Siječanj 17, 2018, 19:20:18
autobusi.org forum

Autor Tema: L i n i j e  (Posjeta: 16104 vremena)

Rujan 24, 2010, 19:07:27
Posjeta: 16104 vremena
Offline

MILCHO

Moderator
AUTOBUSKE LINIJE
LINIJA                                                                                          
14     Dom armije - Podhrastovi (Zadnji povratak do Parka)
15     Željeznička stanica - Buća potok - Deponija
15b   Otoka - Buća potok - Deponija
16     Dom armije - Bare                  
16b   Dom armije - Koševsko brdo  
17     Dom armije - Breka (Zadnji povratak do Parka)                
17b   Dom armije - Breka II            
18     Drvenija - Pofalići                                                      
20     Park - Jagomir                                                          
20b   Park - Šip -> Bušća                                                  
21     Sutjeska - Vogošća                                                  
21b   Sutjeska - Donja Vogošća                                        
22     Sutjeska - Ilijaš -> Lješevo                                      
22a   Stup - Vogošća                                                        
23     Željeznička stanica - Rajlovac                                    
23a   Željeznička stanica - Reljevo dom                              
24     Stup - Zabrđe - Smiljevići                                          
26     Stup - Dobroševići - Ahatovići -> Gornji Ahatovići  
26a   Stup - Dobroševići
27     Ilidža - Hrasnica -> Famos                                        
27a   Ilidža - Sokolovići                                                      
27b   Ilidža - Kovači (Hrasnica)                                          
28     Ilidža - Rakovica -> Kobiljača (Polasci do Kobiljače ponekad označeni 28a)                      
28e   Ilidža - Vrelo Bosne (Sezonska linija)
29     Sutjeska - Kamenica                                                  
30     Ilidža - Hadžići -> Drozgometva (Polasci do Drozgometve ponekad označeni 30a)
31     Nedžarići - Dobrinja                                                  
31e   Vijećnica - Dobrinja (Express linija)
32     Ilidža - Butmir - Hipodrom                                          
32     Ilidža - Butmir - Kotorac                                            
33     Ilidža - Tarčin -> Vukovići                                          
35     Autobuska stanica - Bakići                                        
36     Nedžarići - Aerodromsko naselje                              
37     Ilidža - Lukavica - Grbavica (Express)
39     Nedžarići - Dobrinja 4                                              
41     Drvenija - Velešići                                                      
41a   Drvenija - Donji Velešići                                            
43     Ilidža - Osijek - Hendekuša
46     Ilidža - Vlakovo  
47     Ilidža - Trnovo                        
47a   Ilidža - Trnovo - Turovi -> Godinja -> *Dejčići (Zadnja vožnja)
49     Ilidža - Otes -> Bare (Škola)
60     Vogošća - Blagovac - Tihovići
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autobuske i minibuske linije
44     Franje Račkog - Bjelašnica  
45     Ilidža - Dejčići
45     Ilidža - Prečko polje - Dejčići - Garež
75     Ilidža - Kobiljača - Mokrine -> Zabrđe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minibuske linije
LINIJA                                                            
45a Dejčići - Turovi                                          
48   Garež <- Bašci -> Delijaš -> Hamzići
51   Baščaršija - Vratnik (Višegradska kapija)
52   Baščaršija - Gornj - Faletići
53   Otoka - Mojmilo brdo (Turkušići)
55   Baščaršija - Sedrenik
56   Latinska ćuprija - Jarčedoli (Popov gaj)
57  Hadžići <- Pazarić - Osenik
58   Baščaršija - Mihrivode
59   Latinska ćuprija - Širokača - Komatin
59a Skenderija - Širokača
61   Stup - Sokolje (Deponija)
62   Drvenija - Gornji Velešići
63   Latinska ćuprija - Mahmutovac        
64   Park - Barice (Vikend linija)
65   Ekonomska škola - Obad  
66   Ekonomska škola - Hum    
67   Ekonomska škola - Bakarevac
68   Sutjeska - Poljine
69   Sutjeska - Nahorevo
70   Grbavica - Hrasno brdo
71   Stup - Riječica
71a Stup <- Dobroševići - Riječica (U redu vožnje ovo je linija 71, a u registru MS-KS 71a)
72   Park - Hrastovi II
73   Vijećnica - Gazijin han - Hladivode
74   Park - Sedrenik (Rogina)
76   Hadžići - Mokrine
77   Hadžići - Pazarić - Lokve (Neke vožnje idu na trasi Hadžići - Pazarić - G. Zovik - Lokve)
78   Hadžići <- Tarčin - Budmolići
79   Hadžići <- Pazarić - Ljubovčići
80   Tarčin - Korča                                          
81   Tarčin - Luke
82   Hadžići - Kasatići
83   Hadžići - Ušivak  
84   Ilidža - Miševići  
85   Ilidža - Šabići - Sinanovići
85a Trnovo - Sinanovići (Utorkom)
89   Park - Mrkovići  
90   Tarčin - Trzanj
94   Vogošća - Ahmeda Rizve - Gora
95   Vijećnica - Brusulje
96   Vijećnica - Hreša -> Vučia Luka
---   Vijećnica - Crepoljsko - Vučija Luka (Nedjeljom)
98   Latinska ćuprija - Trebević (Brus)
200E Baščaršija Bezistan - Aerodrom (Express)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trolejbuske linije
101 Otoka - Austrijski Trg
102 Otoka - Jezero
103 Dobrinja - Austrijski trg
104 Mojmilo - Austrijski trg (Ne radi u ljetnom periodu)
107 Dobrinja - Jezero
108 Dobrinja - Hrasno - Otoka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tramvajske linije
1 Željeznička stanica - Baščaršija
2 Čengić vila - Baščaršija (Ne radi u ljetnom periodu)
3 Ilidža - Baščaršija
4 Ilidža - Željeznička stanica
5 Nedžarići - Baščaršija
6 Ilidža - Skenderija

Zahvaljujem članu zjuric na pomoći oko ažuriranja popisa linija!
« Zadnja izmjena: Lipanj 07, 2011, 15:27:18 od MILCHO »