Prodaje MAN-ova SU 220

Autor Remiza Dubrovnik, Studeni 26, 2021, 12:44:31

gospardbk

"I noga u guzicu je korak naprijed" - Mao Tse-tung

* Izreka nije u vezi sa gore objavljenim sadržajem/postom

MAN SU220

Citat: NP-549  u Prosinac 01, 2021, 13:55:43
Možda je isto MAN ali onaj noviji od 240.
Bio je mercedesov u njemu ali je zadnji put povuko vodu kad je bila jaka kiša tako da neznamo jel osto isti.
Meni taj garažni 19 nikad nije bio zanimljiv jer nema original volan, drvena sjedala, trillex felge a pogotovo sto nema onaj specifični zvuk ko što imaju ostali tako da i nije pravi SU220 ko što su recimo garažni 23 ili 25.

MAN SU220

5, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 28

smogovci.bbb2

#18
Po ovim fotografijama, 15 je najbliži originalnom izgledu (kotači, retrovizori, prozori, sjedala, prednji branik zaobljen) iako su ugradili neonske cijevi u prostor za oznaku linije :'(
"Nećete imati ništa i bit ćete sretni"
Kad je nepravda zakon, otpor je obaveza

Paško

#19
Da, 15 je najbliži originalnom izgledu jer je tako obnovljen, ali ima par prepravki (nisam ljubitelj prebojanih sjedala).

A prodaja garažnog 19 je završena. S određenom dozom ponosa mogu reći da odlazi u - forumske ruke, splitske! Završio je kod istinskog ljubitelja starih autobusa, a to znači da mu je budućnost, koju tek treba zamišljati, osigurana. Do sada u Hrvatskoj, s izuzetkom Presečkog (kojem možemo puno toga zamjeriti, ali ne i iskazani interes u ovom slučaju), nismo imali oldtimer autobus u voznom stanju u privatnim rukama pa Josipu i MAN-u trebamo poželjeti svu sreću u nadi da su tek jedan od mnogih takvih parova. Dolje vidite dokument s Libertasove stranice u kojem piše čije su ponude pristigle.

Ova me prodaja iznenadila, a pretpostavljam da je došla po naredbi novoinstaliranog direktora kojemu je vjerojatno jedan od ciljeva smanjenje prosječne starosti autobusa. I dok mi je drago da ovaj autobus piše novu stranicu, u isto vrijeme sam tužan da je morao napustiti svoj 40-godišnji dom. Naravno, bolje i to nego rezanje, za koje se nadam da nikomu nije na pameti. Da budemo iskreni, vrijeme ovih autobusa prošlo je i oni nemaju što raditi u "normalnom" gradskom prometu, ali u posebnome da, svakako.

Danas je zato MAN SU 220 broja šasije 282-0205-0205 napustio Dubrovnik. Za svoj posljednji dan u Gradu prošao je tehnički i dobio nove tablice. Tako je nakon 11 godina nošenja DU-249-88 i 29 godina s DU-121-D prešao na ST-8147-Z, što je i dokumentirano ovom fotografijom na STP-u Župa dubrovačka. Autobus je navečer parkiran u Splitu. hi

Nastavak u ovoj temi: https://www.autobusi.org/forum/index.php?topic=24916.0
Pratite stranicu autobusi.org retro na Facebooku!

MAN SL222

#20
Nakon 19 sad gbr.21 ide na prodaju...
Natječaj s Libertasove stranice
https://www.libertasdubrovnik.hr/nat/JAVNO%20NADMETANJE%20ZA%20PRODAJU%20AUTOBUSA%20GB%2021.pdf

