Gradski prijevoz > Autotrolej, Rijeka

Tablica stajališta i okretišta

(1/1)

kico101:
Naziv                                                Tip                   Zona            Linije                                                                                                                                              Ugibalište                Čekaonica              Lokacija
KBC SUŠAK                                     Okretište             1                KBC                                                                                                                                                     Da                             Ne                     RIJ, Krimeja
Teta Roža-zapad                            Stajalište            1                KBC, 2,7,7A,8A,25,26,101,102                                                                                                            Ne                             Da                     RIJ, Krimeja
Kumičićeva - zapad                        Stajalište            1                KBC, 2,6,7,7A,8A,9,25,26,101,102                                                                                                      Da                             Da                     RIJ, Krimeja
Sušački Neboder                            Stajalište             1                KBC, 1,1A,2,2A,3,6,7,7A,8A,9,10,10A,25,26,27,29,101,102                                                               Ne                             Da                     RIJ, Stari Sušak
Fiumara - zapad                             Stajalište             1                KBC, 1,1A,2,2A,4,6,7,7A,8,8A,9,10,10A,11,12,13,14,19,20,21,25,26,27,29,101,102                         Da                             Ne                     RIJ, Stari Grad
Trg Republike Hrvatske                 Stajalište             1                KBC, 1,1A,2,2A,3A,4,5,6,7,7A,8,11,19,20,21,32,101,102,103                                                            Da                             Da                     RIJ, Stari Grad
Riječki neboder                              Stajalište             1                KBC, 1,1A,2,2A,3A,4,5,6,7,7A,8,18,18B,22,23,30,101,102,103                                                          Da                            Da                      RIJ, Stari Grad
Brajda - zapad                                Stajalište             1               KBC, 1,1A,2,2A,3A,6,7,7A,8,101,102                                                                                                   Ne                            Da                      RIJ, Brajda
Željeznički kolodvor -zapad           Stajalište             1               KBC, 1,1A,2,3A,8,18,18B,22,23,30,32,101                                                                                           Ne                            Da                      RIJ, Potok
KBC Rijeka 1 porta - zapad            Stajalište             1               KBC                                                                                                                                                       Ne                             Ne                     RIJ, Potok
KBC Rijeka 2 hitna                         Stajalište             1               KBC                                                                                                                                                        Ne                             Ne                    RIJ, Podpinjol
KBC RIJEKA 3 RODILIŠTE             Korekcija             1               KBC                                                                                                                                                        Ne                             Ne                     RIJ, Podpinjol
KBC Rijeka 1 porta - istok             Stajalište             1               KBC                                                                                                                                                        Ne                              Ne                    RIJ, Potok
Željeznički kolodvor - istok           Stajalište             1               KBC, 1,1A,2,2A,3,3A,5A,6,7,7A,8,18,18B,22,23,30,32,101,102                                                             Da                              Da                    RIJ, Potok
Brajda - smjer istok                       Stajalište             1               KBC, 1,1A,2,2A,3A,5,6,7,7A,8,101,102,103                                                                                            Da                              Da                    RIJ, Brajda
Žabica                                            Stajalište             1               KBC, 1,1A,2,2A,3A,5,6,7,7A,8,11,18,18B,19,20,21,22,23,30,32,101,102,103                                       Da                              Da                     RIJ, Stari Grad
Riva                                                Stajalište            1               KBC, 1,1A,2,2A,3A,5,6,7,7A,8,101,102,103                                                                                            Da                              Da                     RIJ, Stari Grad
Tržnica                                           Stajalište             1               KBC, 1,1A,2,2A,3A,5,6,7,7A,8,11,18,18B,19,20,21,22,23,30,32,101,102,103                                       Da                              Da                     RIJ, Stari Grad
Fiumara - istok                              Stajalište             1               KBC, 1,1A,2,2A,6,7,7A,8A,101,102                                                                                                         Da                              Da                     RIJ, Stari Grad
Piramida - istok                             Stajalište             1               KBC, 2,6,7,7A,8A,9,25,26,101,102                                                                                                         Da                               Da                     RIJ, Piramida
Kumičićeva - istok                         Stajalište             1               KBC, 2,6,7,7A,8A,9,25,26,101,102                                                                                                         Da                               Da                     RIJ, Krimeja
Teta Roža - istok                           Stajalište             1               KBC, 2,7,7A,8A,25,26,101                                                                                                                      Da                               Da                     RIJ, Krimeja
PEĆINE PLUMBUM                         Okretište, staj.     1               1,10,10A,27,29                                                                                                                                       Da                               Da                     RIJ, Pećine
J.P.Kamova WTC                           Stajalište              1              1,10,10A,27,29                                                                                                                                        Ne                               Ne                     RIJ, Pećine
J.P.Kamova                                   Stajalište              1               1                                                                                                                                                              Ne                               Da                     RIJ, Pećine
Pećine Ž. Kolodvor                        Stajalište              1               1,10,10A,27,29                                                                                                                                       Ne                               Da                     RIJ, Pećine
KBC Rijeka - zapad                       Stajalište              1               1,1A,2,3,3A,8,101                                                                                                                                   Ne                               Da                     RIJ, Podpinjol
Mlaka - zapad                                Stajalište              1               1,1A,2,3,3A,101,22,23,30,32                                                                                                                  Da                               Da                     RIJ, Mlaka
Novi List - zapad                           Stajalište               1              1,1A,2,3,3A,101                                                                                                                                      Da                               Da                     RIJ, Mlaka
Toreta - zapad                               Stajalište              1               1,1A,2,2A,3,3A,101                                                                                                                                Da                               Da                      RIJ, Toreta
Krnjevo/Liburnijska - zapad        Stajalište               1              1,1A,22,23,30,32,101                                                                                                                             Da                               Da                      RIJ, Krnjevo
3. Maj - zapad                               Stajalište               1               1,1A,101                                                                                                                                                 Da                               Da                     RIJ, Kantrida
Liburnijska/V. Bratonje - zapad  Stajalište               1               1,1A,101                                                                                                                                                 Ne                               Ne                     RIJ, Kantrida
Kantrida - zapad                           Stajalište               1               1,22,23,30,32                                                                                                                                         Da                               Da                     RIJ, Kantrida
Bazeni Kantrida - zapad               Stajalište                1               1                                                                                                                                                             Da                               Ne                     RIJ, Kantrida
Dječja bolnica - zapad                  Stajalište               1               1,22,23,30,32                                                                                                                                         Da                               Ne                     RIJ, Kantrida
BIVIO OKRETIŠTE                        Okretište                1               1                                                                                                                                                             Da                               Da                     RIJ, Bivio
Dječja bolnica - istok                    Stajalište               1               1,22,23,30,32                                                                                                                                         Da                               Da                     RIJ, Kantrida
Bazeni Kantrida - istok                 Stajalište               1               1                                                                                                                                                             Da                               Da                     RIJ, Kantrida
Kantrida - istok                             Stajalište               1                1,22,23,28,30,32                                                                                                                                   Da                               Da                      RIJ, Kantrida
Liburnijska/V.Bratonje-istok       Stajalište               1               1,1A,101                                                                                                                                                Ne                                Da                      RIJ, Kantrida
3. Maj - istok                                 Stajalište               1               1,1A,101                                                                                                                                                 Da                               Da                      RIJ, Kantrida
Krnjevo/Liburnijska - istok          Stajalište               1               1,1A,22,23,30,32,101                                                                                                                             Da                               Da                      RIJ, Krnjevo
Krnjevo/Zvonimirova                   Stajalište               1                1,1A,2,2A,3,3A,18,18B,101                                                                                                                   Da                               Da                      RIJ, Krnjevo
Toreta - istok                                Stajalište                1               1,1A,2,2A,3,3A,101                                                                                                                                Da                               Da                      RIJ, Toreta
Novi List - istok                            Stajalište                1                1,1A,2,3,3A,101                                                                                                                                     Da                               Da                      RIJ, Mlaka
Mlaka - istok                                 Stajalište                1                1,1A,2,3,3A,8,18,18B,22,23,30,32,101                                                                                                 Da                               Da                      RIJ, Mlaka
KBC Rijeka - istok                        Stajalište                1                 1,1A,2,3,3A,8,101                                                                                                                                 Ne                              Da                       RIJ, Podpinjol
Željeznički kolodvor/prigradsko  Stajalište                1                18,18B,22,23,30,32                                                                                                                               Da                               Ne                      RIJ, Potok
Piramida/Pećine                           Stajalište                1                 1,10,10A,27,29                                                                                                                                     Da                               Da                      RIJ, Piramida
OŠ Pećine                                      Stajalište                1                 1                                                                                                                                                           Da                               Da                       RIJ, Pećine
Hotel Jadran                                 Stajalište                 1                1                                                                                                                                                            Ne                               Da                       RIJ, Pećine
Hotel Park                                     Stajalište                 1                1                                                                                                                                                            Ne                               Da                       RIJ, Pećine
ŠET. A. K. MIOŠIĆA                       Okretište                 1                 1A,2A,3                                                                                                                                                 Da                               Ne                       RIJ, Stari Sušak
Labinska - zapad                           Stajalište                1                 1A,101                                                                                                                                                  Ne                               Ne                       RIJ, Kantrida
OŠ Kantrida - zapad                      Stajalište                1                 1A,101                                                                                                                                                  Da                               Da                        RIJ, Kantrida
Šparići - zapad                              Stajalište                 1                 1A,101                                                                                                                                                  Da                               Ne                       RIJ, Kantrida
Ploče - zapad                                 Stajalište                1                 1A,101                                                                                                                                                  Da                               Ne                        RIJ, Kantrida
Mate Balote - zapad                      Stajalište-iskrcaj    1                 1A,101                                                                                                                                                  Da                               Ne                        RIJ, Marčeljeva Draga
MARČELJEVA DRAGA                    Okretište                 1                 1A,101                                                                                                                                                  Da                               Ne                        RIJ, Marčeljeva Draga
Mate Balote - istok                        Stajalište-ukrcaj    1                 1A,101                                                                                                                                                  Da                               Da                        RIJ, Marčeljeva Draga
Ploče - istok                                   Stajalište                1                 1A,101                                                                                                                                                  Da                               Da                        RIJ, Kantrida
Šparići - istok                                 Stajalište                1                 1A,101                                                                                                                                                  Da                               Da                        RIJ, Kantrida
OŠ Kantrida - istok                        Stajalište                 1                 1A,101                                                                                                                                                  Da                               Ne                        RIJ, Kantrida
Labinska - istok                             Stajalište                 1                 1A,101                                                                                                                                                  Ne                               Da                        RIJ, Kantrida
TOWER CENTAR                             Okretište                  1                1B                                                                                                                                                          Ne                               Ne                        RIJ, Pećine
Radnička - sjever                          Stajalište                  1                1B,9                                                                                                                                                       Ne                               Ne                        RIJ, Podvežica
OŠ Podvežica - istok                      Stajalište                 1                 1B,6,9,102                                                                                                                                            Da                               Ne                        RIJ, Podvežica               

kico101:
Naziv                                                                   Tip                                Zona                       Linije                                                                                       Ugibalište           Čekaonica          Lokacija

Podvežica Centar - istok                                 Stajalište                            1                        1B,6,9,102                                                                                       Da                        Ne                  RIJ, Podvežica
DR. ZDRAVKA KUČIĆA III                              Okretište, korekcija           1                        1B,7,9,102                                                                                       Ne                        Da                  RIJ, Gornja Vežica
KBC Sušak - zapad                                          Stajalište                           1                        1B,7,7A,8,9,25,26,102                                                                     Da                        Da                 RIJ, Krimeja
Mihanovićeva                                                  Stajalište                           1                        1B,2,8,101                                                                                        Ne                        Ne                 RIJ, Krimeja
Draga Šćitara                                                  Stajalište                            1                        1B                                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Vojak
Park Heroja                                                     Stajalište                            1                        1B                                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Trsat
TRSAT                                                              Okretište, stajalište           1                        1B,2, 8,101                                                                                      Da                        Da                 RIJ, Trsat
Josipa Kulfaneka                                             Stajalište                            1                        1B                                                                                                   Ne                        Ne                 RIJ, Strmica
Slave Raškaj                                                    Stajalište                           1                        1B                                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Strmica
STRMICA                                                          Okretište                            1                        1B                                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Strmica
Rose Leard                                                       Stajalište                           1                        1B                                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Strmica
Vrlije                                                                Stajalište                           1                        1B                                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Strmica
Trsat Groblje                                                    Stajalište                           1                        1B,2,8,101                                                                                       Ne                        Da                 RIJ, Trsat
Slavka Krautzeka I                                          Stajalište                           1                        1B,2,8,8A,101                                                                                  Ne                        Da                 RIJ, Vojak
Slavka Krautzeka II                                        Stajalište                           1                         1B,2,8,8A,101                                                                                 Ne                        Da                 RIJ, Krimeja
Martina Kontuša                                              Stajalište                            1                        1B,9                                                                                                 Da                        Ne                 RIJ, Podvežica
OŠ Podvežica - zapad                                      Stajalište                            1                        1B,6,9                                                                                              Da                        Ne                 RIJ, Podvežica
Radnička - jug                                                 Stajalište                            1                        1B,9                                                                                                 Ne                        Ne                 RIJ, Podvežica
Krnjevo/Zametska                                          Stajalište                            1                        2,2A,3,3A,18,18B                                                                            Da                        Da                 RIJ, Krnjevo
Zametska - zapad                                            Stajalište                            1                        2,2A,3,3A                                                                                        Ne                        Ne                 RIJ, Krnjevo
Baredice - zapad                                              Stajalište                            1                        2,2A,3A,102                                                                                    Da                        Ne                 RIJ, Baredice
Zamet Centar - zapad                                      Stajalište                            1                        2,18,18B,102                                                                                   Ne                        Ne                 RIJ, Zamet
Ivana Ćikovića-Belog - zapad                         Stajalište                            1                        2,102                                                                                               Da                        Ne                 RIJ, Zamet
Diračje - zapad                                                Stajalište                            1                        2,18,18B,102                                                                                   Ne                        Ne                 RIJ, Zamet
Dražice - zapad                                                Stajalište                            1                        2,18,18B,102                                                                                   Ne                        Ne                 RIJ, Martnkovac
Martinkovac/M. Krleže                                    Stajalište                            1                        2,102                                                                                               Da                        Ne                 RIJ, Martinkovac
SRDOČI                                                            Okretište                             1                        2,102                                                                                               Da                        Da                 RIJ, Srdoči
Blečići                                                              Stajalište                             1                       2,102                                                                                               Da                        Da                 RIJ, Srdoči
Martinkovac - istok                                         Stajalište                             1                        2,18,18B,102                                                                                  Da                        Da                 RIJ, Martinkovac
Dražice - istok                                                 Stajalište                             1                        2,18,18B,102                                                                                  Ne                        Ne                 RIJ, Martinkovac
Diračje - istok                                                 Stajalište                             1                        2,18,18B,102                                                                                  Ne                         Da                RIJ,Zamet
I. Ćikovića-Belog - istok                                 Stajalište                             1                        2,102                                                                                              Da                         Da                RIJ, Zamet
Zamet Centar - istok                                       Stajalište                             1                        2,18,18B,102                                                                                  Da                         Da                RIJ, Zamet
Baredice - istok                                              Stajalište                             1                         2,2A,3A,102                                                                                   Da                         Da                RIJ, Zamet
Zametska - istok                                             Stajalište                             1                        2,2A,3,3A                                                                                       Ne                          Da                RIJ, Krnjevo
Pošta                                                               Stajalište                             1                        2,8,101                                                                                           Ne                          Da                RIJ, Vojak
Paris/Šet. Joakima Rakovca                          Stajalište                             1                        2,8,101                                                                                           Ne                          Ne                RIJ, Vidikovac
Šet. Joakima Rakovca                                    Stajalište                             1                        2,8,101                                                                                           Ne                          Ne                RIJ, Vidikovac
Vidikovac                                                        Stajalište                             1                        2,8,101                                                                                           Ne                          Ne                RIJ, Vidikovac
Trsat Crkva                                                     Stajalište                             1                         2,8,101                                                                                          Da                          Ne                RIJ, Trsat
Nikole Tesle - zapad                                       Stajalište                             1                         2A,6,7,7A,20,21,102                                                                     Da                          Da                RIJ, Potok
Potok - zapad                                                  Stajalište                             1                         2A,6,7,7A,102                                                                               Da                          Da                RIJ, Potok
Štranga - zapad                                              Stajalište                              1                        2A,6,7,7A,102                                                                                Da                          Ne                RIJ, Banderovo
Tehnički Fakultet - zapad                              Stajalište                              1                        2A,6,7,7A,20,21,102                                                                      Da                          Da                RIJ, Banderovo
Rikarda Benčića - zapad                                Stajalište                              1                         2A                                                                                                  Da                          Da               RIJ, Podmurvice
Zamet/Bože Vidasa - zapad                          Stajalište                              1                         2A,3A                                                                                             Ne                          Ne               RIJ, Zamet
Zamet Crkva - zapad                                      Stajalište                              1                         2A,3A                                                                                             Da                          Ne               RIJ, Zamet
Zamet Tržnica - zapad                                    Stajalište                              1                         2A                                                                                                  Ne                          Ne               RIJ, Zamet
Bože Vidasa - zapad                                       Stajalište                              1                         2A                                                                                                 Da                          Ne               RIJ, Zamet
IVANA ZAVIDIĆA                                           Okretište                               1                         2A                                                                                                  Da                         Da               RIJ, Zamet
Bože Vidasa - istok                                        Stajalište                                1                        2A                                                                                                  Da                          Ne               RIJ, Zamet
Zamet Tržnica - istok                                     Stajalište                               1                        2A                                                                                                  Ne                          Da                RIJ, Zamet
Zamet Crkva - istok                                       Stajalište                               1                         2A,3A                                                                                            Ne                          Da                RIJ, Zamet
Zamet/Bože Vidasa - istok                            Stajalište                               1                        2A,3A                                                                                             Da                          Ne               RIJ, Zamet
Rikarda Benčića - istok                                  Stajalište                               1                        2A                                                                                                   Da                         Ne                RIJ, Podmurvice
Tehnički Fakultet - istok                                Stajalište                               1                        2A,6,7,7A,20,21,102                                                                       Da                         Da                RIJ, Banderovo
Štranga - istok                                                Stajalište                               1                        2A,6,7,7A,102                                                                                 Da                         Da                RIJ, Banderovo
Potok - istok                                                   Stajalište                               1                        2A,6,7,7A,102                                                                                 Ne                         Da                RIJ, Potok
Ivana Grohovca                                              Stajalište                               1                        3                                                                                                     Ne                         Ne                RIJ, Školjić
Ž. Fašizma/Pomerio - zapad                          Stajalište                               1                         3                                                                                                     Ne                         Ne                RIJ, Stari Grad
Pomerio Park - zapad                                     Stajalište                               1                         3                                                                                                     Da                         Ne                RIJ, Stari Grad
Fiorello La Guardia - zapad                            Stajalište                               1                         3                                                                                                     Ne                         Ne                RIJ, Brajda
Nikole Tesle - istok                                        Stajalište                               1                         3,5,5A,11,19,20,21,103                                                                  Ne                         Da                RIJ, Potok
Becićeva - zapad                                            Stajalište                               1                         3                                                                                                     Da                         Da                RIJ, Krnjevo
Nova Cesta/B. Mohorić - zapad                     Stajalište                                1                        3,3A                                                                                                Da                         Ne                RIJ, Baredice
Fantini - zapad                                               Stajalište                                1                        3,3A                                                                                                Ne                         Ne                RIJ, Gornji Zamet
Pilepići - zapad                                               Stajalište                                1                        3,3A                                                                                                Ne                         Ne                RIJ, Gornji Zamet
Drnjevići - zapad                                            Stajalište                                1                        3,3A                                                                                                Ne                         Ne                RIJ, Drnjevići
Josipa Mohorića 1                                          Stajalište                                1                        3                                                                                                     Ne                         Ne                RIJ, Drnjevići
Josipa Mohorića 2                                          Stajalište                                1                        3                                                                                                     Ne                         Ne                RIJ, Selinari
Selinari                                                            Stajalište                                1                        3                                                                                                     Ne                         Da                RIJ, Selinari
Šumci                                                              Stajalište                                1                        3                                                                                                     Ne                         Da                RIJ, Šumci

kico101:
Naziv                                                                   Tip                                Zona                       Linije                                                                                       Ugibalište           Čekaonica          Lokacija


GRPCI                                                                 Okretište                        1                              3                                                                                                 Ne                        Da                    RIJ, Grpci                                                                                                         
Starci                                                                  Stajalište                       1                              3                                                                                                  Da                        Da                    RIJ, Starci                                                                                                     
Zamet Groblje                                                    Stajalište                       1                              3                                                                                                  Da                        Da                    RIJ, Gornji Zamet
Nova Cesta/B. Mohorić - istok                           Stajalište                       1                              3                                                                                                  Da                        Da                    RIJ, Baredice
Becićeva - istok                                                  Stajalište                       1                              3                                                                                                  Ne                        Da                    RIJ, Krnjevo
Manzonijeva                                                       Stajalište                       1                              3,4,5,5A,11,19,103                                                                      Ne                        Da                    RIJ, Brajda
Fiorello La Guardia - istok                                 Stajalište                        1                              3                                                                                                  Ne                        Ne                    RIJ, Brajda
Pomerio Park - istok                                           Stajalište                       1                              3                                                                                                   Ne                       Ne                    RIJ, Stari Grad
Žrtava Fašizma - istok                                        Stajalište                       1                              3                                                                                                   Da                       Ne                    RIJ, Stari Grad
Novi Most                                                            Stajalište                        1                              3                                                                                                  Da                       Ne                     RIJ, Stari Grad
JELAČIĆEV TRG                                                  Terminal                          1                              3A,5,8A,29A,32,103                                                                    Da                       Ne                     RIJ, Stari Grad
Zamet Centar/Braće Monjac - zapad                 Stajalište                        1                              3A                                                                                                Ne                       Ne                     RIJ, Zamet
Braće Mohorić - zapad                                        Stajalište                        1                              3A                                                                                                Ne                       Ne                     RIJ, Zamet
Mulci - zapad                                                       Stajalište                        1                              3A                                                                                                Ne                       Ne                     RIJ, Gornji Zamet
Pužići - zapad                                                      Stajalište                        1                              3A                                                                                                Ne                       Ne                     RIJ, Gornji Zamet
Trampov Breg - zapad                                        Stajalište                        1/2                          3A,17                                                                                           Ne                        Ne                    VIŠ, Trampov Breg
BEZJAKI                                                              Okretište                         2                              3A,17                                                                                           Ne                       Da                     VIŠ, Bezjaki
Trampov Breg - istok                                          Stajalište                        2/1                          3A,17                                                                                           Ne                        Ne                    VIŠ, Trampov Breg
Pužići - istok                                                        Stajalište                         1                             3A                                                                                                Da                        Da                    RIJ, Gornji Zamet
Mulci - istok                                                         Stajalište                         1                             3A                                                                                                Ne                        Ne                    RIJ, Gornji Zamet
Drnjevići - istok                                                   Stajalište                         1                             3A                                                                                                Ne                        Da                    RIJ, Drnjevići
Pilepići - istok                                                      Stajalište                         1                             3A                                                                                                Ne                        Ne                    RIJ, Gornji Zamet
Fantini - istok                                                      Stajalište                         1                              3A                                                                                                Ne                        Ne                    RIJ, Gornji Zamet
Braće Mohorić - istok                                          Stajalište                          1                             3A                                                                                                Ne                        Ne                    RIJ, Zamet
Zamet Centar/Braće Monjac - istok                   Stajalište                          1                             3A                                                                                                Ne                        Ne                    RIJ, Zamet
BRAŠĆINE - jug                                                   Okretište/Stajalište         1                             4,4A,103                                                                                      Ne                        Da                    RIJ, Brašćine
Kozala/Drenovski Put - istok                             Stajalište                          1                             4,103                                                                                            Ne                        Da                    RIJ, Kozala
Kapitanovo - istok                                              Stajalište                           1                            4,11,103                                                                                       Ne                        Da                    RIJ, Kozala
Ante Kovačića - istok                                          Stajalište                          1                             4,11,103                                                                                      Da                         Da                   RIJ, Kozala
Kozala Groblje - istok                                         Stajalište                          1                             4,11,103                                                                                       Da                        Da                    RIJ, Kozala
Laginjina                                                             Stajalište                          1                             4                                                                                                   Ne                        Ne                    RIJ, Belveder
Guvernerova Palača                                            Stajalište                          1                             4                                                                                                   Ne                        Ne                    RIJ, Stari Grad
Palazzo Modello                                                   Stajalište                          1                             4,7,7A                                                                                          Da                         Ne                   RIJ, Stari Grad
1. Maja - zapad                                                    Stajalište                          1                             4,5,5A,103                                                                                   Ne                         Ne                   RIJ, Potok
Tizianova                                                             Stajalište                          1                             4                                                                                                   Ne                         Ne                   RIJ, Belveder
Belveder - zapad                                                 Stajalište                          1                             4,11                                                                                              Ne                         Ne                   RIJ, Belveder
Kozala Groblje - zapad                                        Stajalište                          1                             4,11                                                                                              Ne                         Ne                   RIJ, Kozala
Ante Kovačića - zapad                                         Stajalište                          1                             4,11                                                                                              Ne                        Da                    RIJ, Kozala
Kapitanovo - zapad                                              Stajalište                          1                             4,11                                                                                              Ne                        Da                    RIJ, Kozala
Kozala/Drenovski Put - zapad                             Stajalište                          1                              4                                                                                                  Ne                        Ne                    RIJ, Kozala
Kozala                                                                   Stajalište                          1                              4                                                                                                  Ne                        Ne                    RIJ, Kozala
Vinas - zapad                                                        Stajalište                          1                              4,11                                                                                             Ne                        Ne                    RIJ, Brašćine
SVETA KATARINA                                                Okretište                           1                              4A                                                                                                Da                        Ne                    RIJ, Sveta Katarina
Sveta Katarina 2 - zapad                                      Stajalište                          1                             4A                                                                                                Ne                        Ne                     RIJ, Sveta Katarina
Sveta Katarina 1 - zapad                                      Stajalište                          1                             4A                                                                                                Ne                        Ne                     RIJ, Sveta Katarina
Brašćine - zapad                                                   Stajalište                          1                             4A                                                                                                Ne                         Ne                     RIJ, Brašćine
Internacionalnih Brigada - sjever                        Stajalište                          1                             4A                                                                                                Ne                         Ne                    RIJ, Brašćine
Galenski Laboratorij - sjever                               Stajalište                           1                            4A                                                                                                Ne                         Ne                     RIJ, Pulac
Pulac I - sjever                                                     Stajalište                           1                            4A                                                                                                Ne                         Da                     RIJ, Pulac
Pulac II - sjever                                                   Stajalište                           1                            4A                                                                                                 Ne                         Ne                    RIJ, Pulac
VRH PULCA                                                           Okretište                            1                            4A                                                                                                 Da                         Ne                    RIJ, Pulac
Pulac II - jug                                                        Stajalište                           1                            4A                                                                                                 Ne                         Ne                    RIJ, Pulac
Pulac I - jug                                                          Stajalište                           1                            4A                                                                                                 Ne                         Ne                    RIJ, Pulac
Galenski Laboratorij - jug                                    Stajalište                           1                            4A                                                                                                 Ne                         Ne                    RIJ, Pulac
Internacionalnih Brigada - jug                             Stajalište                           1                            4A                                                                                                 Ne                         Ne                    RIJ, Brašćine
Sveta Katarina 1 - istok                                        Stajalište                           1                            4A                                                                                                 Ne                         Ne                    RIJ, Sveta Katarina
Sveta Katarina 2 - istok                                        Stajalište                           1                            4A                                                                                                 Ne                         Ne                    RIJ, Sveta Katarina
Osječka/F. Kresnika - zapad                                Stajalište                           1                            5,5A,19,103                                                                                  Da                         Ne                    RIJ, Rastočine
Osječka/Mihačeva Draga - zapad                        Stajalište                           1                            5,5A,19,103                                                                                  Da                         Ne                     RIJ, Škurinjska Draga
Osječka/Lipa - zapad                                          Stajalište                           1                            5,5A,103                                                                                       Da                         Da                     RIJ, Škurinjska Draga
Osječka/Zaobilaznica - zapad                              Stajalište                           1                            5,5A,103                                                                                       Da                         Ne                     RIJ, Škurinjska Draga
Osječka/Drežnička - zapad                                 Stajalište                           1                            5,5A,103                                                                                       Da                         Da                      RIJ, Škurinjska Draga
Osječka/Crkva - zapad                                        Stajalište                           1                            5,5A,19,103                                                                                  Da                         Da                      RIJ, Škurinjska Draga
I.L.Ribara/S. Vukelića - zapad                            Stajalište                           1                            5,103                                                                                            Da                         Ne                      RIJ, Škurinje NN
I.L.Ribara/M.Rustambega - zapad                      Stajalište                           1                            5,103                                                                                            Da                         Ne                      RIJ, Škurinje NN
Staro okretište - zapad                                        Stajalište                           1                            5,103                                                                                            Ne                         Ne                      RIJ, Škurinje NN
I.L.Ribara/I.Žorža - zapad                                  Stajalište                           1                            5,103                                                                                             Ne                        Da                       RIJ, Donja Drenova
Bok - zapad                                                          Stajalište                           1                            5,103                                                                                             Da                        Da                       RIJ, Donja Drenova

kico101:
Naziv                                           Tip                                Zona                       Linije                                                                          Ugibalište           Čekaonica          Lokacija

Severinska - zapad                                     Stajalište                                         1                                   5,103                                                                                                              Da                              Da                     RIJ, Donja Drenova
OŠ F. Franković - zapad                              Stajalište                                         1                                   5,103                                                                                                              Da                              Da                    RIJ, Drenova
Braće Hlača - zapad                                    Stajalište                                         1                                   5,5B,103                                                                                                         Da                              Ne                    RIJ, Drenova
Frkaševo - zapad                                        Stajalište                                         1                                   5,5B,103                                                                                                          Ne                              Ne                    RIJ, Drenova
Drenova Okretište                                      Okretište                                          1                                   5,5B,103                                                                                                          Da                              Da                    RIJ, Drenova
Frkaševo - istok                                          Stajalište                                         1                                   5,5B                                                                                                                 Da                              Da                    RIJ, Drenova
Braće Hlača - istok                                      Stajalište                                         1                                   5,5B                                                                                                                 Da                              Da                    RIJ, Drenova
OŠ F. Franković - istok                                Stajalište                                         1                                   5                                                                                                                      Da                              Da                    RIJ, Drenova
Severinska - istok                                       Stajalište                                          1                                  5                                                                                                                      Da                              Da                    RIJ, Donja Drenova
Bok - istok                                                   Stajalište                                         1                                   5                                                                                                                      Da                             Da                     RIJ, Donja Drenova
I.L.Ribara/I.Žorža                                       Stajalište                                         1                                   5                                                                                                                      Ne                             Da                     RIJ, Donja Drenova
Staro okretište - istok                                 Stajalište                                          1                                  5                                                                                                                       Da                             Da                     RIJ, Škurinje NN
I.L.Ribara/M.Rustambega - istok               Stajalište                                          1                                   5                                                                                                                      Da                             Da                     RIJ, Škurinje NN
I.L.Ribara/S.Vukelića - istok                      Stajalište                                          1                                   5                                                                                                                      Da                             Ne                     RIJ, Škurinje NN
Osječka/Crkva - istok                                 Stajalište                                          1                                   5,5A,19                                                                                                            Da                             Da                     RIJ, Škurinjska Draga
Osječka/Drežnička - istok                          Stajalište/Okretište                          1                                  5,5A                                                                                                                 Da                             Da                      RIJ, Škurinjska Draga
Osječka/Zaobilaznica - istok                      Stajalište                                           1                                  5,5A                                                                                                                 Da                             Ne                      RIJ, Škurinjska Draga
Osječka/Lipa - istok                                   Stajalište                                           1                                   5,5A                                                                                                                Da                             Da                      RIJ, Škurinjska Draga
Osječka/C.Illiasich - istok                          Stajalište                                           1                                   5,5A,19                                                                                                           Da                             Da                      RIJ, Škurinjska Draga
Osječka/Mihačeva Draga - istok                Stajalište                                           1                                   5,5A,19                                                                                                           Da                             Da                      RIJ, Škurinjska Draga
Osječka/F.Kresnika - istok                         Stajalište                                           1                                   5,5A,19                                                                                                           Da                             Da                      RIJ, Rastočine
1.Maja - istok                                              Stajalište                                           1                                   5,5A,103                                                                                                         Ne                             Ne                       RIJ, Potok
Škurinje Škola - zapad                                Stajalište                                           1                                   5A,19                                                                                                              Da                             Ne                       RIJ, Škurinjska Draga
Škurinjska Cesta 1 - zapad                         Stajalište                                           1                                   5A,19                                                                                                              Da                             Ne                       RIJ, Škurinjska Draga
Škurinje Spomenik - zapad                         Stajalište                                           1                                   5A,19                                                                                                              Da                             Ne                       RIJ, Škurinjska Draga
TIBLJAŠI                                                     Okretište                                            1                                   5A                                                                                                                   Da                             Da                       RIJ, Tibljaši
Škurinjska Cesta 2                                      Stajalište                                            1                                   5A,19                                                                                                              Ne                             Da                       RIJ, Škurinjska Draga
Škurinje Spomenik - istok                           Stajalište                                           1                                   5A,19                                                                                                              Ne                             Da                       RIJ, Škurinjska Draga
Škurinjska Cesta 1 - istok                           Stajalište                                           1                                   5A,19                                                                                                              Da                             Da                       RIJ, Škurinjska Draga
Škurinje Škola - istok                                  Stajalište                                           1                                   5A,19                                                                                                              Da                            Ne                        RIJ, Škurinjska Draga
Benaši/B.Francetića - zapad                       Stajalište                                           1                                   5B                                                                                                                   Ne                             Ne                       RIJ, Benaši
B.Francetića/Pešćevac - zapad                   Stajalište                                           1                                   5B                                                                                                                   Ne                             Ne                       RIJ, Gornja Drenova
B. Francetića/Tonići-zapad                         Stajalište                                           1                                    5B                                                                                                                   Ne                            Ne                        RIJ, Gornja Drenova
B. Francetića - zapad                                   Stajalište                                           1                                    5B                                                                                                                   Ne                            Ne                        RIJ, Gornja Drenova
Kablarska Cesta - zapad                              Stajalište                                           1                                    5B                                                                                                                   Ne                            Ne                        RIJ, Kablari
Kablari - zapad                                             Stajalište                                           1                                    5B                                                                                                                   Da                            Ne                        RIJ, Kablari
PETRCI                                                          Stajalište                                           1                                    5B                                                                                                                   Da                            Ne                        RIJ, Petrci
Kablari - istok                                               Stajalište                                           1                                    5B                                                                                                                   Ne                            Ne                        RIJ, Kablari
Kablarska Cesta - istok                                Stajalište                                           1                                    5B                                                                                                                   Ne                             Ne                        RIJ, Kablari
B.Francetića - istok                                      Stajalište                                           1                                    5B                                                                                                                   Da                             Ne                       RIJ, Gornja Drenova
B.Francetića/Tonići - istok                          Stajalište                                            1                                    5B                                                                                                                   Ne                            Ne                        RIJ, Gornja Drenova
B.Francetića/Pešćevac - istok                     Stajalište                                            1                                   5B                                                                                                                    Ne                            Ne                        RIJ, Gornja Drenova
Benaši/B.Francetića - istok                         Stajalište                                            1                                   5B                                                                                                                    Ne                            Ne                        RIJ, Benaši
OŠ F.FRANKOVIĆ                                          Okretište                                             1                                   5B                                                                                                                   Da                             Ne                       RIJ, Drenova
PODVEŽICA                                                   Okretište                                             1                                    6                                                                                                                    Da                             Da                        RIJ, Podvežica
Podvežica centar - zapad                             Stajalište                                             1                                    6                                                                                                                    Da                            Da                        RIJ, Podvežica
Kvaternikova Tihovac - zapad                     Stajalište                                             1                                    6                                                                                                                    Da                            Da                        RIJ, Tihovac
Kvaternikova - zapad                                   Stajalište                                             1                                    6                                                                                                                    Da                            Ne                        RIJ, Krimeja
Studentski dom - zapad                                Stajalište                                             1                                    6                                                                                                                    Da                            Ne                        RIJ, Podmurvice
Čandekova - zapad                                       Stajalište                                             1                                    6                                                                                                                    Da                            Ne                         RIJ, Podmurvice
Turnić - zapad                                               Stajalište                                             1                                     6                                                                                                                    Ne                            Ne                         RIJ, Turnić
Dom umirovljenika Turnić                            Stajalište                                            1                                     6,102                                                                                                             Ne                            Da                         RIJ, Turnić
Giuseppe Carrabino                                      Stajalište                                             1                                    6,102                                                                                                              Ne                            Da                         RIJ, Turnić
Vidovićeva                                                    Stajalište                                             1                                    6,102                                                                                                              Da                            Da                         RIJ, Krnjevo NN
KRNJEVO NN                                                 Okretište/Stajalište                            1                                    6,102                                                                                                              Da                            Da                         RIJ, Krnjevo NN
Nova Cesta                                                    Stajalište                                             1                                    6,102                                                                                                              Da                            Da                         RIJ, Krnjevo NN
Turnić - istok                                                 Stajalište                                             1                                    6,102                                                                                                              Da                            Da                         RIJ, Turnić
Čandekova - istok                                         Stajalište                                             1                                    6,102                                                                                                              Da                            Ne                         RIJ, Podmurvice
Studentski Dom - istok                                 Stajalište                                              1                                    6,102                                                                                                              Da                            Da                         RIJ, Podmurvice

kico101:
Naziv                                                                 Tip                                Zona                       Linije                                                                          Ugibalište           Čekaonica          Lokacija

Kvaternikova - istok                                     Stajalište                             1                            6,102                                                                               Da                        Ne               RIJ, Krimeja
Kvaternikova Tihovac - istok                       Stajalište                            1                            6,102                                                                                Da                        Ne               RIJ, Tihovac
GORNJA VEŽICA                                           Okretište                             1                            7                                                                                       Da                        Da               RIJ, Gornja Vežica
F.Belulovića/Dr.Z.Kučića                              Stajalište                            1                            7                                                                                       Ne                        Da               RIJ, Gornja Vežica
Dr. Z. Kučića I                                               Stajalište                            1                            7                                                                                       Ne                        Da                RIJ, Gornja Vežica
Dr.Z.Kučića II                                                Stajalište                            1                            7                                                                                       Ne                        Da               RIJ, Gornja Vežica
Vukovarska - zapad                                      Stajalište                            1                            7,7A,20,21,102                                                                 Ne                        Ne               RIJ, Podmurvice
Podmurvice - zapad                                      Stajalište                            1                             7,7A                                                                                 Ne                        Ne                RIJ, Podmurvice
Čepićka                                                         Stajalište                             1                            7,7A,20,21                                                                       Da                         Ne               RIJ, Rujevica
Rujevica - zapad                                           Stajalište                            1                             7,7A                                                                                 Da                        Ne                RIJ, Rujevica
Pehlin 1 - zapad                                            Stajalište                             1                            7,20,21                                                                             Ne                        Ne                RIJ, Pehlin
Pehlin Škola                                                  Stajalište                             1                            7,20,21                                                                             Da                        Da                RIJ, Pehlin
Pehlin 2 - zapad                                            Stajalište                             1                            7,20,21                                                                             Ne                        Ne                RIJ, Pehlin
PEHLIN                                                          Okretište                             1                             7,20,21                                                                            Da                        Da                 RIJ, Pehlin
Pehlin 2 - istok                                              Stajalište                             1                            7,20,21                                                                            Da                         Da                 RIJ, Pehlin
Pehlin 1 - istok                                              Stajalište                             1                            7,20,21                                                                            Ne                         Ne                 RIJ, Pehlin
Rujevica - istok                                             Stajalište                             1                            7,7A,20,21                                                                       Ne                        Ne                  RIJ, Rujevica
Podmurvice - istok                                        Stajalište                             1                            7,7A,20,21                                                                       Da                        Da                  RIJ, Podmurvice
Vukovarska - istok                                        Stajalište                             1                            7,7A,20,21                                                                       Ne                        Da                 RIJ, Podmurvice
KBC Sušak - istok                                          Stajalište                             1                            7,7A,8A,25,26                                                                  Da                        Da                 RIJ, Krimeja
Sveta Ana - istok                                           Stajalište                            1                             7,7A,9,25,26                                                                    Da                        Da                 RIJ, Sveta Ana
Franje Belulovića                                          Stajalište                             1                             7                                                                                      Ne                        Da                 RIJ, Gornja Vežica
SVETI KRIŽ                                                    Okretište                             1                             7A                                                                                    Da                        Da                 RIJ, Gornja Vežica
Ratka Petrovića 2 - zapad                             Stajalište                             1                             7A                                                                                    Ne                        Da                 RIJ, Gornja Vežica
Ratka Petrovića 1 - zapad                             Stajalište                             1                             7A                                                                                    Ne                        Da                 RIJ, Gornja Vežica
Sveta Ana - zapad                                         Stajalište                              1                            7A,9,25,26                                                                       Da                         Da                 RIJ, Sveta Ana
Blažićevo - zapad                                          Stajalište                              1                            7A                                                                                    Da                         Ne                 RIJ, Pehlin
Pehlin Dječji Vrtić - zapad                            Stajalište                              1                             7A                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Pehlin
Ul. Hosti - zapad                                            Stajalište                              1                             7A                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Pehlin
HOSTI                                                            Okretište                               1                             7A                                                                                    Da                        Da                 RIJ, Hosti
Ulica Hosti - istok                                          Stajalište                              1                             7A                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Pehlin
Pehlin Dječji Vrtić - istok                              Stajalište                              1                             7A                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Pehlin
Blažićevo - istok                                            Stajalište                              1                             7A                                                                                    Ne                        Da                 RIJ, Pehlin
Ratka Petrovića 1 - istok                               Stajalište                              1                             7A                                                                                    Da                        Ne                 RIJ, Gornja Vežica
Ratka Petrovića 2 - istok                               Stajalište                              1                             7A                                                                                    Ne                        Ne                 RIJ, Gornja Vežica
Sveučilišna Avenija - sjever                         Stajalište                               1                              8                                                                                     Da                        Da                 RIJ, Trsat
RADMILE MATEJČIĆ - KAMPUS - istok          Okretište                               1                               8                                                                                     Da                        Da                 RIJ, Trsat
Paris Šet. I. G. Kovačića                                Stajalište                               1                              8                                                                                     Ne                        Ne                 RIJ, Vidikovac
Vodosprema - zapad                                      Stajalište                               1                              8                                                                                     Ne                        Da                 RIJ, Bulevard
Bobijevo - zapad                                            Stajalište                               1                              8                                                                                     Ne                        Da                 RIJ, Bulevard
ZZZ - zapad                                                    Stajalište                                1                              8                                                                                     Ne                        Ne                RIJ, Stari Sušak
Mlaka Baračeva                                             Stajalište                                1                              8                                                                                     Da                        Ne                RIJ, Mlaka
                                               

                           

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju