Prosinac 04, 2021, 18:49:20
autobusi.org forum

Autor Tema: Vozni park i novosti  (Posjeta: 95015 vremena)

Listopad 25, 2021, 20:26:12
Odgovori #300
Offline

Paško

Global Moderator
Stigle ponude.
Za gradske (grupu 1) javili su se, redom od najjeftinije cijene, Jolly (13.081), AH (13.338) i Autobus (14.649).
Grupa 2: Autobus
Grupa 3: Autobus
Grupa 4: Jolly

Autobus = Iveco, AH = MAN, Jolly = Mercedes

Dakle, kako stvari stoje sada, u Zadar bi trebalo stići šest Citara, trinaest Crosswaya i dva Intoura. Ne postoji trenutno Intouro s tri osovine, Setra?

Stvari su dalje išle očekivano. Za prvu grupu prihvaćena je Jollyjeva ponuda, a za ostale tri prihvaćene su navedene, jedine pristigle ponude. Jolly je za grupu 4 ponudio Mercedes Intouro L. C.410.750, motor OM 470 (290 kW), mjenjač GO 250.

Listopad 25, 2021, 21:06:26
Odgovori #301
Offline

MAN truck bus


Ili ipak nisu?

Danas, 25.10.2021., donesena je odluka o poništenju postupka javne nabave za grupu 4 solo prigradski standardni visokopodni autobusi (troosovinski) u kojoj se poništava ponuda zbog toga što nije sukladna dokumentaciji o nabavi te je odbijena. Nakon isteka roka žalbe u roku od 60 dana bit će pokrenut postupak za sličan ili isti predmet nabave.
"vas 10 ušlo niko nikakve karte, znači prazan bus vozi na liniji bespotrebno"
"kartu imamo?"
"jel može karta? jel problem dat ovdje kartu"

Listopad 25, 2021, 23:03:07
Odgovori #302
Offline

Paško

Global Moderator
Vidi stvarno. Nisam otvorio zadnji dokument koji je trebalo (samo ponudu, a ne i rezultat). Izgleda da se Jolly malo preračunao. Razlozi odbijanja su ispod (tekst izvučen iz odluke u pdf-u pa je previše grešaka da ih sad ispravljam)

Citat:
Pregledom  ponude  ponuditelja  JOLLY  AUTO  LINE d.o.o. utvrdeno  je da ponuda  ne zadovoljava 
minimalne  tehnicke specifikacije vozila zahtijevane u prilogu Tehnicke specifikacij”e vozila -
Grupa 4 - 3. IZMJENA 09 09 2021 i to u tockama:
•     r. b. 4.2. — Potros”nja goriva: max 0,38 I/km
•     r. b. 8.1. — Alternator pojedinacne snage: max 28V, 140A Sukladno prethodno navedenom
Narucitelj isto u nastavku obrazlaze:
1.    Ponuditelj  je u svojoj ponudi  dostavio  obrazac  Tehnicke  specifikacije  vozila -   Grupa
 4, gdje  je u tocki  4.2. ponudio potros”nju goriva od 0,399 I/km. Takoder je kao dokaz potrosnje
goriva, dostavio dokument izdan od proizvodaca vozila lzjava o potros“nji goriva Intouro L od
15.09.2021., u kojem se medu ostalim navodi da je simulativan izracun potros-nje goriva sukladno
SORT ciklusima napravljen na temelju tehnickih parametara za autobus Mercedes-Benz Omnibus, model
Intouro L, Euro 6e, a da su vrijednosti na bazi SORT ciklusa dobivene na temelju autobusa Setra 418
LE s tehnickim parametrima navedenima u dokumentu. U lzjavi se navodi i da su stvarne vrijednosti
potros”nje za oko 5% bolje od onih koje su prikazane simulativno.

Narucitelj je od ponuditelja zatrazio pojas"njenje nejasnih informacija o potros”nji goriva.