Citat:I. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA
LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., Ogarići 12, Komolac, 20236 Mokošica, OIB: 36411681446, objavljuje
javno nadmetanje za pojedinačnu prodaju rashodovanih sredstava prikupljanjem pisanih ponuda.
Prodaju se:
Red.br. SREDSTVA POČETNA CIJENA
BEZ PDV-A
1. Autobus MAN SU 220, 1985. g. inv. br 100091, GB 21. 20.000,00 kuna
Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe koje najkasnije do isteka
roka za dostavu ponuda, kao jamstvo za ozbiljnost svoje ponude, na žiro-račun HR 04
24070001100005783 uplate novčani polog u visini od 2.000,00 kn. Uplaćeni novčani polog
ponuditelja čija ponuda bude odabrana uračunat će se u kupoprodajnu cijenu, dok će se polozi
ponuditelja čije ponude ne budu odabrane biti vraćene istima najkasnije u roku od 30 dana od
okončanja ovog javnog nadmetanja.
Ponuditelj davanjem predmetnog jamstva daje suglasnost da u slučajevima:
a. odustajanja od ponude;
b. dostavljanja neistinitih podataka;
c. odbijanje potpisivanja ugovora o kupoprodaji;
d. neuplate ponuđene cijene u ostavljenom roku;
e. neudovoljavanja ostalim uvjetima ovog nadmetanja.
Libertas-Dubrovnik d.o.o. trajno zadrži uplaćeni iznos pologa.
Ponude moraju sadržavati:
▪ naziv-tvrtka i/ili ime i prezime, adresu, OIB i bankovni račun;
▪ adresu elektroničke pošte i kontakt telefon;
▪ oznaku predmeta prodaje na koje se ponuda odnosi;
▪ ponuđenu cijenu za svaki pojedinačni objekt prodaje- cijenu bez PDV i s PDV-om (25%);
▪ potpis i/ili pečat.
Rok za dostavu ponuda je: 21. prosinac 2021. godine do 12.30 sati, te će se odmah po isteku tog
roka pristupiti otvaranju svih pravovremeno pristiglih ponuda. Ponude se dostavljaju na adresu:
LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., Ogarići 12, Komolac, 20236 Mokošica s naznakama ,,javno
nadmetanje-prodaja osnovnih sredstava" i ,,ne otvaraj".
Nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati i bit će neotvorene vraćene
ponuditeljima.
Ponude čija cijena bude niža od početne cijene neće se uzimati u razmatranje.
Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnije ponude izvršit će komisija, te o rezultatima obavijestiti
ponuditelje u roku od 3 (tri) radna dana od dana otvaranja ponuda.
Kriterij za odabir ponuda je cijena ponude, bit će odabrana ponuda s najvišom ponuđenom
cijenom. Ukoliko dvije ili više ponuda imaju istu cijenu, odabrana će biti ponuda koja je
zaprimljena ranije.
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 3 (tri) radna dana od dana dobivanja obavijesti o prihvatu
njegove ponude izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa iz svoje ponude i izdanog predračuna (s PDVom) na žiro-račun HR 04 24070001100005783.Ukoliko odabrani Ponuditelj odustane od ponude ili u roku ne plati ugovornu cijenu prodavatelj će
prema kriteriju rangiranja ponuda odabrati sljedeću najvišu ponudu.
Odvoženju kupljenog sredstva može se pristupiti isključivo nakon što je kupovina uplaćena u
cijelosti (s PDV-om).
Organizaciju i odvoženje kupljenih sredstava s lokacije prodavatelja na lokaciju kupca ili drugdje
kao i sve eventualne ostale troškove vezano za kupoprodaju i prijenos vlasništva snosi kupac.
Predmeti prodaje se prodaju po principu viđeno – kupljeno i naknadne reklamacije se neće
uvažavati.
Informacije o predmetima koja su predmet ove objave mogu se dobiti na telefone: 020/441-350;
020/441-352, a isti se mogu pregledati neposrednim dolaskom na adresu: Ogarići 12, Komolac,
20236 Mokošica, svaki radni dan od 11.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu na telefon.
Ovaj poziv za dostavu ponuda bit će objavljen na oglasnoj ploči Društva i službenoj internet
stranici.
Dubrovnik, dana 14. 12. 2021. godine.
Libertas-Dubrovnik d.o.o.
Direktor
Franko Mekišić, v.r.

Paško

Malo su se osilili pa povećali cijenu za tisuću eura, a autobus je u gorem stanju od #19 i nije registriran (posljednji put prošao tehnički u kolovozu 2019.). Nema baš logike, osim ako ne žele da opet "upadne" netko sa strane.
Pratite stranicu autobusi.org retro na Facebooku!

Paško

A kad sam već spomenuo registracije, reći ću nešto i o ostalima: trenutno je registriran samo kabrio #22. Za #25 je registracija istekla prije par dana, a za drugi kabrio #24 prije dva tjedna.
Pratite stranicu autobusi.org retro na Facebooku!

Paško

#23
Nije pristigla nijedna ponuda pa Libertas ponavlja natječaj, ovaj put s početnom cijenom od 18 tisuća kuna bez PDV-a. Novi rok 29. prosinca, 12:30. Neka registriraju taj autobus pa će se možda netko i javiti.
Pratite stranicu autobusi.org retro na Facebooku!

Remiza Dubrovnik


II. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., Ogarići 12, Komolac, 20236 Mokošica, OIB: 36411681446, objavljuje javno nadmetanje za pojedinačnu prodaju rashodovanih sredstava prikupljanjem pisanih ponuda.

Prodaju se:
Red.br.   SREDSTVA   POČETNA CIJENA
BEZ  PDV-A
1.   
Autobus MAN SU 220, 1985. g. inv. br 100091, GB 21.   18.000,00 kuna


Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe koje najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda, kao jamstvo za ozbiljnost svoje ponude, na žiro-račun HR 04 24070001100005783 uplate novčani polog u visini od 2.000,00 kn. Uplaćeni novčani polog ponuditelja čija ponuda bude odabrana uračunat će se u kupoprodajnu cijenu, dok će se polozi ponuditelja čije ponude ne budu odabrane biti vraćene istima najkasnije u roku od 30 dana od okončanja ovog javnog nadmetanja.

Ponuditelj davanjem predmetnog jamstva daje suglasnost da u slučajevima:
a.   odustajanja od ponude;
b.   dostavljanja neistinitih podataka;
c.   odbijanje potpisivanja ugovora o kupoprodaji;
d.   neuplate ponuđene cijene u ostavljenom roku;
e.   neudovoljavanja ostalim uvjetima ovog nadmetanja.
Libertas-Dubrovnik d.o.o. trajno zadrži uplaćeni iznos pologa.

Ponude moraju sadržavati:
   naziv-tvrtka i/ili ime i prezime, adresu, OIB i bankovni račun;
   adresu elektroničke pošte i kontakt telefon;
   oznaku predmeta prodaje na koje se ponuda odnosi;
   ponuđenu cijenu za svaki pojedinačni objekt prodaje- cijenu bez PDV i s PDV-om (25%);
   potpis i/ili pečat.

Rok za dostavu ponuda je: 29. prosinac 2021. godine do 12.30 sati, te će se odmah po isteku tog roka pristupiti otvaranju svih pravovremeno pristiglih ponuda. Ponude se dostavljaju na adresu: LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., Ogarići 12, Komolac, 20236  Mokošica s naznakama ,,javno nadmetanje-prodaja osnovnih sredstava" i ,,ne otvaraj".

Nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati i bit će neotvorene vraćene ponuditeljima.

Ponude čija cijena bude niža od početne cijene neće se uzimati u razmatranje.

Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnije ponude izvršit će komisija, te o rezultatima obavijestiti ponuditelje u roku od 3 (tri) radna dana od dana otvaranja ponuda.

Kriterij za odabir ponuda je cijena ponude, bit će odabrana ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. Ukoliko dvije ili više ponuda imaju istu cijenu, odabrana će biti ponuda koja je zaprimljena ranije.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 3 (tri) radna dana od dana dobivanja obavijesti o prihvatu njegove ponude izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa iz svoje ponude i izdanog predračuna (s PDV-om) na žiro-račun HR 04 24070001100005783.

Ukoliko odabrani Ponuditelj odustane od ponude ili u roku ne plati ugovornu cijenu prodavatelj će prema kriteriju rangiranja ponuda odabrati sljedeću najvišu ponudu.

Odvoženju kupljenog sredstva može se pristupiti isključivo nakon što je kupovina uplaćena u cijelosti (s PDV-om).

Organizaciju i odvoženje kupljenih sredstava s lokacije prodavatelja na lokaciju kupca ili drugdje kao i sve eventualne ostale troškove vezano za kupoprodaju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Predmeti prodaje se prodaju po principu viđeno – kupljeno i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Informacije o predmetima koja su predmet ove objave mogu se dobiti na telefone: 020/441-350; 020/441-352, a isti se mogu pregledati neposrednim dolaskom na adresu: Ogarići 12, Komolac, 20236 Mokošica, svaki radni dan od 11.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu na telefon.

Ovaj poziv za dostavu ponuda bit će objavljen na oglasnoj ploči Društva i službenoj internet stranici.

Dubrovnik, dana 22. 12. 2021. godine.
      
                                                                                                 Libertas-Dubrovnik d.o.o.
                                                                       Direktor
                                                                                                 Franko Mekišić, v.r.


Paško

Propalo, piši opet.

Citat:III. JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA
LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., Ogarići 12, Komolac, 20236 Mokošica, OIB: 36411681446, objavljuje
javno nadmetanje za pojedinačnu prodaju rashodovanih sredstava prikupljanjem pisanih ponuda.
Prodaju se:
Red.br. SREDSTVA POČETNA CIJENA
BEZ PDV-A
1. Autobus MAN SU 220, 1985. g. inv. br 100091, GB 21. 16.000,00 kuna
Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe koje najkasnije do isteka
roka za dostavu ponuda, kao jamstvo za ozbiljnost svoje ponude, na žiro-račun HR 04
24070001100005783 uplate novčani polog u visini od 2.000,00 kn. Uplaćeni novčani polog
ponuditelja čija ponuda bude odabrana uračunat će se u kupoprodajnu cijenu, dok će se polozi
ponuditelja čije ponude ne budu odabrane biti vraćene istima najkasnije u roku od 30 dana od
okončanja ovog javnog nadmetanja.
Ponuditelj davanjem predmetnog jamstva daje suglasnost da u slučajevima:
a. odustajanja od ponude;
b. dostavljanja neistinitih podataka;
c. odbijanje potpisivanja ugovora o kupoprodaji;
d. neuplate ponuđene cijene u ostavljenom roku;
e. neudovoljavanja ostalim uvjetima ovog nadmetanja.
Libertas-Dubrovnik d.o.o. trajno zadrži uplaćeni iznos pologa.
Ponude moraju sadržavati:
▪ naziv-tvrtka i/ili ime i prezime, adresu, OIB i bankovni račun;
▪ adresu elektroničke pošte i kontakt telefon;
▪ oznaku predmeta prodaje na koje se ponuda odnosi;
▪ ponuđenu cijenu za svaki pojedinačni objekt prodaje- cijenu bez PDV i s PDV-om (25%);
▪ potpis i/ili pečat.
Rok za dostavu ponuda je: 11. siječanj 2022. godine do 12.30 sati, te će se odmah po isteku tog
roka pristupiti otvaranju svih pravovremeno pristiglih ponuda. Ponude se dostavljaju na adresu:
LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., Ogarići 12, Komolac, 20236 Mokošica s naznakama ,,javno
nadmetanje-prodaja osnovnih sredstava" i ,,ne otvaraj".
Nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati i bit će neotvorene vraćene
ponuditeljima.
Ponude čija cijena bude niža od početne cijene neće se uzimati u razmatranje.
Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnije ponude izvršit će komisija, te o rezultatima obavijestiti
ponuditelje u roku od 3 (tri) radna dana od dana otvaranja ponuda.
Kriterij za odabir ponuda je cijena ponude, bit će odabrana ponuda s najvišom ponuđenom
cijenom. Ukoliko dvije ili više ponuda imaju istu cijenu, odabrana će biti ponuda koja je
zaprimljena ranije.
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 3 (tri) radna dana od dana dobivanja obavijesti o prihvatu
njegove ponude izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa iz svoje ponude i izdanog predračuna (s PDVom) na žiro-račun HR 04 24070001100005783.Ukoliko odabrani Ponuditelj odustane od ponude ili u roku ne plati ugovornu cijenu prodavatelj će
prema kriteriju rangiranja ponuda odabrati sljedeću najvišu ponudu.
Odvoženju kupljenog sredstva može se pristupiti isključivo nakon što je kupovina uplaćena u
cijelosti (s PDV-om).
Organizaciju i odvoženje kupljenih sredstava s lokacije prodavatelja na lokaciju kupca ili drugdje
kao i sve eventualne ostale troškove vezano za kupoprodaju i prijenos vlasništva snosi kupac.
Predmeti prodaje se prodaju po principu viđeno – kupljeno i naknadne reklamacije se neće
uvažavati.
Informacije o predmetima koja su predmet ove objave mogu se dobiti na telefone: 020/441-350;
020/441-352, a isti se mogu pregledati neposrednim dolaskom na adresu: Ogarići 12, Komolac,
20236 Mokošica, svaki radni dan od 11.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu na telefon.
Ovaj poziv za dostavu ponuda bit će objavljen na oglasnoj ploči Društva i službenoj internet
stranici.
Dubrovnik, dana 29. 12. 2021. godine.
Libertas-Dubrovnik d.o.o.
Direktor
Franko Mekišić, v.r.
Pratite stranicu autobusi.org retro na Facebooku!


Garage

Prije neki dan je g.br.24 bio u novogodišnjim bojama i prevozio je klince uz triješteću glazbu. Znači, i drugi kabrio je još registriran.
Nepoznato je što je s g.br. 18, polukabriom.

Paško

Tehnički je za g.br. 24 istekao 30. studenog. Toliko o tome, a ono što si ti vidio je drugi par postola. G. br. 18 je odjavljen još 2020.
Pratite stranicu autobusi.org retro na Facebooku!

Paško

Rok je istekao u utorak, danas je petak, a nema nikakve obavijesti na stranici. Pretpostavljam da se opet nitko nije javio na natječaj. Nadam se da to neće značiti nekakav loš scenarij za autobus.
Pratite stranicu autobusi.org retro na Facebooku!