                 Solo                  1997.                     2014.                                               Š2+Š2+0                         Rashod zbog dotrajalosti podvozja
633   ( RI 575-UB )                        MAN SL 222 Manas                                 Solo                  1997.                     2014.                                               Š2+Š2+0                         RI 395-GH, rashod nakon teškog sudara na Pagu ( Zrće )
634   ( RI 513-GH )                        MAN SL 222 Manas                                Solo                   1997.                    2019.                                                Š2+Š2+0                         Rashod nakon sudara u L.Dragi ( 08/19 ), 1.075.000 km
635   ( RI 602-VN )                        MAN SL 222 Manas                                Solo                   1997.                     2019.                                               Š2+Š2+0                         RI 435-UC, RI 674-UA, RI 478-GH
636   ( RI 208-OG )                        MAN SL 222 Manas                                Solo                   1997.                     2018.                                               Š2+Š2+0                         RI 479-GH, rashod nakon zapaljenja na Čavlima ( 01/18 ), prvo zapaljenje ( 02/15 )
637   ( RI 429-UD )                        MAN SL 222 Manas                                Solo                   1997.                     2020.                                               Š2+Š2+Š2                       RI 394-GH, dobio motor i mjenjač od 632
638   ( RI 908-LJ )                          MAN SL 222 Manas                               Solo                    1997.                    2019.                                               Š2+Š2+0                          RI 599-KB, RI 213-IH, RI 472-GH, 1.632.500 km
639   ( RI 2957-E )                         MAN SL 222 Manas                               Solo                    1997.                    2019.                                               Š2+Š2+0                          RI 473-GH, 1.517.000 km
640   ( RI 476-GH )                        MAN SL 222 Manas                               Solo                    1997.                    2019.                                               Š2+Š2+0                          1.389.000 km
641   ( RI 249-OS )                        MAN EL 262                                           Solo                    1997.                    2018.                                               Š2+Š2+0                          RI 842-GG, težak sudar na magistrali iznad Bakra, 2007. 
642   ( RI 833-UR )                       MAN EL 262                                           Solo                     1997.                    2017.                                               Š2+Š2+0                          RI 883-TU, RI 843-GG
643   ( RI 841-GG )                       MAN EL 262                                           Solo                     1997.                    2018.                                               Š2+Š2+0   
644   ( RI 274-MK )                        MAN EL 262                                            Solo                  1997.                     2015.                                               Š2+Š2+0                         Dobio motor od 616.
645   ( RI 839-GG )                        MAN EL 262                                            Solo                   1997.                    2017.                                              Š2+Š2+0
646   ( RI 492-RD )                        MAN EL 262 Eurobus                              Solo                  1998.                     2013.                                              Š2+Š2+0                         RI 441-GJ, modernizacija u ARZ, više puta gorio motor
647   ( RI 647-UR )                        MAN EL 262 Eurobus                             Solo                   1998.                     2017.                                              Š2+Š2+0                         RI 442-GJ
648   ( RI 207-VT )                        MAN EL 262 Eurobus                             Solo                   1998.                      2017.                                             Š2+Š2+0                          RI 275-TE, RI 691-GJ
649   ( RI 692-GJ )                        MAN EL 262 Eurobus                              Solo                   1998.                     2018.                                             Š2+Š2+0                          Posljednji EL 262 povučen iz prometa ( 03/18 )
650   ( RI 691-TE )                        MAN EL 262 Eurobus                              Solo                   1998.                     2017.                                             Š2+Š2+0                          RI 693-GJ
673   ( RI 792-VT )                        MAN SL 283 Manas                                Solo                    2005.                     2020.                                             Š2+Š2+0                          RI 862-MB, težak sudar u Šmriki
678   ( RI 873-MB )                       MAN SL 283 Manas                                Solo                     2005.                    2019.                                             Š2+Š2+0                           1.159.700 km
688   ( RI 210-ZF )                        MAN SL 283 Manas                                Solo                     2007.                    2018.                                             Š2+Š2+0                          RI 698-OS, izgorio na Svilnom ( 12/18 ), 738.500 km
694   ( RI 655-RI )                        MAN SL 283 Manas                                 Solo                    2007.                     2019.                                            Š2+Š2+0                          RI 697-OS, rashod nakon požara na Rujevici ( 04/19 ), 1.184.700 km
714   ( RI 214-RG )                        MB Citaro ( 2. gen. )                              zglobni              2009.                      2016.                                           Š2+Š2+Š2+Š2             O530G (u prometu do 25.11.16. -zamijenjeni sa serijom 730-739 ).
715     ( RI 415-RG )                     MB Citaro ( 2. gen. )                               zglobni              2009.                      2016.                                           Š2+Š2+Š2+Š2             O530G(u prometu do 25.11.16. -zamijenjeni sa serijom 730-739 ).
716     ( RI 416-RG )                     MB Citaro ( 2. gen. )                               zglobni               2009.                     2016.                                           Š2+Š2+Š2+Š2             O530G(u prometu do 25.11.16. -zamijenjeni sa serijom 730-739 ).
717     ( RI 417-RG )                     MB Citaro ( 2. gen. )                               zglobni                2009.                     2016.                                           Š2+Š2+Š2+Š2             O530G(u prometu do 25.11.16. -zamijenjeni sa serijom 730-739 ).
718    ( RI 418-RG )                     MB Citaro ( 2. gen. )                              zglobni                2009.                      2016.                                           Š2+Š2+Š2+Š2             O530G(u prometu do 25.11.16. -zamijenjeni sa serijom 730-739 ).
719     ( RI 118-ZI )                     MB Citaro ( 2. gen. )                              zglobni                 2009.                      2016.                                           Š2+Š2+Š2+Š2             O530G, RI 419-RG(u prometu do 25.11.16. -zamijenjeni sa serijom 730-739 ).
720     ( RI 420-RG )                    MB Citaro ( 2. gen. )                              zglobni                 2009.                     2016.                                           Š2+Š2+Š2+Š2            O530G(u prometu do 25.11.16. -zamijenjeni sa serijom 730-739 ).
721    ( RI 167-UT )                      MB Citaro ( 2. gen )                              zglobni                 2009.                     2016.                                           Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, RI 421-RG(u prometu do 25.11.16. -zamijenjeni sa serijom 730-739 ).
722    ( RI 422-RG )                      MB Citaro ( 2.gen )                              zglobni                  2009.                     2016.                                           Š2+Š2+Š2+Š2            O530G(u prometu do 25.11.16. -zamijenjeni sa serijom 730-739 ).
723    ( RI 523-VA )                      MB Citaro ( 2.gen )                              zglobni                  2009.                     2016.                                           Š2+Š2+Š2+Š2            O530G, RI 423-RG(u prometu do 25.11.16. -zamijenjeni sa serijom 730-739 ).
806    ( RI 566-UB )                      Iveco Irisbus Citelis 12 CNG                 solo                     2013.                      2019.                                            Š2+Š2+Š2               
807    ( RI 567-UB )                      Iveco Irisbus Citelis 12 CNG                 solo                     2013.                      2019.                                            Š2+Š2+Š2                Rashod nakon samopokretanja i udara u zid na Brašćinama ( 08/18. ), 338.500 km

kico101:
Garažni broj ( registracija )   Tip                                            Vrsta         U prometu od     Rashod                                  Raspored vrata         Ostalo
100    ( RI 845-CR )                      Renault Master Traffic                              mini                                               2007.                                                       K1+0
101    ( RI 803-DV )                      Renault Master Traffic                              mini                                               2012.                                                       K1+0
102    ( RI 509-EJ )                       Renault Master Traffic                              mini                                               2017.                                                       K1+0
103    ( RI 394-FM )                      Renault Master Traffic                              mini                                               2015.                                                       K1+0
105    ( RI 624-JC )                       Renault Master II                                     mini                      2002.                2012.                                                       K1+0                       Rashod nakon sudara
109    ( RI 394-MZ )                      Iveco Cacciamali Urby 65C17                  mini                      2006.                2020.                                                       U2+Š4                   
110    ( RI 396-MZ )                      Iveco Cacciamali Urby 65C17                  mini                      2006.                2019.                                                       U2+Š4                     Prešao 556.666 km
112    ( RI 437-TR )                      Iveco Cacciamali Urby 65C17                   mini                      2006.                2020.                                                       U2+Š4                     RI 395-MZ

Navigacija

[0] Lista Poruka

[*] Prethodna stranica

Idi na punu verziju