Gradski prijevoz > Autotrolej, Rijeka

Tablica voznog parka

(1/3) > >>

Boki651:
KD Autotrolej d.o.o.
Rijeka, Školjić 15
tel. 051/311-400
www.autotrolej.hr


AKTIVNI VOZNI PARK  (click)


ikar:
vozila unutarnjeg transporta

10    Ri-169-F    VW Caddy, plavi  (ex gar.br.21)
11    Ri-309-BJ   VW Caddy, bijeli  (ex gar.br.25)
12    RI-935-VE (ex RI-346-AS)  TAM260T26   (ex gar.br.196)  1986.
13    Ri-731-CT  Renault Traffic  (ex gar.br 36)  1989.
14    Ri-221-EL  Renault Traffic  (ex gar.br.43)   1995.
15    viljuškar CASAB - 1996.g.
16    RI-359-TL   Renault Laguna, srebrna  (ex gar.br.59) 2001.
18    Ri-754-JT   Renault  Master  (ex gar.br.61)  2002.
19    Ri-312-LB  Renault Megane (II.gen.) srebrni  (ex gar.br.63)  2003.
20    Ri-544-LI   Renault Kangoo  (ex gar.br.64)  2004.
21    Ri-876-MB  Renault Kangoo  (ex gar.br.66)  2005.
22    Ri-497-OI   Renault Clio Expression  2007.
23    RI-476-SS  Renault Laguna 2.0  2008.

50    RI-246-UC  Renault Trafic Black Edition  2013.kico101:
Popis i osnovne karakteristike voznog parka Autotroleja s naglaskom na vozila nabavljena između 1969. i 2013. godine. Vozila starija od 1969. obradio je ( u prvom dijelu popisa ) Gaspa. Popis će se nadopunjavati i fotografije dodavati kako budu dostupne nove informacije.
Zahvaljujem se svim forumašima koji su svojim trudom doprinjeli da ovaj popis bude koliko toliko potpun,a posebno Gaspi koji mi je dao osnovnu ideju, kao i za popis starih vozila do gbr 232, zatim Sholetu na obilju informacija o smjenama, starim reklamama na vozilima, Kikiju273,Shefu, Ikaru, NP-u, Petru, Mannasu, LL-u, Dragecu,Bariju, Berlingu, Krpanu, Bokiju, Thomcrou, Thommi, Nukleusri i ostalima koji su pratili riječki podforum.

Gbr.                                          Marka i tip   Nosivost   God. nabave   Teh. ispravnost
31   FAP Saurer   71       1954                               85
32   OM Taurus    41               1949                                 5
33   OM Taurus    41              1949                                  5
34   FAP Saure   r 71             1955                                 85
35   Alfa Romeo 500    44              1953                                  5
36     FAP Saurer    71               1955                                86
37     Alfa Romeo 85    58               1937                                 5
38    FIAT 666 70                      1941                                 25
39     OM CPO 70                      1944                                 25
40    FIAT 666 65                      1947                                 20
41    FIAT 666 65                      1947                                 20
42     FIAT 666 65                      1947                                 20
43     FIAT 666 65                      1947                                 20
44     FIAT 666 65                      1947                                 20
45     TAM motor Leoncino     36             1953                                 14
46     TAM motor Leoncino     36             1953                                  5
47     AEC Londonac           50      1954                                  5
48     AEC Londonac           50      1954                                  5
49    AEC Londonac           50      1954                                   5
50     AEC Londonac           50      1954                                  0
50a    OM Super Orione    150            1954                                 95
51    AEC Londonac           50      1954                                  5
52    AEC Londonac           50      1954                                  0
53    AEC Londonac           50      1954                                  5
54    AEC Londonac           50      1954                                  5
55    AEC Londonac           50      1954                                  5
56    AEC Londonac           50      1954                                  5
57    AEC Londonac           50      1954                                  5
58    AEC Londonac           50      1954                                  5
59    AEC Londonac           50      1954                                  5
60    AEC Londonac           50      1954                                  5
61    AEC Londonac           50      1954                                  5
62    AEC Londonac           50      1954                                  0
63    Leyland                     56            1956                                  85
64     MAN Saurer     52            1940                                  50
65     Viberti                     61            1939                                   0
66    Klochner                     40            1940                                   0
67     Karlsbohner     55            1941                                   5
68     Lancia 3RO     60           1940                                    0
68a    OM Super Orione     83           1956                                   100
69     Alfa Romeo 800     60           1950                                     5
70     Alfa Romeo GOŠA     83           1956                                   100
71     Alfa Romeo GOŠA     83          1956                                    100
72     Alfa Romeo GOŠA     83           1956                                   100
73     Alfa Romeo GOŠA     83          1956                                    100
74    Alfa Romeo GOŠA    83           1956                                    100

Od toga će do 31.12.1956. biti rashodovano 1 Lancia sa 60 mjesta, 3 Londonaca sa 150 mjesta i 2 prikolice sa 101 mjestom, ukupno 311 mjesta. Tijekom 1957. planirano je za rashod 2 Londonca sa 100 mjesta, A35 sa 44 mjesta, A37 sa 58 mjesta i treća prikolica s 55 mjesta.
Autotrolej je u IV. Kvartalu 1956. nabavio 7 novih vozila (5 Alfa Romeo + Goša, 1 Leiland i 1 OM Super Orione), koja su zamijenila već rashodovana vozila, te ona koja će biti rashodovana do 31. 12. 1956.
30.11.1956. odobren je zajam za nabavu 6 autobusnih šasija (komplet sa 7 guma svaka) OM Super Orione od 170 KS (izloženi na Velesajmu u Zagrebu), a karoserije bi izradila "Autokaroserija" iz Zagreba. Vrijednost nabave je 89.208 Din ukupno.

101-110 Alfa Mille (110 roza boje, ostale krem sa smeđim crtama)
111-114 Fap G80 (motor 130KS, stariji bili sa 94KS)

140-159 FAP Ohrid (154 je RI 44-90)
160-162 TAM AS3500 gradski
163-164 TAM AS3500 turistički
165-189 Sanos A13  

Popis od GBR 47-230 ( dio renumeriran; 47-68 ):

47

Tip: OM Orione
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

48

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

49

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

50

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

50A

Tip: OM Super Orione
Vrsta: Zglobni
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

51

Tip: OM Orione
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

52

Tip: OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

53

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

54

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

55

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto: Jure


56

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

57

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

58

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

59

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:


60

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:  RI 22-04
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto: Np ( iz arhive )


61

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

62

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

63

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

64

Tip:  OM Orione
Vrsta: Solo
Registracija:  H 13274
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:  Thommo / teretna-vozila.com


65

Tip: OM Orione
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

66

Tip: OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

67

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

68

Tip:  OM Orione
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

68A

Tip: OM Super Orione
Vrsta: Zglobni
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti: Motor 170 KS
Foto: Monografija Autotrolej


69

Tip:  Alfa Romeo 800
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

70

Tip: Alfa Romeo 910 AU GOŠA
Vrsta: Solo
Registracija: H 8262
Raspored vrata: 0+Š4+Š4
Boja:
Posebnosti: Nabavljen 1956. Motor 130 KS ( 9.465 ccm ), mjenjač ručni 4 brzine
Foto: Np ( iz arhive )


71

Tip:  Alfa Romeo 910 AU GOŠA
Vrsta:  Solo
Registracija:  H 8263
Raspored vrata: 0+Š4+Š4
Boja:
Posebnosti: Nabavljen 1956., Motor 130 KS ( 9.465 ccm ), mjenjač ručni 4 brzine
Foto: Np ( uz zahvalnost obitelji Sterpin )


72

Tip:  Alfa Romeo 910 AU GOŠA
Vrsta:  Solo
Registracija:  H 8264
Raspored vrata: 0+Š4+Š4
Boja:
Posebnosti: Nabavljen 1956. Motor 130 KS ( 9.465 ccm ), mjenjač ručni 4 brzine
Foto:

73

Tip:  Alfa Romeo 910 AU GOŠA
Vrsta:  Solo
Registracija: H 8265
Raspored vrata: 0+Š4+Š4
Boja:
Posebnosti:  Nabavljen 1956. Motor 130 KS ( 9.465 ccm ), mjenjač ručni 4 brzine
Foto:

74

Tip:  Alfa Romeo 910 AU GOŠA
Vrsta:  Solo
Registracija:  H 8266
Raspored vrata: 0+Š4+Š4
Boja:
Posebnosti:  Nabavljen 1956. Motor 130 KS ( 9.465 ccm ), mjenjač ručni 4 brzine
Foto:

101

Tip:  Alfa Mille
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata: U2+0+U2
Boja: Krem sa smeđim crtama, kasnije sivo-plava
Posebnosti: Turistička sjedala
Foto:

102

Tip:  Alfa Mille
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: U2+0+U2
Boja:  Krem sa smeđim crtama, kasnije sivo-plava
Posebnosti: Turistička sjedala
Foto:

103

Tip:  Alfa Mille
Vrsta:  Solo
Registracija: RI 53-43
Raspored vrata:  U2+0+U2
Boja:  Krem sa smeđim crtama, kasnije sivo-plava
Posebnosti: Turistička sjedala
Foto: Pribavio NP-549


104

Tip:  Alfa Mille
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  U2+0+U2
Boja:  Krem sa smeđim crtama, kasnije sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

105

Tip:  Alfa Mille
Vrsta:  Solo
Registracija: RI 53-41
Raspored vrata: U2+0+U2
Boja:  Krem sa smeđim crtama, kasnije sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto: L.A.