Ponuditelj je 04.10.2021. pojasnio da je proizvodac dostavio trenutno dostupne podatke o SORT
ciklusima u Izjavi o potros”nji gorivo Intouro L od 25.09.2022. za vozilo SETRU, koje je
najslicnijih karakteristika (”sto se tice agregata  - snage  motora,  prijenosni  omjer  mjenjaca- 
i  maksimalne  tezine  vozila)  vozilu  koje  je  trazeno u javnom nadmetanju, jer su vozila s
EURO VI  - OBD E motorima u zavrs”nim fazama testiranja (ponudeni Intouro L ce se proizvoditi
iskljucivo s EURO VI — OBD E motorima). Uz pojas”njenje je dostavio novi dokument izdan od
proizvodaca  lzjavu  o  potroñnji  goriva  Intouro  L  od  30.09.2021.  (za egzaktni  ponudeni 
model  autobusa INTOURO L), u kojem se navodi da je potros”nja goriva prema SORT 3 ciklusu 38,7 l/ 100 km.

Buduéi da je pojasnjenjem ponuditelj dostavio novi podatak o potros”nji goriva i novi dokaz
potros”nje  goriva, narucitelj  ga  je pozvao  da pojasni utjece li potrosnja  goriva  prema  SORT
3 ciklusu od 38,7 I / 100 km  i na podatke o emisijama plinova i cestica.

Dana 14.10.2021. ponuditelj je pojasnio da izmijenjeni parametri potros”nje goriva (04.10.2021.
dostavljeni za egzaktni  ponudeni  model  autobusa  INTOURO  L)  utjecu  i  na  podatke  o 
emisijama  plinova  i  cestica,  te  je dostavio novi obrazac Podaci za izracun ukupnih operativnih tros”kova, kao i novi dokument Obracun
tros”kova- SORT 3 (Intouro L9) od 08.10.2021. u kojem su navedeni izmijenjeni podaci o emisijama
čestica i plinova.

Dostavljenim   pojas“njenjima   i   dokumentima   pojasnjenja   ponude,   ponuditelj   ni   dalje   
nije otklonio nepravilnost  ponude, odnosno  ponuda ne zadovoljava trazenu minimalnu tehniéku
specifikaciju vozila u tocki 4.2., a koja je Potros”nja goriva • max 0,38 I/km, te zbog toga nije
sukladna dokumentaciji  o nabavi.

2.   Nadalje, ponuditelj je u svojoj ponudi dostavio obrazac Tehnicke specifikacije vozila — Grupa
4, u kojem je u tocki 8.1. ponudio alternator pojedinacne snage 28V 150A.

Narucitelj je od ponuditelja zatražio poja”snjenje.

Ponuditelj je u svom pojas”njenju 04.10.2021. potvrdio da nudi alternator pojedinacne snage 28V
150A, te da je previdio da se u Grupi 4 ne trazi alternator pojedinacne snage 28,5V 150A, kao u
ostale 3 grupe predmeta nabave. Takoder  navodi  da  je ponudeni  alternator  u smislu 
konstrukcijskog rjes”enja  u odnosu  na  trazenu izvedbu, tehnolos”ki napredak.

Dostavljenim   pojasnjenjima   i   dokumentima   pojas”njenja   ponude,   ponuditelj   ni  dalje   
nije   otklonio nepravilnost  ponude,  odnosno  ponuda  ne zadovoljava  trazenu  minimalnu 
tehnicku specifikaciju  vozila u tocki 8.1. alternator pojedinacne snage max: 28V 140A, te zbog
toga nije sukladna dokumentaciji o nabavi.

Listopad 26, 2021, 08:08:36
Odgovori #303
Offline

Mau2403


Za prvu Gruppu če doč Mercedes-Benz O530 Citaro C2. A kakvi Autobusi če doč iz Gruppe 2 i 3? Pošto Iveco ima različite Varijante Autobusa:

Iveco Crossway PRO
Iveco Crossway Line
Iveco Evadys

Listopad 26, 2021, 13:40:25
Odgovori #304
Offline

lussinpicollo


Vrlo vjerojatno Iveco Crossway Line, kao i u prošloj nabavci
Nekad stvari nisu kakve se čine, ali obično jesu

Listopad 26, 2021, 14:53:33
Odgovori #305
Offline

Paško

Global Moderator
Crossway Line, provjereno.

Studeni 23, 2021, 02:32:08
Odgovori #306
Offline

Akropola


Liburnija nabavlja:
Solo prigradski standardni visokopodni autobusi (troosovinski). - 2 komada  [ EU]
Otvaranje ponuda je 21.12.2021. u 10:00. Procijenja cijena nabave je 4.006.800,00 kn