106

Tip:  Alfa Mille
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  U2+0+U2
Boja:  Krem sa smeđim crtama, kasnije sivo-plava
Posebnosti: Turistička sjedala
Foto:

107

Tip:  Alfa Mille
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  U2+0+U2
Boja:   Krem sa smeđim crtama, kasnije sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

108

Tip:  Alfa Mille
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  U2+0+U2
Boja: Krem sa smeđim crtama, kasnije sivo-plava
Posebnosti: Turistička sjedala
Foto:

109

Tip:  Alfa Mille
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata:  U2+0+U2
Boja: Krem sa smeđim crtama, kasnije sivo-plava
Posebnosti: Turistička sjedala
Foto:

110

Tip:  Alfa Mille
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  U2+0+U2
Boja: Ružičasta
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

111

Tip:  FAP G80
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: 0+Š4+Š4
Boja:
Posebnosti: Motor, 130 KS.
Foto:

112

Tip:  FAP G80
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: 0+Š4+Š4
Boja:
Posebnosti: Motor od 130 KS
Foto:

113

Tip: FAP G80
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+Š4+Š4
Boja:
Posebnosti: Motor od 130 KS
Foto:

114

Tip:  FAP G80
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+Š4+Š4
Boja:
Posebnosti:  Motor od 130 KS
Foto:

115

Tip:  FAP G80
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: 0+Š4+Š4
Boja:
Posebnosti:  Motor od 130 KS.
Foto:

140

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta: Solo
Registracija: 
Raspored vrata: 0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

141

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija: 
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

142

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:  RI 66-85
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto: Np ( uz zahvalnost obitelji Sterpin )


143

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja:  Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

144

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja:  Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

145

Tip: FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja: Bordo/Krem
Posebnosti:
Foto:

146

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

147

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja:  Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

148

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja:  Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

149

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja:  Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:


150

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja:  Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

151

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  0+U2+U2
Boja:  Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

152

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: 0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

153

Tip: FAP Ohrid
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata: 0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

154

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta: Solo
Registracija: RI 44-90
Raspored vrata: 0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:  Np ( uz zahvalnost obitelji Sterpin )


155

Tip: FAP Ohrid
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata: 0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

156

Tip: FAP Ohrid
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata: 0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

157

Tip: FAP Ohrid
Vrsta: Solo
Registracija: Ri 67-51
Raspored vrata: 0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:  Echo


158

Tip:  FAP Ohrid
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata: 0+U2+U2
Boja: Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

159

Tip: FAP Ohrid
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata: 0+U2+U2
Boja:Bordo/krem
Posebnosti:
Foto:

160

Tip: TAM AS 3500
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti: Gradski tip
Foto:

161

Tip:  TAM AS 3500
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:  Gradski tip
Foto:

162

Tip:  TAM AS 3500
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:  Gradski tip
Foto:

163

Tip:  TAM AS 3500
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti: Turistički
Foto:

164

Tip:  TAM AS 3500
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:  Turistički
Foto:

165

Tip: Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: U2+0+U2
Boja: Sivo-plava
Posebnosti: Turistička sjedala
Foto:

166

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

167

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

168

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

169

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija: RI 117-28
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:  Monografija Autotrolej


170

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

171

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

172

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

173

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

174

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

175

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

176

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

177

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti: Turistička sjedala
Foto:

178

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti: Turistička sjedala
Foto:

179

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

180

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

181

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

182

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

183

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

184

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

185

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

186

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

187

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti: Turistička sjedala
Foto:

188

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

189

Tip:  Sanos A13
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:   U2+0+U2
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:  Turistička sjedala
Foto:

201

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: Š4+0+Š4
Boja: Sivo-plava
Posebnosti:
Foto:

202

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  Š4+0+Š4
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:
Foto:

203

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  Š4+0+Š4
Boja: Sivo-plava
Posebnosti:
Foto:

204

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  Š4+0+Š4
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:
Foto:

205

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  Š4+0+Š4
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:
Foto:

206

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  Š4+0+Š4
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:
Foto:

207

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  Š4+0+Š4
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:
Foto:

208

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  Š4+0+Š4
Boja: Sivo-plava
Posebnosti:
Foto:

209

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  Š4+0+Š4
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:
Foto:

210

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:  Š4+0+Š4
Boja:  Sivo-plava
Posebnosti:
Foto:

211

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

212

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

213

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

214

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta: Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

215

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

216

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

217

Tip: Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

218

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

219

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

220

Tip:  Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata:
Boja:
Posebnosti:
Foto:

221

Tip:   Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: Š4+U2+Š4
Boja: Crvena
Posebnosti:
Foto:

222

Tip:   Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: Š4+U2+Š4
Boja: Crvena
Posebnosti:
Foto:

223

Tip:   Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija: RI 156-03
Raspored vrata: Š4+U2+Š4
Boja: Crvena
Posebnosti:
Foto: Shef, Np


224

Tip:   Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: Š4+U2+Š4
Boja: Crvena
Posebnosti: Prije rashoda u upotrebi kao vučno vozilo
Foto:

225

Tip:   Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: Š4+U2+Š4
Boja: Crvena
Posebnosti:
Foto:

226

Tip:   Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: Š4+U2+Š4
Boja: Crvena
Posebnosti:
Foto:

227

Tip:   Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: Š4+U2+Š4
Boja: Crvena
Posebnosti:
Foto:

228

Tip:   Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: Š4+U2+Š4
Boja: Crvena
Posebnosti:
Foto:

229

Tip:   Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija:
Raspored vrata: Š4+U2+Š4
Boja: Crvena
Posebnosti:
Foto:

230

Tip:   Alfa 1000 ( autokaroserija Novi Sad )
Vrsta:  Solo
Registracija: RI 154-67
Raspored vrata: Š4+U2+Š4
Boja: Crvena
Posebnosti:
Foto: Np-549

kico101:
1. MERCEDES-BENZ
1.1. MB O317
1.1.1. Varijanta A (gradski)

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 233-272, 316-320, 324-325, 347-351, 362-367, 392-394
Godina proizvodnje:
1969. (233-272),
1973. (316-320;324-325),
1975. (347-351),
1977. (362-367),
1980. (392-394)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Masa praznog vozila: 9 t
Motor: MB OM346 (10810 ccm, 210 KS)
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: Š4+Š4+Š4
Kapacitet: 27 sjedećih i 87 stajaćih mjesta
Sjedala: Drvena
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Gradski: 233-265; 270-271; 316-319; 347-351; 362-367; 392-394
Prigradski: 266-269; 272; 320; 324-325
Osnovna boja: Sivo-plava (svi osim 392-394 koji su došli narančasti)
Ponarančastili: 234, 236, 243, 260, 316-320, 324-325, 347-349, 351, 363-365, 367
Posebnosti: 233-272 nisu imali stražnji pokazivač linije, bijeli volan

GBR:

233
Registracija: RI 250-68
Reklame: Brest Cerknica
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 80-ih
Foto:

234
Registracija: RI 250-69
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

235
Registracija: RI 250-70
Reklame:
Posebnosti: Oznake ulaz/izlaz označene direktno crvenim slovima, bez plavog pravokutnika
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

236
Registracija: RI 250-71
Reklame: Zlatara Majdampek
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

237
Registracija: RI 250-72
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:


238
Registracija: RI 250-73
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

239
Registracija: RI 250-74
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

240
Registracija: RI 250-75
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan u prvoj polovici 80-ih
Foto:

241
Registracija: RI 250-76
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan u prvoj polovici 80-ih
Foto: Goran Zelić


242
Registracija: RI 250-77
Reklame: AEG
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

243
Registracija: RI 250-78
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto: Thommo

244
Registracija: RI 250-79
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan u prvoj polovici 80-ih
Foto:

245
Registracija: RI 250-80
Reklame: Tigar gume
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto: Pjer ( pripremio Np-549 )


246
Registracija: RI 250-81
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:247
Registracija: RI 250-82
Reklame: TVIN
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

248
Registracija: RI 250-83
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

249
Registracija: RI 250-84
Reklame: Akumulatori Zletovo
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto: Mon. Autotrolej


250
Registracija: RI 250-85
Reklame: Zastava 101 GTI
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

251
Registracija: RI 250-86
Reklame:
Posebnosti: Došao s crnim volanom (ostali iz serije imali bijele)
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

252
Registracija: RI 250-87
Reklame: Jugobanka
Posebnosti:
Status: Rashodovan u drugoj polovici 80-ih
Foto:

253
Registracija: RI 250-88
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

254
Registracija: RI 250-89
Reklame: ExportDrvo Solidarnost
Posebnosti:
Status: Rashodovan u drugoj polovici 80-ih
Foto:

255
Registracija: RI 250-90
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:256
Registracija: RI 250-91
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan u drugoj polovici 80-ih
Foto:

257
Registracija: RI 250-92
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

258
Registracija: RI 250-93
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

259
Registracija: RI 250-94
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

260
Registracija: RI 250-95
Reklame: Levi's
Posebnosti: Ponarančastio, prije umirovljenja vozio samo 6b (Lovorka)
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

261
Registracija: RI 250-96
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 80-ih
Foto:

262
Registracija: RI 250-97
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

263
Registracija: RI 250-98
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 80-ih
Foto:

264
Registracija: RI 250-99
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan krajem 80-ih
Foto:265
Registracija: RI 251-00
Reklame: Exportdrvo Solidarnost, Michelin
Posebnosti:
Status: Rashodovan krajem 80-ih
Foto:  Shef

266
Registracija: RI 251-01
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

267
Registracija: RI 251-02
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

268
Registracija: RI 251-03
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

269
Registracija: RI 251-04
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

270
Registracija: RI 251-05
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

271
Registracija: RI 251-06
Reklame: Tigar gume
Posebnosti: Karakterističan grubi zvuk u 3. brzini
Status: Rashodovan sreinom 80-ih
Foto:

272
Registracija: RI 251-07
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 80-ih
Foto: Np549 ( uz zahvalu obitelji Sterpin )316
Registracija: RI 654-CA (RI 222-432)
Reklame:
Posebnosti:Ponarančastio
Status: Rashodovan krajem 1997.
Foto: Novi List, pripremio Echo317
Registracija: RI 518-CR
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan 1997. (prodan u Skopje)
Foto:318
Registracija: RI 626-CA
Reklame: Drvo Rijeka
Posebnosti:Ponarančastio. U vrijeme krize '92-93, zajedno s 365 redovno vozio na 2-ci
Status: Rashodovan početkom 1998.
Foto:

319
Registracija: RI 229-412
Reklame: Drvo Rijeka
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto: (iz Novog Lista pripremio Echo):


320
Registracija: RI 849-DV (RI 713-CI; RI 561-56)
Reklame: Drvo Rijeka, Croatia osiguranje
Posebnosti: Ponarančastio
Status:Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

324
Registracija: RI 632-BK (RI 561-57)
Reklame: Elektromaterijal
Posebnosti:Ponarančastio, vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

325
Registracija: RI 705-BJ (RI 561-60)
Reklame:
Posebnosti:Ponarančastio, vozio na opatijskom području
Status: Ustupljen Čazmatransu Vukovar sredinom 90-ih
Foto: Jean


347
Registracija: RI 672-FA (RI 815-BZ)
Reklame: Septogal
Posebnosti:Ponarančastio
Status: Rashodovan 1997. (prodan u Istratrans)
Foto:

348
Registracija: RI 291-AM
Reklame: Croatia Osiguranje
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

349
Registracija: RI 592-AM
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

350
Registracija: Nepoznata
Reklame: Trayal gume
Posebnosti: Rashodovan u originalnoj plavoj boji
Status: Rashodovan u drugoj polovici 80-ih
Foto:

351
Registracija: RI 582-EJ (RI 185-G)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio, karakterističan visoki prednji branik
Status: Rashodovan 1996.
Foto:

362
Registracija: RI 101-084
Reklame:
Posebnosti: Rashodovan u originalnoj plavoj boji
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto: Iz privatne arhive ( Np-549 )


363
Registracija: RI 670-AO
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan 1995.
Foto:

364
Registracija: RI 958-BZ
Reklame: Slovenijales, Riječka banka
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan 1998.
Foto:

365
Registracija: RI 622-CT
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio; u vrijeme krize '92-93 zajedno s 318 vozio samo na dvici
Status: Rashodovan 1998.
Foto:366
Registracija: Nepoznata
Reklame:
Posebnosti: Rashodovan u originalnoj plavoj boji
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

367
Registracija: RI 351-DV (RI 821-P)
Reklame: Casio
Posebnosti: Ponarančastio
Status: ustupljen Čazmatransu Vukovar 2000.
Foto: Tomek


392
Registracija: RI 679-AR (RI 136-738)
Reklame:
Posebnosti: Dugo vozio 8-cu
Status: Rashodovan 1998. (prodan u Istratrans)
Foto:

393
Registracija: RI 864-AR (RI 136-739)
Reklame: S.A.C.A.T.
Posebnosti: Rashodovan znatno prije 392 i 394
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto: Monografija Autotrolej, priredio Shole394
Registracija: RI 812-AR (RI 136-740)
Reklame: Varteks, Riječka banka
Posebnosti: Posljednji O317 povučen iz prometa u 2.mj.1999.
Status: Rashodovan 1999.
Foto: Leandro Tavolare
1.1.2. Varijanta B1 (prigradski s rasporedom vratiju U2+Š4+0)

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 273
Godina proizvodnje: 1969.
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: Mercedes OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+Š4+0
Sjedala: Tapecirana s drvenim naslonom
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Prigradski (opatijsko/lovransko područje)
Osnovna boja: Plava (ponarančastio)
Registracija: RI 251-08
Reklame: PBZ
Status: Rashodovan 1992.
Posebnosti: Jedini O317 bez stražnjih vratiju, prije umirovljenja vozio liniju 36
Foto:1.1.3. Varijanta B2 (prigradski s rasporedom vratiju Š4+0+Š4)

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 280-299, 321-323
Godina proizvodnje:
1971. (280-299),
1973. (321-323)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: Mercedes OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: Š4+0+Š4
Sjedala: Tapecirana s drvenim naslonom
Displej: Ne
Otvaranje prozora: Klizno
Namjena: Prigradski
Osnovna boja: Plava
Ponarančastili: 280, 281, 285, 286, 292, 294, 295, 296, 299, 321, 322, 323
Posebnosti:

GBR:

280
Registracija: RI-349-41
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto: Goran Zelić


281
Registracija: RI-349-42
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

282
Registracija: RI-349-43
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

283
Registracija: RI-349-44
Reklame: Riječka banka
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

284
Registracija: RI-349-45
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

285
Registracija: RI-349-46
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashovan potkraj 80-ih
Foto:286
Registracija: RI 243-CJ ( RI 349-47 )
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio,posljednji iz serije 2xx koji je povučen iz prometa
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

287
Registracija: RI 349-48
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

288
Registracija: RI 349-49
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

289
Registracija: RI 349-50
Reklame:
Posebnosti: Jedini iz serije ( 280-299 ) koji je u originalu imao 5-brzinski mjenjač
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:  Monografija Autotrolej, priredio Shole


Napomena: 289 je u sredini

290
Registracija: RI 349-51
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

291
Registracija: RI 349-52
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto: Novi List, pripremio Echo292
Registracija: RI 349-53
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:


293
Registracija: RI 349-54
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto: autor Goran Zelić


294
Registracija: RI 349-55
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio, prodan Konstruktoru (vozio radnike). Od 1994. nekoliko godina parkiran u krugu građevinske firme na Svilnom.
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

295
Registracija: RI 349-56
Reklame: Brodomaterijal
Posebnosti: Ponarančastio, prije umirovljenja vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

296
Registracija: RI 349-57
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

297
Registracija: RI 349-58
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

298
Registracija: RI 349-59
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

299
Registracija: RI 349-60
Reklame: Lewi's
Posebnosti: Prije umirovljenja vozio učenike pomorske škole Bakar
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto: autor Goran Zelić


321
Registracija: RI 848-DV (Ri-273-DC, Ri-706-A, Ri-219-226, Ri-561-55)
Reklame: Sirela (Majburger)
Posebnosti:Ponarančastio
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto: autor nepoznat, postavio NP-549


322
Registracija: RI 629-BK (RI 561-59)
Reklame: Brodomaterijal
Posebnosti: ponarančastio, u vrijeme krize početkom 90-ih vozio i na gradskim linjama
Status: rashodovan do polovice 90-ih
Foto:

323
Registracija: RI 712-CI (RI 561-58).
Reklame: Riječka banka
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto: Leandro Tavolare

1.1.4. Varijanta B3 (prigradski s rasporedom vratiju U2+0+U2)

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 342-346
Godina proizvodnje: 1975.
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: Mercedes OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+0+U2
Sjedala: Tapecirano sjedalo s drvenim naslonom
Displej: Ne
Otvaranje prozora: Klizno
Namjena:  Prigradski
Osnovna boja: Plava
Ponarančastili: 342, 343, 344, 345, 346
Posebnosti: Dvostruka sjedala u 2 reda kroz čitav autobus, usko za mimoilaženje

GBR:

342
Registracija: RI 969-AO (RI 214-131, RI 885-75)
Reklame: Levi's
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto: Np549


343
Registracija: RI 869-AH (RI 885-76)
Reklame: Plazma keksi
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto: D.P. via Facebook:


344
Registracija: RI 549-DO (RI 569-AH, RI 885-72).
Reklame: Sirela (Majburger), Sever
Posebnosti: Kutna stražnja stakla zamijenjena limom
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

345
Registracija: Ri 715-AO (RI 278-456, RI 885-73).
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

346
Registracija: RI 297-AS (RI 121-655, RI 885-74).
Reklame: Lero
Posebnosti:
status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:1.1.5. Varijanta B4 (prigradski s rasporedom vratiju Š4+Š4+U2)

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 390-391
Godina proizvodnje: 1980.
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: Mercedes OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: Š4+Š4+U2
Sjedala: Drvena
Displej: Ne
Otvaranje prozora: Klizno
Namjena: Prigradski
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti: Vozili na opatijskom području

GBR:

390
Registracija: RI 502 DJ (RI 136-736)
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

391
Registracija: RI 826-EL (RI 140-AM, RI 136-737)
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan sredinom 90-ih


1.2. MB O317G
1.2.1. Varijanta A1 (izvedba s uskim prednjim vratima)

Izvedba: Zglobni
Garažni brojevi: 275-279, 300-304, 326-335
Godina proizvodnje:
1970. (275-279),
1973. (300-304),
1974. (326-335)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+Š4+Š4+Š4
Sjedala: Drvena
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Gradski: 300-303; 326-333 (kasnije su u grad došli i 276-279 i 335)
Prigradski: 275-279; 304; 334-335 (u prigrad su kasnije došli 300-302)
Osnovna boja: Plava
Ponarančastili: Svi osim 275, 276, 277, 300, 301 i 302
Posebnosti: Prilikom modernizacije (nova shema bojanja) u sva vozila ugrađena je otraga s lijeve strane nova podignuta platforma na koju su ugrađena po 2 jednostruka sjedala. Kad su ukinuti kondukteri, umjesto kondukterskog mjesta ugrađena su dvostruka sjedala, pri čemu onaj koji je sjedio do prozora nije imao mjesto za noge već ih je morao držati u ravnini stolice. :mrgreen: (iznimka je jedino bio 330 koji je dobio trostruka sjedala okrenuta prema sredini prikolice). Jedno vrijeme su umjesto sivih ugrađivane narančaste harmonike.

GBR:
275
Registracija: Nepoznata
Reklame:
Posebnosti:Nije imao krovne otvore, vozio uglavno 10-ku, jedini zglobnjak kojeg sam vidio na liniji 22
Status: Rashodovan potkraj 80-ih
Foto:

276
Registracija: Nepoznata
Reklame:
Posebnosti: Nakon dugo godina na liniji 32, prešao u grad
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

277
Registracija: Nepoznata
Reklame:
Posebnosti: Nakon dugo godina na liniji 32, prešao u grad. Prije umirovljenja vozio na liniji 8 (Centar-Torpedo)
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

278
Registracija: Nepoznata
Reklame: Varteks
Posebnosti: Prvi O317/317G koji je ponarančastio. Nakon dugo vremena na liniji 32 prelazi u grad
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

279
Registracija: Nepoznata
Reklame: Rijačka banka, Brodomaterijal
Posebnosti: Ponarančastio. Nakon linije 32 prešao u grad
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

300
Registracija: RI 452-04
Reklame: Zlatara Majdampek, AEG
Posebnosti: Iz grada prelazi u prigrad (najviše na linije 14 i 32). Bordo tapecirung oko prozora.
Status: Rashodovan u drugoj polovici 80-ih
Foto: Shef ( iz monografije Autotrolej )


301
Registracija: RI 452-05
Reklame:
Posebnosti: Iz grada prelazi u prigrad (uglavnom linije 18 i 32). Oznake ulaz/izlaz izvana otisnute tamno plavim slovima bez plavog pravokutnika.
Status: Rashodovan potkraj 80-ih
Foto:

302
Registracija: RI 452-06
Reklame:
Posebnosti: Iz grada prelazi u prigrad
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te (prodan u Osijek; stradao u bombardiranju grada 1991. - nepotvrđena informacija)
Foto: Np-549


303
Registracija: RI 452-07
Reklame: Meblo
Posebnosti: Ponarančastio. Iz prigrada prešao u grad.
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:
304
Registracija: RI 452-08
Reklame: Hertz
Posebnosti: Nakon dugo vremena na liniji 32 prelazi na liniju 10 do umirovljenja
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

326
Registracija: RI 571-83
Reklame: Akumulatori Zletovo
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto: Pripremio Shef


327
Registracija: RI 571-84
Reklame: Delial Bayer
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

328
Registracija: RI 571-85
Reklame: Zlatara Majdampek, AEG
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te (prikolica viđena na Kosima kao spremište za automehaničarski alat)
Foto:

329
Registracija: RI 571-86
Reklame: Coca Cola, Paloma
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90 (početkom 90-ih viđen bez registracije parkiran na Školjiću, moguće prodan)
Foto: Goran Zelić


330
Registracija: RI 571-87
Reklame: Jugobanka
Posebnosti: Ponarančastio, na mjestu konduktera ugrađena trostruka sjedala okrenuta prema sredini autobusa
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te (početkom 90-ih viđen bez registracije parkiran na vanjskom parkiralištu Školjić do 329, moguće prodan)
Status: Rashodovan na prijelazu 80-90te
Foto:

331
Registracija: RI 571-88
Reklame: Delial Bayer
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

332
Registracija: RI 571-89
Reklame: Mahnjača Zavidovići
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:

333
Registracija: RI 571-90
Reklame: Delial Bayer
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan na prijelazu 80/90-te
Foto:
334
Registracija: RI 571-91
Reklame: TVIN
Posebnosti: Ponarančastio.Vozio gotovo isključivo na liniji 10.
Status: Rashodovan potkraj 80-ih
Foto:

335
Registracija: RI 516-CJ (RI 580-58)
Reklame: Tehnics
Posebnosti: Ponarančastio. Dugo vozio na linij 32, zatim na 10, 14, 18 i konačno u grad. Uz 368 zadnji O317G koji je povučen iz prometa.
Status: Rashodovan potkraj 1997.
Foto: www.stadtbus.de


Napomena: Fotka ispod linka je iz monografije Autotrolej.

1.2.2. Varijanta A2 (izvedba sa širokim prednjim vratima)

Izvedba: Zglobni
Garažni brojevi: 336-341, 368
Godina proizvodnje:
 1975. (336-341),
1977. (368)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: Š4+Š4+Š4+Š4
Sjedala: Drvena
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Gradski: 338-341 (u grad kasnije došao 368)
Prigradski: 336-337; 368
Osnovna boja: Plava
Ponarančastili: Svi
Posebnosti: Prilikom modernizacije (nova shema bojanja) u sva vozila ugrađena je otraga s lijeve strane nova podignuta platforma na koju su ugrađena po 2 jednostruka sjedala (osim 368 koji je došao s podignutom platformom, ali po cijeloj širini autobusa). Kad su ukinuti kondukteri, umjesto kondukterskog mjesta ugrađena su dvostruka sjedala, pri čemu onaj koji je sjedio do prozora nije imao mjesto za noge već ih je morao držati u razini stolice. Jedno vrijeme su umjesto sivih ugrađivane narančaste harmonike.

GBR:

336
Registracija: Nepoznata
Reklame: Jugobanka
Posebnosti:Ponarančastio. Dugo vozio samo liniju 32, kasnije i na ostalim prigradskim (uglavnom 10)
Status: Rashodovan 1997.
Foto:

337
Registracija: Nepoznata
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih
Foto:

338
Registracija: Nepoznata
Reklame: Trayal Gume
Posebnosti: Prvi gradski O317G koji je ponarančastio
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto: Goran Zelić


339
Registracija: Nepoznata
Reklame: Jugobanka
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

340
Registracija: RI 996-BI
Reklame: Coca Cola
Posebnosti: Ponarančastio. Prvi zglobni O317 kojem je ukinut kondukter i koji je bio u vrijeme eksperimenta za blokiranjem srednjih vrata jedini O317G koji je imao blokirana druga vrata, izlazilo se na treća i četvrta (vozio liniju 1).
Status: Rashodovan 1997.
Foto: Monografija Autotrolej, priredio Shole


341
Registracija: RI 647-BJ (RI 740-86)
Reklame: Delial Bayer, Novi List
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan 1997.
Foto: Goran Zelić


368
Registracija: RI 318-CA
Reklame: Philips
Posebnosti: Ponarančastio. Jedini O317G s čitavim podom u jednoj ravnini (povišena stražnja platforma). Dugo vozio samo na liniji 32, zatim na ostalim prigradskim linijama i konačno u grad (linija 1A). Bijeli volan.
Status: Rashodovan 1998 (posljednji O317G koji je povučen iz prometa, navodno prodan).
Foto: Echo1.3. MB O345

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 652-666
Godina proizvodnje: 2005.
Proizvođač: Mercedes Benz Turk S.A.
Motor: MB OM 457 hlA- Euro 3
Mjenjač: Automatski
Raspored vratiju: Š2 Š2 Š2
Sjedala: Plastična, dijelom tapecirana. Sjedećih mjesta: 36
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Da (zeleni)
Namjena: Gradski
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti: Preuzak prolaz između sjedala, preveliko zagrijavanje putničkog prostora u stražnjem dijelu, kričavo žute štange, Displeji naprijed, otraga i bočno desno.
Dužina: 11,818 m
Širina: 2,5 m
Visina: 3,081 m

GBR:

652
Registracija: RI 850-MB
Reklame:
Posebnosti: Naknadno ugrađena klima
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa653
Registracija: RI 851-MB
Reklame: S'Oliver ( All-over )
Posebnosti: Otisnut garažni broj na krovu. Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Bari
654
Registracija: RI 878-MB
Reklame:
Posebnosti: Otraga bio obojen u narančasto do stražnjeg stakla (kod ostalih  krem linija). Naknadno ugrađena klima.
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa


655
Registracija: RI 852-MB
Reklame:
Posebnosti: Naknadno ugrađena klima.
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Kico101


656
Registracija:RI 113-TV ( RI 853-MB )
Reklame:
Posebnosti: Crvena traka na prednjem staklu. Duži kvar 2011/2012/2013. Ugrađena klima ( 2013 )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa


657
Registracija: RI 856-MB
Reklame: Ciciban
Posebnosti: Problem s displayem ( duže vremena ). Ugrađena klima ( 2013. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Kico101


658
Registracija: RI 877-MB
Reklame: Pun Pjat ( otraga ), Atletski klub Kvarner ( sa strane ), FINA ( otraga, 2014. )
Posebnosti:
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa


659
Registracija: RI 855-MB
Reklame: KONZUM Škurinje ( all-over, 2014. ).
Posebnosti:
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa


660
Registracija: RI 854-MB
Reklame: Alianz ( cijela lijeva strana )
Posebnosti: Otisnut garažni broj na krovu. Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Shef

kiki273
http://i187.photobucket.com/albums/x190/kiki273/autotrolej/660.jpg
661
Registracija:RI 571-SE ( RI 857-MB )
Reklame:  Lewis ( allover )
Posebnosti: Imao težak sudar u ogradni zid na Grpcima, zbog leda u ulici Vrhovo, 10. veljače 2010.

Naknadno ugrađena klima.
status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Bari662
Registracija: RI 945-OR ( RI 861-MB )
Reklame: Ministarstvo zdravlja ( preventivni pregledi ), Casino RI ( 2014. ).
Posebnosti: Crvena traka na prednjem staklu, otisnut garažni broj na krovu. Naknadno ugrađena klima ( prvome od serije )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Kico101


663
Registracija: RI 456-MA
Reklame:  Obuća, Proteini.si-shop ( 2014 )
Posebnosti: Imao sudar na Podmurvicama, brzo po dolasku.
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa


664
Registracija: RI 859-MB
Reklame:Ministarstvo zdravlja ( preventivni pregledi )
Posebnosti:
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa


665
Registracija: RI 858-MB
Reklame:Ministarstvo zdravlja ( preventivni pregledi )
Posebnosti:
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Kico101


666
Registracija: RI 864-MB
Reklame:Ministarstvo zdravlja ( preventivni pregledi )
Posebnosti:  Ugrađena klima ( 2013 )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa1.4. MB O345G

Izvedba: Zglobni
Garažni brojevi: 667-672
Godina proizvodnje: 2005.
Proizvođač: Mercedes Benz Turk S.A.
Motor: MB OM 457 hlA- Euro 3
Mjenjač: Automatski
Raspored vratiju: Š2 Š2 Š2 Š2
Sjedala: Plastična, dijelom tapecirana
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Da (zeleni)
Namjena: Gradski: 669-670-672
Prigradski: 667-668-671 (došli iz grada)
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti: Preuzak prolaz između sjedala, preveliko zagrijavanje putničkog prostora u stražnjem dijelu, kričavo žuti rukohvati, displeji naprijed, otraga i bočno desno.GBR:

667
Registracija: RI 413-UI ( RI 869-MB )
Reklame:
Posebnosti: Garažni broj na lijevoj bočnoj strani otisnut na sredini autobusa (po visini), a zatim između druge osovine i harmonike. Ugrađena klima ( 2014. )
Status: U prometu u prigradu.
Foto: Bari


668
Registracija: Ri 875-MB
Reklame:Ministarstvo zdravlja ( preventivni pregledi ), Proteini.si-shop ( 2014 ), Auro domus ( otkup zlata-2014. )
Posebnosti: Imao veći kvar na mjenjačkom sustavu, par mjeseci izvan pogona. Ponovo dugo izvan pogona ( 07/11-... ). Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na prigradskim linijama
Foto: Krpan


669
Registracija:RI 870-MB
Reklame:  Ciciban ( allover ) ( prosinac 2013 ). Proteini.si-shop ( 2014 )
Posebnosti: Plava traka Mercedes na prednjem staklu. Ugrađena klima ( 2013 )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Kiki273


670
Registracija: RI 863-MB
Reklame: Riječki karneval ( allover ), RI City Card ( all-over, 2014. )
Posebnosti: Monitori u putničkom prostoru. Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa


671
Registracija: RI 872-MB
Reklame: DICTA satovi ( Prosinac 2013. )
Posebnosti: Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na prigradskim linijama (uglavnom linija 32)
Smjene: Grad, od 01.07.2007. Lovran 1 (umjesto 595)
Foto: Kico101


672
Registracija: RI 874-MB
Reklame:Ministarstvo zdravlja ( preventivni pregledi ) ( all-over ); A.C. Dujmović ( otraga ), European bridge team championships ( otraga )
Posebnosti: Veći problemi sa prednjim displayem, duže vrijeme bez njega. Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim/prigradskim linijama
Smjene: Grad/Prigrad
Foto: Kiki273


1.5. MB O530G/1

Izvedba: Zglobni
Garažni brojevi: 701-712
Godina proizvodnje: 2007.
Proizvođač: Mercedes Benz Mannheim
Motor: MB OM 457 hlA- Euro 3 (300 HP)-11.967 cm3
Mjenjač: Automatski
Raspored vratiju: Š2+Š2+Š2+Š2
Sjedala: Plastična, dijelom tapecirana. Sjedećih mjesta: 54; Stajanja: 107
Otvaranje prozora: Nagibno
Displej: Da (zeleni)
Namjena: Gradski
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti: Niskopodan, stara serija, bez klime.
                     Masa: 28.000 kg
           Dužina: 17,490 m; Širina: 2,5 m; Visina: 3,074 m

GBR:

701
Registracija: RI 230-OU
Reklame:  IKS Pavić, Hervis ( all over ), INA maziva ( all over -2014. )
Posebnosti: Zamijenjeno stražnje staklo (nema više natpisa Citaro). Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Krpan


702
Registracija: RI 242-OU
Reklame:  Tower Centar ( all-over ), Hypo banka ( all over )
Posebnosti: Ugrađena klima ( 2013 )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Kiki273


703
Registracija: RI 233-OU
Reklame: Banco popolare ( all over ), Mikro Makro ( all over; ožujak 2014. )
Posebnosti: Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa


704
Registracija: RI 231-OU
Reklame: KIMI Commerce ( odzada ), OPEL ( odzada )
Posebnosti: Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Gaspa


705
Registracija:RI 413-UP ( RI 235-OU )
Reklame: H&M ( all over ), ISKON ( all-over; Travanj 2014. )
Posebnosti: U stražnji kraj udaren od 712 ( okretište Trsat ). Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi
Foto: Gaspa


706
Registracija: RI 236-OU
Reklame: KIKA namještaj ( stražnja strana ), Deichmann ( all-over-2014. )
Posebnosti: Ugrađena klima ( 2014. )
Status: U Prometu
Foto: Bari


707
Registracija: RI 237-OU
Reklame: KIMI Commerce ( odzada ), FINA ( 2014. )
Posebnosti: Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Kiki273


708
Registracija: RI 238-OU
Reklame: Ožujsko pivo/Riječki karneval ( all-over )
Posebnosti: Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: 5AR


709
Registracija: RI 601-UR ( RI 739-SK, RI 239-OU )
Reklame:H&M ( all over ), Admiral Jackpot ( allover )
Posebnosti: Ugrađena klima ( 2014. )
Status: U prometu
Foto: Kiki273


710
Registracija: RI 240-OU
Reklame: Konoba Tarsa/Automat klub žabica/Salon za kućne ljubimce Viškovo ( all over ), Securitas ( sa strane, 2014. )
Posebnosti: Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Kiki273


711
Registracija: RI 241-OU
Reklame: OTP banka ( all over )
Posebnosti: Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Shef


712
Registracija: RI 232-OU
Reklame:Konoba Tarsa/Automat klub žabica/Salon za kućne ljubimce Viškovo ( all over ), Polleo Sport ( all-over, 2014. ), Linguae ( odzada, 2014. )
Posebnosti: Zabio se u 705 na okretištu Trsat. Ugrađena klima ( 2014. )
Status: Vozi na gradskim linijama
Foto: Kiki2731.6. MB O530G/2

Izvedba: Zglobni
Garažni brojevi: 714-723
Godina proizvodnje: 2009.
Godina odlaska:  12/2016.
Proizvođač: Mercedes Benz Mannheim
Motor: MB OM 457 hlA- Euro 3 (360 HP)
Mjenjač: Automatski
Raspored vratiju: Š2+Š2+Š2+Š2
Sjedala: Plastična, dijelom tapecirana. Broj sjedala 48: Stajanja: 99
Otvaranje prozora: Nagibno
Displej: Da (zeleni)
Namjena: Gradski
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti: Niskopodan, nova serija,s klimom. Veliki problemi s motorima ( nabrijani motori od 300 KS na 360 KS ).
Dužina: 17,94 m
Širina: 2,55 m
Visina: 3,076 m

714
Registracija: RI 214-RG
Reklame:
Posebnosti:
Status: Vraćen proizvođaču 12/2016.
Foto: Bari


715
Registracija: RI 415-RG
Reklame:
Posebnosti: Došao bez AKZ zaštite podvozja ( učinjeno naknadno ).
Status: Vraćen proizvođaču 12/2016.
Foto: Thommo716
Registracija: RI 416-RG
Reklame:
Posebnosti:
Status: Vraćen proizvođaču 12/2016.
Foto: Ikar


717
Registracija: RI 417-RG
Reklame:
Posebnosti: Udario u rasvjetni stup na Vidikovcu.
Status: Vraćen proizvođaču 12/2016.
Foto: Bari


718
Registracija: RI 418-RG
Reklame:
Posebnosti: Ugrađen već treći motor.
Status: Vraćen proizvođaču 12/2016.
Foto:  Berlingo


719
Registracija: RI 419-RG
Reklame:
Posebnosti: Razbijen prilikom šlepanja sa Drenove ( raskrižje Osječka/I.L.Ribara ).
Status: Vraćen proizvođaču 12/2016.
Foto: Bari


720
Registracija: RI 420-RG
Reklame: Zavolontiraj se 2011 ( lijeva strana )
Posebnosti:  Najmanje prijeđenih kilometara od svih Citara druge serije ( do 24.10.2010. ).
Status: Vraćen proizvođaču 12/2016.
Foto:Tomek


721
Registracija: RI 167-UT( RI 421-RG)
Reklame:
Posebnosti:
Status: Vraćen proizvođaču 12/2016.
Foto:Tomek


722
Registracija: RI 422-RG
Reklame:
Posebnosti:
Status: Vraćen proizvođaču 12/2016.
Foto:Tomek


723
Registracija: RI 523-VA ( RI 423-RG )
Reklame:
Posebnosti:
Status:  Vraćen proizvođaču 12/2016.
Foto: 5AR 1.7. MB SPRINTER

Izvedba: Minibus
Garažni brojevi: 104
Godina proizvodnje: 1999.
Proizvođač: Mercedes Benz
Motor: MB
Mjenjač: Ručni
Vrata: Klizna
Sjedala: Tapecirana
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Specijalno opremljen za prijevoz invalida
Osnovna boja: Bijela
Posebnosti:
Registracija: RI 397-HI
Reklame:
Status: Zamjensko vozilo ( za 115 )
Foto: Thomcro

ili Kiki273
http://i187.photobucket.com/albums/x190/kiki273/autotrolej/Picture3199.jpg

1.8. MB Conecto G/2

Izvedba: Zglobni
Garažni brojevi: 730-739
Godina proizvodnje: 2016.
Proizvođač: Mercedes Benz Turk S.A.
Motor: MB OM 470 hlA- Euro 6 (394 HP)
Mjenjač: Automatski ( ZF Ecolife 6 AP )
Raspored vratiju: Š2+Š2+Š2+Š2
Sjedala: Plastična, dijelom tapecirana ( CityStarEco ) . Broj sjedala 39: Stajanja: 106
Otvaranje prozora: Nagibno
Displej: Da (narančasti )
Namjena: Gradski
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti: Niskopodan, s mogućnošću nagiba, s klimom.
Dužina: 17,96 m
Širina: 2,55 m
Visina: 3,10 m

730
Registracija: RI 2016-A
Reklame:
Posebnosti:
Status: U prometu
Foto:

731
Registracija: RI 2017-A
Reklame:
Posebnosti:
Status: U prometu
Foto:


732
Registracija: RI 2018-A
Reklame:
Posebnosti:
Status: U prometu
Foto:

733
Registracija: RI 2019-A
Reklame:
Posebnosti:
Status: U prometu
Foto:

734
Registracija: RI 2021-A
Reklame:
Posebnosti:
Status:  U prometu
Foto: 

735
Registracija: RI 2022-A
Reklame:
Posebnosti:
Status:  U prometu
Foto: Bari


736
Registracija: RI 2023-A
Reklame:
Posebnosti: 
Status: U prometu
Foto: Thommo


737
Registracija: RI 2024-A
Reklame:
Posebnosti:
Status: U prometu
Foto: Bari


738
Registracija: RI 2025-A
Reklame:
Posebnosti:
Status: U prometu
Foto:

739
Registracija: RI 2026-A
Reklame:
Posebnosti:
Status:  U prometu
Foto: Shef

kico101:
2. SANOS
2.1. SANOS S12

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 274
Godina proizvodnje: 1970.
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+U2
Sjedala: Tapecirana
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Prigradski
Osnovna boja: Plava
Posebnosti: Jedinstven u voznom parku (od gbr 233 nadalje). Krov oblika sličniji O317 nego kasnijim S14.
Registracija: Nepoznata
Reklame:
Status: Rashodovan početkom 80-ih
Foto:

2.2. SANOS S14
2.2.1. Varijanta A: Izvedba sa zaobljenijim krovom

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 305-315
Godina proizvodnje: 1973.
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+U2
Sjedala: Turistička
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Prigradski/posebne vožnje
Osnovna boja: Plava
Ponarančastili: Niti jedan
Posebnosti:

GBR:

305
Registracija: RI-473-55
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 80-ih
Foto:

306
Registracija: RI-473-56
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 80-ih
Foto:

307
Registracija: RI-473-57
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto: iz zbirke obitelji Sterpin, pribavio NP-549


308
Registracija: RI-473-58
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

309
Registracija: RI-473-59
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto: Gaspa310
Registracija: RI-473-60
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

311
Registracija: RI-473-61
Reklame:
Posebnosti: Obojan u tamniju nijansu plave boje (nakon modernizacije?)
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

312
Registracija: RI-473-62
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:

313
Registracija: RI-473-63
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 80-ih
Foto:  Goran Zelić


314
Registracija: RI-473-64
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 80-ih
Foto:

315
Registracija: RI-473-65
Reklame:
Posebnosti: Oko ovog gbr. Postoje dvojbe da li se uopće radi o jednom iz serije S14 ili ne. Potrebno istražiti.
Status: Rashodovan početkom 80-ih
Foto:


2.2.2. Varijanta B: Izvedba s ravnim krovom (turistička sjedala)

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 352-361, 369-379
Godina proizvodnje:
1976. (352-361),
1978. (369-379)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+U2
Sjedala: Turistička
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Prigradski/posebne vožnje
Osnovna boja: Plava
Ponarančastili: 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 369, 370, 371, 372, 374, 376, 377, 378
Posebnosti:

GBR:

352
Registracija: RI-244-CJ (RI 952-72)
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

353
Registracija: RI 241-AS (RI 106-173)
Reklame:
Posebnosti: Tamno plava linija na mjestu gdje je ostalim narančastim busevima krem linija
Status: Rashodovan krajem 90-ih
Foto:

354
Registracija: RI 301-GG (RI 631-BK, RI 106-174)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio (bez krem-crte). Jedno vrijeme bio najstariji bus u Autotroleju
Status: Rashodovan 2004.
Foto:

355
Registracija: RI 167-DO (RI 240-AS, RI 106-175).
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio (tamnija nijansa)
Status: Rashodovan u drugoj polovici 90-tih
Foto:

356
Registracija: RI 197-EF (RI 347-AS, RI 106-176).
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio. Nakon 354 jedno vrijeme bio najstariji bus u Autotroleju. Na stražnjem poklopcu znak Mercedesa.
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Shole


357
Registracija: RI 295-AS (RI 106-177)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan 2003.
Foto:
358
Registracija: RI 385-AS (RI 106-178)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio (tamnija nijansa bez krem crte)
Status: Rashodovan 2003. (Čazmatrans Vukovar VU 750-AG)
Foto: Leandro Tavolare


359
Registracija: RI 768-CA (RI 106-179)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio. Na stražnjem poklopcu znak Mercedesa
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Shole


360
Registracija: RI 425-BI (RI 106-180)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio. Vozio na opatijskom području.
Status: Rashodovan sredinom 90-tih
Foto:

361
Registracija: RI 106-181
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijsko-lovranskom području
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

369
Registracija: RI 702-FJ (RI 767-U, RI 117-943)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio (tamnija nijansa)
Status: Rashodovan 2002. ( pozicioniran na Sv. Katarini kao vježbalište specijalne policije)
Foto:

370
Registracija: RI 883-U (RI 117-944)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio (tamnija nijansa)
Status: Rashodovan 2001.
Foto:

371
Registracija: RI 117-945
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Rashodovan (karamboliran) početkom 90-ih
Foto:

372
Registracija: RI 114-AC (RI 117-946)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio
Status: Uništen u teškom sudaru u Kostreni (iznad kampa) 01-09-1992. (poginulo 6 putnika)
Foto:

373
Registracija: RI 678-AR (RI 117-947)
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 1999.
Foto: Monografija Autotrolej


374
Registracija: RI 112-AC (RI 117-948)
Reklame:
Posebnosti:Ponarančastio. Znak Mercedesa na stražnjem poklopcu.
Status: Rashodovan 2005.
Foto: D-Mol


375
Registracija: RI 891-HT (RI 891-ET, RI 154-DE, RI 689-AH, RI 120-042)
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 1999.
Foto:

376
Registracija: RI 246-AI (RI 120-041)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio. Posljednji S14 koji je viđen u prometu.
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Shole


377
Registracija: RI 709-FA (RI 120-457)
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio.Jedini S14 koji je kasnije dobio prednju i stražnju masku iz serije S314 i tapecirana sjedala.
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Shole


378
Registracija: RI 527-AI (RI 120-468)
Reklame:
Posebnosti:Ponarančastio (tamnija nijansa bez krem linije)
Status: Rashodovan 2004.
Foto: Np549 ( zahvaljujući obitelji Sterpin


379
Registracija: RI 120-470
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan krajem 80-ih
Foto:


2.2.3. Varijanta C: Izvedba s ravnim krovom (polutapecirana sjedala)

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 400-404
Godina proizvodnje: 1980.
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+U2
Sjedala: Tapecirano sjedalo s drvenim naslonom
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Prigradski
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti:

GBR:

400
Registracija: RI-283-CA
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto: NP-549


401
Registracija: RI 187-CA
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

402
Registracija: RI 940-EO
Reklame:
Posebnosti: Krem linija po novoj shemi bojanja (ostali iz serije bojani su na stari način)
Status: Rashodovan sredinom 90-tih
Foto:

403
Registracija: RI 116-CC
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

404
Registracija: RI 575-CA
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

2.3. SANOS S314

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 415-416, 425-435, 461-462
Godina proizvodnje:
1981. (415-416),
 1982. (425-435),
 1984. (461-462)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+U2
Sjedala: Tapecirano sjedalo s drvenim naslonom (433-435), tapecirane klupe (461-462), turistička (415-416; 425-432)
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Prigradski/posebne vožnje (415-416; 425-432), prigradski (433-435; 461-462)
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti: Nisu se dugo zadržali u prometu (izuzetak 416, 461-462)
GBR:

415
Registracija: RI 509-AJ
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 1994 (stradao u Domovinskom ratu - nepotvrđeno)
Foto:

416
Registracija: RI 609-DJ
Reklame:
Posebnosti: Imao uz krem liniju povučenu i crvenu iznad. Linije su se širile prema stražnjem dijelu, najšire na poklopcu motora. Često vozio za HV.
Status: Rashodovan 2005. (prodan u Klanu)
Foto: 5AR


425
Registracija: RI 508-AI
Reklame:
Posebnosti: Obojan u tamniju (gotovo crvenu) nijansu narančaste.
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

426
Registracija: RI 118-AI
Reklame:
Posebnosti: Obojan u tamniju (gotovo crvenu) nijansu narančaste.
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:  Np-549

( desni bus )
427
Registracija: RI 338-DH
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih
Foto:

428
Registracija: RI 596-AM
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 1992. (zapaljenje motora u J.Polić Kamovoj)
Foto:

429
Registracija: RI 588-AI
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

430
Registracija: RI 884-EO ( RI 169-086 )
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 1996. (posljednji iz serije 425-435 koji je povučen iz prometa)
Foto:  Np-549


431
Registracija: RI 169-716
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

432
Registracija: RI 765-CR
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 90-ih ( duže vremena na livadi u Munama kao košnica )Foto: Luckylooser

Foto: postavio Shef


433
Registracija: RI 170-688
Reklame:
Posebnosti: Polutapecirana sjedala
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

434
Registracija: RI 170-689
Reklame: Jugobanka (jedini S314 s reklamom)
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

435
Registracija: RI 170-690
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

461
Registracija: RI 697-AM
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Shole


462
Registracija: RI 587-AO
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijskom području. Potkraj eksploatacije i na ostalim prigradskim linijama. UKV radio stanica.
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Shole
2.4. SANOS S413

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 514-517
Godina proizvodnje: 1986.
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+U2
Sjedala: Tapecirane klupe (514-516), turistička (517)
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Prigradski/posebne vožnje (517), prigradski (514-516)
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti:

GBR:

514
Registracija: RI 574-CA
Reklame:
Posebnosti: Vozio na opatijskom području (dugo na liniji 35). UKV radio stanica.
Status: Rashodovan u prvoj polovici 2000-ih
Smjene: Lovranska Draga (umjesto 273), zatim rezerva u Opatiji, a od 1998. rezerva u riječkom prigradu
Foto:

515
Registracija: RI 432-HT
Reklame:
Posebnosti: Vozio prvo u riječkom prigradu, zatim na opatijskom području, a na kraju i jedno i drugo
Status: Rashodovan 2005.
Smjene: Ožlak (umjesto 409), zatim od 06/90 prekidna u riječkom prigradu, zatim na opatijskom području.
Foto:

516
Registracija: RI 319-CA
Reklame:
Posebnosti:
Status: ustupljen Čazmatransu Vukovar u prvoj pol. 2000-ih (VU 521-AT)
Smjena: Križišće (umjesto 439), od 06/90 Grobnik, a od 01/99 Veprinac 2.
Foto: Leandro Tavolare


517
Registracija: RI 689-CA
Reklame:
Posebnosti: Jedini iz serije 514-517 s turističkim sjedalima. Vozio uglavnom posebne vožnje (najviše Termoelektrana Rijeka)
Status: Rashodovan u prvoj polovici 2000-ih (prodan?)
Smjene: Termoelektrana i ostale prekidne u riječkom prigradu
Foto:


2.5. SANOS S415

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 479-481, 492-495, 548, 572-575
Godina proizvodnje:
1985. (479-481; 492-495),
1988. (548),
1990. (572-575)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+U2
Sjedala: Tapecirane klupe (480-481; 548; 572-575), turistička (479; 492-495)
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Prigradski/posebne vožnje (479; 492-495), prigradski (480-481; 548; 572-575)
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti:

GBR:

479
Registracija: RI 274-CI
Reklame:
Posebnosti: Žuta turistička sjedala
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih (stradao u Domovinskom ratu - neprovjereno)
Foto:

480
Registracija: RI 275-CI
Reklame:
Posebnosti: Premalen razmak između klupa
Status: Rashodovan 2005.
Foto: NP-549481
Registracija: RI 219-FS
Reklame:
Posebnosti: Premalen razmak između klupa
Status: Rashodovan 2005.
Foto: NP-549492
Registracija: RI 725-R
Reklame:
Posebnosti: Ugrađen TAM-ov motor (90-ih u Mariboru)
Status: Rashodovan 2007.
Smjene: Od 05/95 Hreljin 3 (umjesto 376), od 01/99.Termoelektrana (umjesto 357), od 2003. Škurinje-Končar (sad Krasica) (umjesto 577)
Foto: Transport.wroc.biz)493
Registracija: RI 567-R
Reklame:
Posebnosti: Obojan u tamniju nijansu narančaste
Status: Rashodovan 2008 (prodan). Posljednji Sanos uopće koji je vozio u Autotroleju. :wave:
Smjene: Od 01/99. Kosi (umjesto 370), od 01/04: Marčelji (umjesto 609)
Foto: Kiki273


494
Registracija: RI 673-T
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 2007.
Smjene: Lokva 2, a od 2003. Bakar (umjesto 356)
Foto: Transport.wroc.biz


495
Registracija: RI 577-U
Reklame:
Posebnosti:
Status: rashodovan 2007.
Smjene: Od 1995. Lukeži (umjesto 373), a do rashoda Klana 2
Foto: Kico101


548
Registracija: RI 978-E
Reklame:
Posebnosti: Obojan u staru shemu bez uzdužne krem linije. Imao sudar 2005 između Rukavca i Veprinca, sletio na livadu. Izmjenjen prednji dio. UKV radio stanica.
Status: Rashodovan 2007.
Smjene: Veprinac 1 (umjesto 462), od 07.1995. 33 Kastav (umjesto 491), od 15.04.2005. Veprinac 3
Foto: Gaspa


572
Registracija: RI 971-AO (RI 260-307)
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 90-ih (izgorio u Kostreni u siječnju 1995.)
Smjene: Ožlak (umjesto 515)
Foto:

573
Registracija: RI 249-HJ (RI 260-308)
Reklame:
Posebnosti:
Status: ustupljen Vupiku Vukovar 05.2007. Rashodovan 2009.
Smjene: Križišće (umjesto 516), od 01.1998. Šumci 1 , od 01.1999. Dražice (umjesto 516), od 15.04.2005. rezervni autobus
Foto: Kico101


574
Registracija: RI 563-AR (RI 260-309)
Reklame:
Posebnosti:
Status: ustupljen Vupiku Vukovar 05.2007.
Smjene: Brgud (umjesto 461), od 09.1997. Mune 2 (umjesto 545), od 01.1999. Grobnik 2 (umjesto 375), od 05.2006. rezervni autobus
Foto: Kico101


575
Registracija: RI 973-AO (RI 260-310)
Reklame:
Posebnosti: Vozio uglavnom na opatijskim linijama (najviše na liniji 35), a kasnije i drugdje u prigradu. Navodno imao mogućnost jačeg zakretanja kotača (za poljansku cestu :mrgreen:). UKV radio stanica.
Status: ustupljen Vupiku Vukovar 2007. (VU 736-AJ)
Smjene: Zagorje 1 (umjesto 491), od 01.1998. Sveti Petar (umjesto 391), od 15.04.2005. rezervni autobus
Foto: Kico101


2.6. SANOS S110
2.6.1. Varijanta A: Izvedba s dvojim vratima (U2+U2)

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 380-384
Godina proizvodnje: 1979.
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+U2
Sjedala: Drvena
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Prigradski
Osnovna boja: Plava
Ponarančastili: 381
Posebnosti: Imali niske (gotovo dječje) stolice. Prvi iz serije "kvadratastih" Sanosa. :kul :

GBR:

380
Registracija: RI 130-115
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih
Foto:

381
Registracija: RI 344-CU
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio (tamnija nijansa sa krem linijom)
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

382
Registracija: RI 130-117
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

383
Registracija: RI 954-DA
Reklame:
Posebnosti: U vrijeme krize '92-93. viđen i na gradskim linijama
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

384
Registracija: RI 130-119
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:


2.6.2. Varijanta B: Izvedba s trojim vratima (Š4+Š4+Š4)

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 385-389, 395-399
Godina proizvodnje:
1979. (385-389),
1980. (395-399)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: Š4+Š4+Š4
Sjedala: Drvena
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Gradski (kasnije su u prigrad prešli 385-389 i 395)
Osnovna boja: Plava (385-389), narančasta (395-399)
Ponarančastili: 385, 386, 387, 389
Posebnosti: Karakterističan zvuk kočnica (tuljenje)

GBR:

385
Registracija: RI 296-AS
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio (svjetlija nijansa, stara shema bojanja bez crte)
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih
Foto:

386
Registracija: RI 373-J
Reklame:
Posebnosti: Ponarančastio (tamnija nijansa, nova shema bojanja s crtom)
Status: Rashodovan sredinom 90-ih (posljednji rashodovani bus iz serije 385-389)
Foto:

387
Registracija: RI 691-BK
Reklame: Zukident pasta za zube
Posebnosti: Ponarančastio (svjetlija nijansa, stara shema bojanja bez crte)
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih
Foto: Monografija Autotrolej, priredio Shole


388
Registracija: RI 158-L
Reklame: Rondoment bomboni
Posebnosti: Jedini iz serije 385-389 koji nije ponarančastio, ali je ponovo prebojan u tamniju nijansu plave
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih
Foto: Iz privatne arhive ( Np-549 )


389
Registracija: RI 529-J
Reklame: Coca Cola
Posebnosti: Ponarančastio (tamnija nijansa, nova shema bojanja s crtom-Autoremont '90)
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih
Foto:

395
Registracija: RI 974-BK
Reklame: Croatia Osiguranje
Posebnosti: Potkraj prometovanja stražnji bočni prozori zamijenjeni limom. Kraće vrijeme vozio i na opatijskom području.
Status: Rashodovan 1996. (posljednji iz serije 395-399 koji je povučen iz prometa)
Foto:

396
Registracija: RI 376-CT
Reklame: Privredna banka
Posebnosti:
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih
Foto:

397
Registracija: Nepoznata
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih
Foto:  Goran Zelić


398
Registracija: Nepoznata
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan u prvoj polovici 90-ih
Foto:

399
Registracija: RI 114-BL
Reklame: Privredna banka, Lero
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

2.7. SANOS S115.1

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 438-444, 456-460
Godina proizvodnje:
1982. (438-444),
1983. (456-460)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM???
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: U2+Š4+Š4
Sjedala: Tapecirana s drvenim naslonom (438-444), tapecirane klupe (456-460)
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Prigradski
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti: Prva vozila tipa S11x s ugrađenim sjedalima na kraju autobusa (3)

GBR:

438
Registracija: RI 332-G
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Np-549


439
Registracija: RI 857-F
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan potkraj 90-ih
Foto:

440
Registracija: Nepoznata
Reklame: Riječka banka
Posebnosti: Vozio na opatijskom području
Status: Rashodovan u drugoj polovici 80-ih
Foto:

441
Registracija: RI 929-F
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan na prijelazu 90/00. Prodan u Pulapromet ( gbr. 191; PU 284-FK ).
Foto:

442
Registracija: RI 731-U
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan u drugoj polovici 80-ih
Foto:

443
Registracija: RI 374-J
Reklame: Elektromaterijal, Sirela (Majburger)
Posebnosti: Obojan u tamniju nijansu narančaste ('96-Autoremont Matulji)
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Transport.wroc.biz444
Registracija: RI 238-J
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

456
Registracija: RI 592-EK
Reklame:
Posebnosti: Služio kao prometni ured dok se gradila nova kućica na Delti (2003.)
Status: Rashodovan 2005.
Foto:

457
Registracija: RI 981-AH
Reklame:
Posebnosti: Propao zadnjim kotačima na okretištu u Brnčićima u prvoj polovici 90-ih
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

458
Registracija: RI 663-ET
Reklame: Rubin
Posebnosti: Obojan u staru shemu bojanja, bez krem linije (tamnija nijansa)
Status: Rashodovan sredinom 90-ih. Prodan u Pulapromet ( gbr. 192; PU 976-FK ).
Foto:

459
Registracija: RI 449-DP
Reklame: Rubin
Posebnosti:
Status: Rashodovan 1998. (prodan u Pulu)
Foto:


460
Registracija: RI 569-R
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Novi List; postavio Shole2.8. SANOS S 115.2

Izvedba: Solo
Garažni brojevi: 537-543, 549-553
Godina proizvodnje:
1987. (537-543),
1988. (549-553)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM447
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: Š4+Š4+Š4
Sjedala: Drvena
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Gradski (kasnije u prigrad prešli 537,538,541,542,543,549,550,552)
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti:GBR:

537
Registracija: RI 564-FN
Reklame: L'ambiente
Posebnosti:
Status: Rashodovan 2007.
Smjene: Počeo kao grad, a od 15.04.2008. rezervni autobus u prigradu
Foto: Gaspa


538
Registracija: RI 737-FE (RI 272-DC)
Reklame: Movenpick
Posebnosti:
Status: Rashodovan 2007.
Smjene: Grad, od 1996. Rešetari, od 01.1998. grad, od 15.04.2005. rezervno vozilo prigrad.
Foto: Tomo


539
Registracija: Nepoznata
Reklame: Namještaj Đorđević
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 90-ih (zbog nestašice rezervnih dijelova za ostale)
Foto:

540
Registracija: Nepoznata
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan početkom 90-ih (zbog nestašice rezervnih dijelova za ostale)
Foto:

541
Registracija: RI 978-JO
Reklame: Adria Banka, S.A.C.A.T., Movenpick
Posebnosti: Nije vozio u razdoblju '99-02, modernizacija u svibnju 2002. Obojan u tamniju nijansu narančaste
Status: Rashodovan 2007.
Smjene: Grad, od 2001. Pom. škola 4 , od 15.04.2005. rezervni autobus
Foto: Gaspa


542
Registracija: RI 463-CT
Reklame: Movenpick, Grijanje Rijeka
Posebnosti:
Status: rashodovan 2007.
Smjene: Grad, od 15.04.2005. rezervni autobus prigrad
Foto: Tomek


543
Registracija: RI 533-DB
Reklame: Lewi's, Riječka banka, Glumina banka, L'ambiente, Vrtni&Briko Centar
Posebnosti: Kasnije prerađen-izmjenjen izgled prozora kabine vozača, stražnja bočna stakla zamijenjena limom. Na riječkom karnevalu 2007. glumio 680.
Status: rashodovan 2007.
Smjene: Grad, od 2002. rezervni autobus prigrad
Foto: Leandro Tavolare


549
Registracija: RI 764-I
Reklame: Bianco, Croatia osiguranje, L'ambiente, Glumina banka, Adria P.A. Renault, R&Z Clasic Style, Raiffeissen Leasing
Posebnosti: Imao instalaciju (zrak) za šlepanje. Omiljeni forumaški S115.
Status: Rashodovan 2007.
Smjene: Grad, od 09.2005. Pom. škola 3 (umjesto 558)
Foto: Krpan


550
Registracija: RI 251-EL
Reklame: Adria P.A: Renault, Beretich motors LEON, R&Z Rt Stil, Živjeti zdravo
Posebnosti:
Status: rashodovan 2007.
Smjene: Grad, od 15.04.2005. rezervno vozilo prigrad
Foto: Stadtbus.de551
Registracija: RI 855-I
Reklame: Elektromaterijal, Phillips, Croatia osiguranje
Posebnosti:
Status: Rashodovan sredinom 90-ih
Foto:

552
Registracija: RI 854-I
Reklame: Septogal, Phillisp, SEVER, R&Z Moda, Raiffeissen Leasing, Željezara Matica
Posebnosti: Prednji dio odstupa od originala (nema otvore za zrak lijevo i desno od pokazivača linije).
Status: rashodovan 2007.
Smjene: Grad, rezervni autobus prigrad, Pomorska škola 2, grad, a od 15.04.2005. rezervni autobus prigrad.
Foto: Gaspa553
Registracija: RI 523-U
Reklame: Sunce moje malo, Phillips, Figurella, Riječka banka, Python 2000, Vrtni&Briko centar, Beretich morots LEON, Novi List
Posebnosti:
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Thommo2.9. SANOS S200

Izvedba: Zglobni
Garažni brojevi: 463-465, 471-478, 518-519, 528-533
Godina proizvodnje:
 1984. (463-465),
 1985. (471-478),
1986. (518-519),
1987. (528-533)
Proizvođač: 11. oktomvri (Skopje)
Motor: MB OM??? (463-465; 471-478), MB OM427 (518-519; 528-533)
Mjenjač: Ručni
Raspored vratiju: Š4+Š4+Š4+Š4 (463-465; 472,474,476-478; 518-519; 528-533), Š4+Š4+0+Š4 (471,473,475)
Sjedala: Drvena
Otvaranje prozora: Klizno
Displej: Ne
Namjena: Gradski
Osnovna boja: Narančasta
Posebnosti: Serija 463-465 imala okrugla stražnja svjetla, bez branika, a ostali kvadratna stražnja svjetla, s branikom i kukom za povlačenje. Serije 463-465 i 471-478 zbog slabih motora i teške konstrukcije vozili samo na liniji 2, kraće vrijeme i na 1B (Centar-M.Draga), 2A i 3. Središnja okretna platforma gumirana na 463-465; 471-475 i 528-533 a metalna na 476-478 i 518-519. Prozori na otvaranje samo na lijevoj, a bez otvaranja samo na desnoj strani na gbr. 528-533.

GBR:

463
Registracija: RI 985-AH
Reklame: Rijekatekstil
Posebnosti: U vrijeme krize '92/93 vozio na liniji 2 zajedno s 472,477 i 478, dok su ostali iz serije 463-465 i 471-478 bili u kvaru
Status: Rashodovan 1993.
Foto:

464
Registracija: RI 540-BI
Reklame: Riječka banka, Brodomaterijal, Panasonic
Posebnosti: Svojedobno rastavljen na Baredicama, prednji dio odvučen u garažu, a stražnji ostao (popraćeno tekstom i slikom u Novom Listu). Narančasti retrovizori.
Status: Rashodovan 1997.
Foto: Phototrans.EU ( Klaus Mundt )


465
Registracija: RI 580-BI
Reklame: Riječka banka, Brodomaterijal, Panasonic
Posebnosti: Narančasti retrovizori
Status: Rashodovan 1997.
Foto:

471
Registracija: Nepoznata
Reklame: Lewi's
Posebnosti: Troja vrata
Status: Rashodovan početkom 90-ih
Foto:

472
Registracija: RI 371-BJ
Reklame: Monter Rijeka, LEO kolonjska
Posebnosti: U vrijeme krize '92/93 vozio na liniji 2 zajedno s 463,477 i 478, dok su ostali iz serije 463-465 i 471-478 bili u kvaru.
Status: Rashodovan 1995.
Foto: Pripremio Np-549


473
Registracija: RI 390-EL
Reklame: Privredna banka, Persil Henkel
Posebnosti: Troja vrata
Status: rashodovan 1997. (posljednji S200 sa slabijim motorima koji je povučen iz prometa). Prodan ( Antonio Tours Šibenik; ŠI 328-AP ).
Foto:

474
Registracija: RI 467-BJ
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 1994.
Foto:

475
Registracija: RI 424-BI
Reklame: Adria Banka, Croatia osiguranje
Posebnosti: Troja vrata. Kasnijom preinakom kvadratna stražnja svjetla zamijenjena uspravnim okruglim. Unutrašnjost obojana u bijelo (ostali u krem).
Status: Rashodovan 1995.
Foto:

476
Registracija: RI 292-BJ
Reklame: LEO
Posebnosti: Motor u Skopje dopremljen iz Rijeke.
Status: Rashodovan početkom 90-ih.
Foto:

477
Registracija: RI 121-DU
Reklame: Persil Henkel, Plodine
Posebnosti:
Status: Rashodovan 1996.
Foto:

478
Registracija: RI 708-BJ
Reklame: Persil Henkel, Plodine, Export drvo Solidarnost
Posebnosti:
Status: Rashodovan 1996.
Foto:

518
Registracija: RI 714-CI
Reklame: Riadria banka, Godina Trieste, Kivela
Posebnosti: Imao težak sudar s 511 na Kantridi negdje krajem 80-ih, promijenjen prednji dio.
Status: Rashodovan 2007 (posljednji S200 povučen iz prometa).
Foto: Gaspa


519
Registracija: RI 314-FF
Reklame: Plodine, Kladionice Favorit
Posebnosti:
Status: Rashodovan 2007.
Foto: Transport.wroc.biz


528
Registracija: RI 411-CA
Reklame: Lewi's, Croatia Osiguranje, Raiffeisen Bank
Posebnosti:
Status: rashodovan 2005.
Foto: Shole


529
Registracija: RI 334-HO (RI 578-U)
Reklame: Drvo Rijeka, Plodine
Posebnosti:
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Novi List, pripremio Echo530
Registracija: RI 445-U
Reklame: Drvo Rijeka, Opel Omega, Interijer Novi Sad
Posebnosti: Moderniziran godinu prije rashoda
Status: Rashodovan 2005 (nalazi se na vježbalištu interventne policije na Katarini)
Foto:

531
Registracija: RI 382-DL
Reklame: Xerox, Godina Trieste
Posebnosti: Nakon rashoda prednji dio postavljen na Trgu Republike Hrvatske kao pozornica za predstavu Autotrolej i mi

Status: rashodovan 2001.
Foto:

532
Registracija: RI 605-EM
Reklame:
Posebnosti:
Status: Rashodovan 2007.
Foto: Gaspa


533
Registracija: RI 924-GZ (RI 546-DL)
Reklame: Paloma
Posebnosti: Tijekom 90-ih bio duže vrijeme izvan pogona. Motor nakon rashoda prebačen u 562.
Status: Rashodovan 2005.
Foto: Transport.wroc.biz


Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju